Morgendagens tekniske og naturvidenskabelige arbejdskraft

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Sammenholdt med en række OECD lande har Danmark hidtil haft svært ved at motivere morgendagens arbejdskraft til at vælge tekniske og naturvidenskabeligt funderede fag. På sigt kan dette være en udfordring for vækst og innovation i Danmark.

I England har man haft positive erfaringer med at gennemføre Young Foresights med unge i alderen 15-20 år og med det formål dels at åbne de unges øjne med hensyn til, at de teknologisk funderede virksomheder indeholder et væld af udviklende, kreative og samfundsrelevante jobmuligheder, og dels at
virksomhederne igennem Young Foresight får en faciliteret udveksling med morgendagens forbrugere, opinionsdannere m.m. – som indspil til virksomhedens udviklings- og markedskommunikationsstrategi, endelig får de unge praktisk erfaring med produktudvikling og eller løsning af teknologiske problemstillinger igennem et samarbejdsforløb med en virksomhed.

GTS vil udvikle danske forløb og dokumentere dem i modelform med henblik på, at de kan styrke innovationen i eksisterende iværksætter- og innovationsuddannelser i det offentlige uddannelsessystem.