Nanostrukturerede overflader – præparation og avanceret karakterisering (Nano-Præp)

Senest opdateret d. 10/10-2016
DFM
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Jacob Markussen
Specialist, Afd. for Plast, Kompositter og Overfladekarakterisering

FORCE Technology og DFM etablerede i 2015 grundlaget for en fælles national test-og rådgivningsfacilitet ifm. RK-aktivitetsplanen ”Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter” (2013-15). Faciliteten skaber mulighed for at teste, udvikle og verificere mikro- og nanostrukturerede materialer, produkter og værktøjer gennem sporbare karakteriseringsydelser.

Vi har i de seneste 3 år erfaret, at det største potentiale inden for mikro- og nanostrukturering af overflader ligger inden for polymerområdet. Strukturering af polymeroverflader giver nogle unikke muligheder for at modificere og differentiere produkter, der kan produceres i stort volumen med lave omkostninger.

Vi ønsker med aktiviteten at udvide den nationale testfacilitet med et nyt samarbejde: Biomedicinsk Institut (BMI) ved Københavns Universitet – CFIM (Core Facility for Integrated Microscopy). BMI-CFIM råder over avanceret udstyr og har stor erfaring inden for metoder til prøvepræparation af bløde organiske og biologiske materialer. Deres kompetencer og udstyr vil styrke prøvepræparationsområdet i den nationale testfacilitet og give danske innovative virksomheder adgang til karakteriseringsydelser af international klasse.

Nøgleord

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Fredag d. 23/9-16 kl. 14:44

Inmold har deltaget i forløberprojektet ”Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter”, med meget stor tilfredshed. Vi bed specielt mærke i udviklingen af nye ydelser i løbet af projektet. Der blev lagt stor vægt på sporbarheds-aspektet, hvilket i flere tilfælde viste sig meget værdifuldt.

Aktiviteterne foreslået i oplægget er meget fornuftige, og koblingen med BMI-CFIM giver god mening. De tre parter vil kunne støtte hinanden godt på området omkring bløde organiske materialer. Sporbare målinger på biologiske prøver har et stort potentiale, som også kan styrke innovationen i Danmark.

Inmold fortsætter sine kommercielle aktiviteter indenfor mikro-nano-strukturering af polymerer, specifikt værktøjerne til samme, og har haft stor glæde af at agere som "case" for det tidligere projekt. Inmold vil meget gerne fortsætte samarbejdet i et nyt projekt.

Klaus Qvortrup (Professor, MD, PhD, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 07:46

CFIM (Core Facility for Integrated Microscopy) ved Københavns Universitet råder over state-of-the-art prøvepræparationsmetoder (high pressure freezing, freeze substitution, cryo-ultramicrotomy og cryo transmission elektron mikroskopi) af bløde og organiske materialer. Dette projekt er vigtigt for udviklingen indenfor mikro- og nanostrukturede produkter, hvor CFIM teknisk og udstyrsmæssigt ser frem til et samarbejde indenfor avanceret karakterisering og prøvepærparation af relevante prøver.