National Vindtunnel

Hovedsigtet med den igangværende etablering af den Nationale Vindtunnel (NWT) er at understøtte universiteternes forskning i og virksomhedernes udvikling af fremtidens vindmøller. Gennem dette projektforslag inddrages FORCE’s årelange erfaring med etablering og kommerciel drift af vindtunneller og...

Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og Klima og miljø
FORCE Technology
Abonnér på RSS - Vindmølle. Vindmølleindustri. Vindtunnel. Vindtunnel-cluster. Aerodynamik. Aeroakustik. Vingeprofiler. Modelforsøg. Demonstrationsprojekter. DTU-Vindenergi.