Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi

Grøn energi, herunder vindkraft, biogas, geotermi og bølgeenergi, skal med udgangspunkt i materiale- og procesteknologiske løsninger udviklet til oliebranchen gøres mere kosteffektiv. Dermed sikres øget teknologieksport og konsolidering af en global, dansk styrkeposition.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Materialeteknologi
Teknologisk Institut

Vejinfrastruktur til selvkørende biler

Selvkørende biler og busser kommer i den nærmeste fremtid på vejene. Aktiviteten bidrager til at sikre, at vi i Danmark har den optimale vejinfrastruktur, så Danmark kan blive foregangsland i brugen af selvkørende biler.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
FORCE Technology

Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi

Vi vil anvende nye løsninger skabt i oliebranchen til at løse materiale- og procestekniske udfordringer i grøn energi, som vindkraft, biogas, og bølgeenergi. Målet er en reduktion i omkostningerne og at fastholde en dansk styrkeposition globalt.

Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Materialeteknologi
Teknologisk Institut

Udvikling af services fra Droner

Den danske droneindustri er spået gyldne tider forude, men virkeliggørelsen af dette afhænger af vores evne til at flytte droner ind i professionelle ydelser med en prominent plads på verdensmarkedet. Danmark er førende inden for segmenter i vand- og miljømarkedet, som netop er et relativt...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
DHI

Luftbaseret overvågning for patogener i gartneribranchen

Gennem en række pilotforsøg i de forskellige segmenter i gartneribranchen er det formålet at afdække behovet og potentialet for luftprøvebaseret overvågning af smittetrykket i gartneribranchen. I dag kæmper branchen med en lang række af luftbårne patogener såsom forskellige typer af skimmel, meldug...

Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
FORCE Technology

Professionelle civile droner

Droner er inden for kort tid kommet på dagsordenen. Investeringer og R&D i droner i militær sammenhæng har forceret udviklingen. Europa-Kommissionen forventer, at droneteknologien vil udvikles og vokse voldsomt i civil anvendelse i de kommende 10 år. Dronernes størrelse, vægt og flexibilitet...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Transport
Teknologisk Institut

Professionelle droner – En driver for teknologi og forretningsudvikling

Der er indlysende forretningsmæssige muligheder for avanceret professionel brug af droner, eksempelvis i byggebranchen, oliebranchen, industrianlæg, hos landbruget og hos offentlige myndigheder. Disse muligheder vil stige i takt med udviklingen af bedre droneteknologier, implementering af avanceret...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Transport
Teknologisk Institut

Effektiv sikring med droner og biometri

En række nye sikringsteknologier er ved at vinde indpas. F.eks. har droner, biometri og systemer til beslutningsstøtte store perspektiver, når det gælder om at skabe bedre sikring med færre omkostninger. Den udvikling vil DBI fremme ved at teste og formidle de nye teknologier med henblik på at...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Service og offentlig innovation
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Abonnér på RSS - overvågning