Modul til Energiteknologuddannelsen

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Energi og Særlige Indsatser
David Tveit
Direktør

Omstillingen af den danske energiforsyning fra fossile brændsler til vedvarende energi har sat en accelererende udvikling af viden og teknologi i gang med fokus på energifleksibilitet og intelligente løsninger til både forsyningssiden og forbrugssiden.
Teknologisk Institut er via seneste Resultatkontraktaktivitet ’A1 iBygning - intelligente bygninger til et intelligent energisystem’ (2016-2018) ved at udvikle sig til en væsentlig aktør på området.

Udgangspunktet for nærværende aktivitet er markedets behov for praktiske energi-rådgivere med viden om intelligent byggeri og fleksibelt energiforbrug.

Aktiviteten har afsæt i et nyt etableret samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi, og opgraderer erhvervsakademiernes Energiteknologuddannelse med et nyt centralt modul ’Intelligent Energifleksibelt Byggeri’.

Modulet udvikles i et samarbejde mellem de 3 relevante erhvervsakademier og Teknologisk Institut. Arbejdet baseres på resultater fra den igangværende aktivitetsplan ’A1 iBygning - intelligente bygninger til et intelligent energisystem’ (2016-2018), og fra den afsluttede aktivitetsplan ’A1 Energirenovering 2020: Energieffektivisering, Vedvarende Energi og Smart Grid’ (2013-2015). Hertil viden og erfaringer fra en række udviklings- og demonstrationsprojekter, der alle har fokus på udfasning af fossile brændsler i byggeriet.

Udbygningen af Energiteknologuddannelsen omfatter energifleksibilitet; intelligent styring af varme-, ventilation og belysning; adfærd, komfort og energiforbrug samt energilagring. Alt set i sammenhæng med energieffektivisering og optimal udnyttelse af vedvarende energi.

Modulet med opdateret viden, værktøjer og praktiske øvelser bidrager til videnspredningen fra GTS til erhvervsuddannelserne og, via de uddannede Energiteknologer, til industrivirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivere, installatører, entreprenører, industrier og kommuner. Hovedparten af ansættelsesstederne er SMV.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 400.000 kr.
2018: 100.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Modul til Energiteknologuddannelsen

Nøgleord