Fremtidens Læringsmiljø

Projektet afdækker hvor man med fordel kan anvende VR/AR teknologi, samt dokumenterer i hvilken grad disse teknologier kan understøtte en mere cost-effektiv læring i kombination med udvikling af nye pædagogiske metoder og adaptive læringskoncepter.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Service og offentlig innovation og Transport
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
FORCE Technology

Brandsikre facadesystemer

Nye facadeløsninger er en vej til energieffektive bygninger. Men manglen på en EU-standard for brandsikre facader skaber usikkerhed. DBI vil teste facadeløsninger og rådgive producenter og byggebranchen, så nye produkter kommer hurtigt på markedet.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Proaktiv sikring mod katastrofer

Orkaner, oversvømmelser, brand, terror, IT-kriminalitet. Mange uforudsete hændelser kan ramme virksomheder, og hver 10. virksomhed overlever ikke alvorlige driftsforstyrrelser udefra. Derfor vil DBI udvikle et digitalt værktøj, der hjælper danske virksomheder til proaktivt at skabe et beredskab (...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Service og offentlig innovation
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Abonnér på RSS - Brand