Nationalt udviklingscenter for renluftsteknologier

Ren luft i det urbane miljø er essentielt. Den danske styrkeposition indenfor renluftsteknologier udbygges gennem udvikling af teknologier og metoder til identifikation af forureningskilder til at undgå emissioner og til at rense luften.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Transport
Teknologisk Institut

AeroDx - Luftbaseret diagnostik målrettet landbrugssektoren

FORCE Technology vil udvikle en række serviceydelser, der hurtigt og effektivt kan påvise patogene bakterier og vira i staldmiljøer, med henblik på at skabe øget fødevaresikkerhed, dyrevelfærd samt en optimeret produktion i dansk primærproduktion.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
FORCE Technology

Optimeret produktion af planteressourcer

Øgede krav om bæredygtighed giver stigende efterspørgsel på robust, optimeret og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Tre testcentre skal sikre udvikling af teknologier til fremtidens produktion.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Digitalisering i jordbruget

Digitalisering åbner mulighed for at øge effektiviteten og forbedre både den sorte og grønne bundlinje i landbruget. Forudsætningen er valide data, der bringes i anvendelse, samt behov for værktøjer til dataopsamling, smarte sensorer og dataanalyse.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Teknologisk Institut

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Sundhed & fødevarer og Særlige Indsatser
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (AgroTech)

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Sundhed & fødevarer og Særlige Indsatser
DHI
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut (AgroTech)

Downstream-services fra Copernicus

I dag investerer Danmark mange millioner kroner i de europæiske satellit-programmer, men udbyttet for det danske samfund skal være større set i forhold til investeringerne. Den netop publicerede nationale strategi for Rummet (Danmarks nationale strategi for rummet, juni 2016) giver anvisninger på,...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
DHI

Luftbaseret overvågning for patogener i gartneribranchen

Gennem en række pilotforsøg i de forskellige segmenter i gartneribranchen er det formålet at afdække behovet og potentialet for luftprøvebaseret overvågning af smittetrykket i gartneribranchen. I dag kæmper branchen med en lang række af luftbårne patogener såsom forskellige typer af skimmel, meldug...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Teknologisk Institut

Infrastruktur for fremtidens samarbejdende droner

Droneteknologien udvikler sig eksplosivt med en årlig kommerciel vækst på 16%, men dronernes fulde potentiale kan endnu ikke forløses i fuld skala. Anvendelse af droner er i dag kendetegnet af et en-til-en forhold mellem drone og operatør, der i samspil løser en opgave, som fx at operatøren flyver...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology
Teknologisk Institut

Sider

Abonnér på RSS - landbrug