Grøn og bæredygtig transport

100 % vedvarende energi (VE) i transportsektoren er Danmarks mål for 2050. Det kræver markante tiltag inden for transportområdet, der hidtil kun i meget begrænset omfang har leveret på den grønne dagsorden. Til at tackle denne udfordring er der i denne aktivitetsplan udvalgt indsatsområder inden...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Transport
Teknologisk Institut

EnergyFlexStorage

Fremtidens fossilfrie elproduktion vil i stigende grad være baseret på fluktuerende vedvarende energikilder (VE) såsom vindmøller og solceller. Det medfører, at den producerede el skal anvendes øjeblikkeligt eller lagres for senere brug. En effektiv og økonomisk optimal udnyttelse af den stigende...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og Transport
Teknologisk Institut

Smart Cities

Smart City dækker over anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber til at skabe en byudvikling præget af bæredygtighed, innovation og borgerinddragelse. Teknologisk Institut vil udnytte disse Smart City data til forbedret indeklima og energieffektivitet i bygninger, forbedret spildevandsstyring...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø og Transport
Teknologisk Institut

EnergyFlexStorage

El-produktion fra vindmøller og solceller er fluktuerende. Det betyder, at den producerede el skal anvendes øjeblikkeligt eller lagres for senere brug. Teknologisk Institut vil udvikle nye fleksible lagringsteknologier, der er tæt integreret med energikonverteringsteknologier, -produktion, -...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og Transport
Teknologisk Institut

Grøn og Bæredygtig Transport

100% VE i transportsektoren er Danmarks mål for 2050. Teknologisk Institut tilbyder den nyeste internationale viden og high-end faciliteter, der på afgørende plan kan bringe el- og hybridløsninger, alternative brændstoffer og emissionsudstyr i øget og energirigtig anvendelse. Samtidigt bringes...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Transport
Teknologisk Institut
Abonnér på RSS - elektrisk transport