Nanostrukturerede overflader – præparation og avanceret karakterisering (Nano-Præp)

Senest opdateret d. 1/5-2017
DFM
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation
Jacob Markussen
Specialist, Afd. for Plast, Kompositter og Overfladekarakterisering

FORCE Technology og DFM etablerede i 2015 grundlaget for en fælles national test-og rådgivningsfacilitet ifm. RK-aktivitetsplanen ”Dokumentation af mikro- og nanostrukturerede produkter” (2013-15). Faciliteten skaber mulighed for at teste, udvikle og verificere mikro- og nanostrukturerede materialer, produkter og værktøjer gennem sporbare karakteriseringsydelser.

Vi har i de seneste 3 år erfaret, at det største potentiale inden for mikro- og nanostrukturering af overflader ligger inden for polymerområdet. Strukturering af polymeroverflader giver nogle unikke muligheder for at modificere og differentiere produkter, der kan produceres i stort volumen med lave omkostninger.

Vi ønsker med aktiviteten at udvide den nationale testfacilitet med et nyt samarbejde: Biomedicinsk Institut (BMI) ved Københavns Universitet – CFIM (Core Facility for Integrated Microscopy). BMI-CFIM råder over avanceret udstyr og har stor erfaring inden for metoder til prøvepræparation af bløde organiske og biologiske materialer. Deres kompetencer og udstyr vil styrke prøvepræparationsområdet i den nationale testfacilitet og give danske innovative virksomheder adgang til karakteriseringsydelser af international klasse.

Baseret på aktivitetsforslag:  Nanostrukturerede overflader – præparation og avanceret karakterisering (Nano-Præp)

Nøgleord