Brandsikre facadesystemer

Nye facadeløsninger er en vej til energieffektive bygninger. Men manglen på en EU-standard for brandsikre facader skaber usikkerhed. DBI vil teste facadeløsninger og rådgive producenter og byggebranchen, så nye produkter kommer hurtigt på markedet.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Fremtidens renoverede byggeri i et totalværdiperspektiv

Fremtidens renoveringer kommer til at bestå af mere komplekse sammensatte løsninger, der udfordrer kendt teori og praktiske erfaringer. Erfaring fra klassiske renoveringer med fokus på vedligehold og energibesparelser viser nye typer følgeskader, som kun kan undgås fremover ved udvikling af ny...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Fremtidens renoverede byggeri i et totalværdi perspektiv

Hvert år renoveres Danmarks mere end 2,5 mio. bygninger for 80-100 mia. kr. For at opnå den fulde værdiforøgelse og holdbarhed af renoveringerne skal de foretages med fokus på funktionstilpasning, bedre indeklima, tilpasning til urbanisering og ændret klima samt generelt et fokus på alle aspekter...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Teknologisk Institut

Dokumenteret brandsikkerhed

DBI vil udvikle værktøjer, ydelser og faciliteter, som virksomheder i byggeriet og ”Det Blå Danmark” kan anvende til hurtigt at dokumentere brandsikkerheden af nye, innovative produkter, konstruktioner og løsninger – også på områder, hvor de formelle krav til dokumentation endnu ikke er på plads...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Abonnér på RSS - byggebranche