Monitering og reduktion af partikelemissioner

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Der er i samfundet en stigende bekymring over, at små luftbårne partikler er helbredsskadende. Regeringen udarbejdede i 2008 en strategiplan for reduktion af luftforurening under overskriften ”Renere luft til Danmark”.

Vejtransporten er blevet løbende reguleret markant med hensyn til partikelemissioner igennem de senere år, og i de kommende år forventes skibs- og togtrafikken at skulle reguleres.

Det er nødvendigt, at virksomheder inden for bl.a. skibs- og togtransport udvikler og implementerer motorsystemer med lavere partikelemissioner.

For at kunne udvikle nye teknologier med lavere partikelemissioner skal der udvikles systemer til måling af masse, antal og størrelsesfordeling af fine og ultrafine partikler fra skibsmotorer og togdrift.

Med nye, forbedrede ydelser på dette område kan virksomheder inden for såvel produktion som drift af dieselmotorer til skibe og tog opnå og kontrollere den nødvendige reduktion.

Endvidere ønskes udviklet driftssikre, billige sensorer til overvågning og alarmgivning for partikelemissioner fra skibs- og togmotorer. Med sådanne sensorer kan opnås diagnostik og bedre motorstyring og overvågning.

Sluttelig ønskes udviklet teknologier, der effektivt og bæredygtigt kan reducere emissionen fra dieselmotorer i skibe og tog.