Næste generations SmartPhone Apps til professionelle anvendelser

Senest opdateret d. 11/4-2012
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Frank Allan Hansen
Forsknings- og Innovationsspecialist

Moderne smartphones er avancerede computerenheder, der indeholder en lang række sensorer som kan gøre dem til vigtige redskaber i mange industrielle og professionelle sammenhænge. Med udvikling af værktøjer og kompetencer til integration af næste generations apps, sigter vi mod at accelerere udviklingen af langt mere avancerede produkter, der kan understøtte dansk erhvervsliv i at gå fra standardapplikationer til højt specialiserede apps, der kobler IT til den fysiske og brugsmæssige kontekst.

Næste generations SmartPhone Apps til professionelle anvendelser

Institut: Alexandra Instituttet A/S

Kontaktpersoner:

Ny viden og serviceydelser

Hidtil har mobile apps været rettet mod det brede consumer-marked, hvor der findes mange leverandører. Vi vil i denne RK fokusere på udvikling af værktøjer og kompetencer, der er nødvendige til udvikling af næste generations applikationer til SmartPhones, tablets og nye mobile enheder til brug i industri og andre professionelle sammenhænge, som efterspørges i markedet.

 

Baseret på vores intensive erfaring med udvikling til SmartPhones og Tablets, vil vi fokusere på at udvikle effektive software frameworks og formidle viden om hvordan disse enheder kan udnyttes bedst muligt. Hvordan kan man f.eks. bygge mere robust og nøjagtigt navigation ved at kombinere GPS, accelerometer, gyro, kompas og barometer? Hvordan kan man effektivt bygge augmented reality applikationer, der er baseret på GPS, accelerometer, gyro, kompas, barometer og kamera? 

 

Vores fokus koncentrerer sig om to aspekter. For det første at kunne give virksomheder og udviklere bedre mulighed for at udnytte de avancerede sensorer og services der stilles til rådighed på moderne SmartPhones og tablets, til at bygge mere avancerede mobile applikationer end mange af de standard løsninger, der udvikles i dag. Det andet aspekt fokuserer på SmartPhones muligheder som et sikkert og effektivt interaktionsredskab med eksisterende systemer og infrastrukturer, som i øjeblikket ikke tillader tilgang fra mobile enheder, men hvor der i høj grad er brug for en direkte interaktion med systemerne, f.eks. i industrien i forbindelse med inspektion af industrianlæg, vindmøller, aflæsning af energiforbrug i private hjem (smartmeters) osv.

 

De teknologiske serviceydelser vil bestå i både videnoverførsel til danske SMVer i form af  rådgivning og ekspertbistand i forhold til at bruge teknologien i SmartPhones og tablets, men også ved udvikling af konkrete softwarekomponenter og produkter, som indkapsler denne viden og kan accelerere udviklingen af langt mere avancerede applikationer. Vi mener at vi kan understøtte dansk erhvervsliv i at gå fra standardapplikationer til højt specialiserede mobile apps, der kobler IT til den fysiske og brugsmæssige kontekst, og leverer relevante informationer, tjenester og oplevelser til brugerne. 

 

Centrale aktiviteter

For at udvikle de beskrevne kompetencer og ydelser tages udgangspunkt i en række cases hvor der bygges løsninger til forskellige domæner og derved sikrer den praktiske relevans for SMVer. Gennem disse cases demonstreres bl.a. integrationen af mobile web- og cloud services med eksisterende, lukkede infrastrukturer, som f.eks. benyttes i industrielle anlæg eller er eksisterende installationer. Aktiviteterne vil i høj grad fokusere på interaktionen fra mobile enheder, men har stærke relationer til  mere generelle aktiviteter omkring Cloud Computing og Open Data. Ligeledes vil vi også fokusere på cases, uden en Cloud Computing backend, hvor der kommunikeres direkte med installationer over en Peer-To-Peer (P2P) infrastruktur. Konkrete cases kan inkludere inspektion og styring af vindmølleparker, pumpestationer og maskiner, når man faktisk står på den aktuelle lokalitet.  Denne type aktivitet vil kunne skabe synergi med og udnytte resultaterne fra resultatkontrakten om åbne data og analyseværktøjer til sensornetværk. De centrale aktiviteter inkluderer:

  • Overblik over internationale anvendelser af mobile løsninger til professionelle og industrielle anvendelser – teknisk og forretningsmæssigt.
  • Gennemførsel af udvalgte cases.
  • Samling af viden fra de gennemførte cases til softwarekomponenter, som forventes at kunne anvendes bredt på tværs af forskellige domæner. Dette vil inkludere både kørende software og viden om designmønstre (”best practices” for udvikling af denne type applikationer).
  • Vidensspredning, herunder videnskabelige publikationer om de forskningstunge elementer.

Rationale for indsatsen

Der er et stort marked for SmartPhones i Danmark. 43% af alle danskere har i dag en SmartPhone og tallet ventes at stige til 58% i løbet 2012 (YouGov). De fleste applikationer til SmartPhones bygger dog stadig på traditionelle funktionaliteter som telefoni, kalender, mail, spil og underholdning osv. Disse apps lever derfor i deres egen digitale niche, og tillader ikke at man fra mobiltelefonen kan koble til alle de andre infrastrukturer og systemer vi omgiver os med - selvom vi har kraftige mobile computere til rådighed og selvom vi befinder os på samme lokalitet som disse systemer.

 

Moderne SmartPhones er avancerede computerenheder, som bl.a. indeholder en lang række sensorer (GPS, accellerometer, gyro, lysmåler, kompas, barometer m.fl.). Sensorerne kan tilgås gennem en API, der stilles til rådighed af operativsystemet, men APIerne i sig selv er ofte simple, hvilket spiller ind på den måde udviklerne bruger dem. Man kan f.eks. direkte få længe- og breddegrad fra GPS sensoren, som udvikleren kan bruge til at plotte på et kort, men langt mere avancerede anvendelser kunne opnås, hvis udvikleren havde viden om hvordan denne information kunne kombineres med data fra flere af de andre sensorer. Nogle eksisterende APIer benytter allerede flere underliggende fysiske sensorer, men ofte er disse grænseflader formuleret meget generelt, så de understøtter flest mulige applikationer og gør det derfor ikke i sig selv nemmere for udvikleren at bygge mere avanceret funktionalitet.

 

En ny anvendelse af næste generations mobile apps er inspektion af eksempelvis vindmølleparker. Inspektøren vil kunne bruge en augmented reality (AR) app til at identificere de enkelte møller, og få vist deres aktuelle tilstand: hvor meget producerer de? Hvad er tilstanden for de enkelte dele i møllen? Skal noget snart skiftes? osv. Denne type app vil kræve dels avanceret brug af sensorerne i den mobile enhed for at kunne identificere de enkelte møller, samt visualisere deres tilstand direkte på telefonens skærm. Det vil også kræve en back-end integration, hvor vindmøllernes data udstilles og kontrolleres på en sikker måde på de mobile apps. Et andet eksempel kunne være en Smart City app, hvor den mobile enhed bliver et interaktionsredskab i forhold til eksisterende installationer, f.eks. parkeringshuse, busstoppesteder eller adgang til udvalgte lokationer. Der behøver således ikke laves kostbare interaktive installationer i selve byen, da brugeren selv medbringer sit interaktionsredskab. Dette kan understøttes af en centraliseret infrastruktur, men vil også med fordel kunne understøttes af mere lokale teknologier som NFC, Bluetooth og WiFi, som tillader opkobling i direkte Peer-to-Peer (P2P) netværk.

 

Vi har gennem tidligere aktiviteter, både RK’er og kommercielle og offentlige projekter, opbygget viden omkring udvikling af mobile apps til en række domæner og mulighederne for brug af position og kontekst. Vi har imidlertid set både stort behov og stort potentiale i at kombinere de tilgængelige sensorer på den mobile enhed og kilder i omgivelserne til at give en betydelig forbedring af generelle kvaliteter af applikationer og øge mulighederne for professionelle anvendelser. Vi vil kunne tilbyde sensorbaserede apps, softwarekomponenter, samt rådgivning omkring mobil integration. Alle disse er vigtige elementer, hvis man vil gå fra consumer-applikationer til avancerede professionelle anvendelser.

 

Mulige samarbejdspartnere

Datalogisk Institut (AU), flere samarbejdsvirksomheder med smartphone apps som forretningsområde.

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sofie Gjedde-Simonsen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 11:53

Når man taler med kommuner og styrelser er der en kæmpe interesse i at benytte mobileenheder til deres arbejde i felten (nogle er begyndt).

De arbejder med store mængder af stedbestemte data hjemme på kontorerne (via forskellige GIS platforme)og koblingen til mobileenheder er oplagt.

Vil i bevæge jer ind på det offentlige område også?

Vh Sofie

Torstenw
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 09:23

Det lyder som et område med meget stort potentiale og anvendelsesmuligheder i mange sammenhænge for mange virksomheder - herunder de virksomheder vi arbejder med i Randers. Derfor er vi meget interesserede i at følge et sådant projekt, og de muligheder der byder sig.

Favrskov Erhvervsråd
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 10:59

Lyder som et rigtigt spændende projekt. Der er mange virksomheder, der efterspørger Apps til professionelt brug. Vi støtter og følger gerne den slags initiativer og projekter.

mvh
Favrskov Erhvervsråd

Frank Allan Hansen
Onsdag d. 9/5-12 kl. 15:37

Vi ser bestemt også muligheder i at anvende den grundliggende teknologiske viden inden for en lang række professionelle områder udover industrielle applikationer.

Vi ser grundliggende et behov for at gøre mobilteknologien, herunder sensorintegration, lettere tilgængelig for udviklerne af mobile apps og der igennem understøtte mere professionelle og avancerede anvendelser end dem vi ser i dag. Og specielt anvendelser, som kan understøtte reelt arbejde der nødvendigvis ikke foregår på kontoret, men i felten. Interaktion med og visualisering af GIS data på de faktiske steder er derfor en applikation der falder meget godt i tråd med de scenarier vi beskriver i her i forslaget.

Danila Mouzytchenko
Fredag d. 11/5-12 kl. 09:41

Det lyder som en meget relevant og spændende initiativ!

Danmark bør være på forekanten i anvendelse af mobil teknologi, som har rigtig mange relevante anvendelses områder. Vi er godt på vej, f.eks. den danske virksomhed Senseye har lige fået en pris på eHealth Innovation Contest 2012, for sin unik anvendelse af mobile kameraer til eye-tracking og styring af mobillen med øjnene, men der bør komme endnu mere fokus på mulighederne.

Mobil teknologi er kommet for at blive, og det vil være vores næste pung, pas, sygesikringskort og generelt et personligt værktøj, som understøtter os med digitale muligheder i en given kontekst. Vi skal skabe dybere forståelse for de teknologiske muligheder der er med mobile enheder for at kunne skabe sammenhængende løsninger på tværs af forskellige platforme, og som målrettet udnytter platformernes styrker.

Vi er selv i gang i vores virksomhed med at eksperimentere med anvendelse af forskellige sensorer til mere nøjagtig positionering, i samarbejde med Alexandra Instituttet, og vi håber virkeligt at det vil være større fokus på dette spændende felt.

Tinna Møbjerg
Mandag d. 14/5-12 kl. 22:27

Vi har oplevet en stor interesse for app'en Digitale Tråde over Landskabet, som er udviklet i samarbejde med Alexandra Institutet. Selvom den endnu ikke er offentliggjort, har flere andre institutioner som museer og turistbureauer udtrykt ønske om at anvende samme teknologi. Men vi har oplevet problemer med den unøjagtighed, der ligger i de eksisterende smartphones GPS og kompas. Hvilket der i nogle sammenhænge betyder, at vi ikke kan anvende augmented reality. Derfor vil vi se frem til udviklingen af en nøjagtigere positionering.

Sker dette, vil der indenfor museumsverdenen være rigtig mange muligheder for at udnytte augmented reality på langt flere platforme end det er tilfældet i dag.

Tinna Møbjerg
Museum Midtjylland

Dorte Kulle
Torsdag d. 7/6-12 kl. 18:03

Et oplagt projekt, der vil give ny viden om brug af mobile løsninger. Der er et stort potentiale i specialiserede mobile apps - en teknologi som bruges bredt af mange virksomheder og af deres medarbejdere. En teknologi, der er meget umiddelbar, og som let kan implementeres og operationaliseres - også i SMV'er. Dette vil understøtte virksomhedernes udvikling og effektivitet og Håndvæksrådet ser et stort potentiale i denne type løsninger.