Næste generation deep learning til analyse af 2D og 3D billeddata

Senest opdateret d. 14/2-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Laura Møller
Strategic Project Manager

Udnyttelse af deep learning til analyse af 2D og 3D billeddata har på kort tid disrupted traditionel computer vision. Udviklingen er langt fra færdig, og aktiviteten afdækker mulighederne i næste generation af teknologierne.

Målet for aktiviteten er dels at udbygge instituttets teknologiske kompetencer indenfor brug af kunstig intelligens (især deep learning) til avanceret analyse af billeddata, dels gennem caseforløb med virksomheder at demonstrere anvendelse af disse teknologier med fokus på udvikling af teknologiske service, som markedet forudses at efterspørge. Det endelige formål er at kunne understøtte flere virksomheders anvendelse af avancerede teknologier som deep learning.

Konkret bidrager aktiviteten til opfyldelsen af indsatsens indikatorer 2021 vedr. case- og demonstrationsprojekter, teknologiske services i TDUen (test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet), videnspredning og samarbejde med videnpartnere.