Miljøeffektiv akvakultur

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

I regeringens handlingsplan "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur" regnes med en fordobling af fiskeproduktionen (til ialt 100.000 tons/år) inden 2014 uden proportional øgning i miljøbelastningen. Efter en lang stagnationsperiode sker der nu strukturelle ændringer i erhvervet som muliggør en hurtig teknologioverførsel. Primærerhvervet og leverandører har brug for overførsel af viden indenfor et bredt felt af GTS kompetencer for at kunne opfylde regeringens mål, herunder optimering af produktions- og rensnings-teknologier, der bidrager til øget konkurrenceevne og reduceret miljøpåvirkning, IKT til varsling og produktionsstyring, metoder til overvågning af miljøbelastning samt udvikling af nye fodertyper.

Udviklingsbehovet omfatter aktiviteter som understøtter den teknologiske udvikling i erhvervet samt aktiviteter der styrker erhvervets position i samfundet.

  • Forbedret dambrugsteknologi: Udvikling af effektive metoder til slamhåndtering, BI5 fjernelse, nitrifikation og denitrifikation og geosminkontrol for at understøtte 3. generations dambrug med lavt vandforbrug og ringe miljøbelastning.
  • Forbedret havbrugssteknologi: Optimering af design og konstruktion af havbrug til fisk, muslinger og makroalger for at understøtte produktion med lavt miljøaftryk, værktøjer til udpegning af produktionsområder, samt udvikling af varslings- og overvågningssystemer (IKT) til fodringsoptimering, reduktion af sygdomsrisiko samt forbedring af fødevaresikkerhed.
  • Akvakulturen i samfundet: Etablering af miljøcertificering og intelligente sporbarheds-systemer; udvikling af nye fodertyper med lavere andel af importerede marine råvarer; livscyklusanalyser og velfærdsøkonomiske beregninger af akvakultur.

Videnopbygning vil ske både hos de mellemstore primærproducenter, hos de større teknologi- og råvareleverandørerne, erhvervets organisationer samt hos GTS institutterne.

Udviklingsaktiviteter som en forudsætning for udvidelsen af produktionen vil direkte understøtte primærproducenterne, indirekte styrke teknologi- og foderleverandører på det danske marked samt internationalt. Erhvervets ekspansion vil også styrke udviklingen i berørte kystsamfund der har oplevet nedgang i fiskerierhvervet.