Flowcenter Danmark & Praksisnær Metrologiudvikling

Flowcenter Danmark, der drives i samarbejde med TI, skal bevares og styrkes for fortsat at være et internationalt ”centre of excellence” for flow og flowmåling. Aktiviteten understøtter forbedret målenøjagtighed ved flow- og energimåling - herunder undersøgelse af installationseffekter,...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Produktionsteknologi
FORCE Technology

Flowcenter Danmark & Praksisnær Metrologiudvikling

Flowcenter Danmark skal fortsat være et internationalt ”centre of excellence” for flow og flowmåling. Centret understøtter innovation og standardisering for en fortsat forbedret målenøjagtighed ved flow- og energimåling, herunder undersøgelse af installationseffekter, flowforstyrrelser og dynamiske...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Abonnér på RSS - Installationsforhold. Flow. Flowmålere. Vandmålere. Fjernvarmemålere. Flowcenter Danmark. Metrologi. Flowforstyrrelser. Energi. Formidling. Public Service. Korrekt måling og afregning. Dynamiske aftapningsforhold. Kølemålere. Målenøjagtighed. Formidling.