Indfasning af autonome entreprenørmaskiner

Etablering af Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland vil blive et af landets suverænt største anlægsarbejder. Over en periode på ca. 6 år vil anlæg af veje, broer, betalingsanlæg, midlertidigt mandskabs-område til husning af op til 3.000 medarbejdere, midlertidig elementfabrik og ikke mindst...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Effektivt datadrevet entreprenørarbejde

Ved store anlægsprojekter som Femern Bælt opereres der med meget store flåder af Non-Road entreprenørmaskiner. De danske anlægsentreprenører er i stigende grad udsat for skærpede krav til emissioner og støj samtidig med, at branchen løbende skal forbedre sin omkostningseffektivitet på grund af den...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut

Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter...

Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Sider

Abonnér på RSS - Femern Bælt