Vandressourcer: Benyttelse og beskyttelse for vækst

Den bedste udnyttelse af vand skal tilgodese mange forskelligartede krav til benyttelse (risici for vandforsyning, landbrugsmæssig anvendelse og kunstvanding, omkostningseffektivitet, osv.) og beskyttelse. (rent drikkevand, økosystem-ydelser, naturgenopretning, osv.)

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Klima og miljø
DHI
Abonnér på RSS - Grundvand