National Vindtunnel – Infrastruktur

Senest opdateret d. 9/10-2014
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

På baggrund af de prioriteringer, der er beskrevet i ”Den danske road-map for forskningsinfrastruktur”, etableres der nu en national vindtunnel primært til støtte for forskning og udvikling indenfor design og optimering af vingeprofiler til vindmøller.Grundlaget for en bæredygtig drift af den nationale vindtunnel er, at den anvendes til forskning og udvikling i 50 % af den til rådighed værende forsøgstid, og at den stilles til rådighed på markedsmæssige vilkår for industrien i de resterende 50 % af forsøgstiden.Med afsæt i FORCE Technology´s mere end 50 år lange erfaring i at arbejde med eksperimentel aerodynamik i vore fem vindtunneler, ser vi den nye nationale facilitet som et stort skridt frem mod, at Danmark bliver et internationalt anerkendt vidensmiljø for eksperimentel aerodynamik.Med nærværende aktivitetsplan ønsker FORCE Technology – i et tæt strategisk samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - at udvikle operatørfunktionen på den nationale vindtunnel både på forsknings- og udviklingsorienterede opgaver og på de kommercielt rekvirerede opgaver fra industrien.Nærværende aktivitet omhandler opbygning af de nye og nødvendige kompetencer for at FORCE Technology med udgangen af nærværende Resultatkontraktperiode som GTS-institut indgår i operatørfunktion og dermed tager del i ansvaret for serviceleverancerne til dansk industri.Design- og performancemæssigt adskiller den nye nationale vindtunnel sig væsentligt fra de eksisterende vindtunneler på FORCE Technology. Vindtunnelen vil byde på muligheder for at gennemføre forsøg i væsentlig større skala end muligt i dag, den adskiller sig ved at arbejde med væsentligt højere vindhastigheder og væsentlig lavere turbulensgrad, og den adskiller sig ved, at kunne anvendes til at studere akustiske fænomener på strukturer, der operere ved meget høje vindhastigheder.I og med at de tekniske forsøgsmuligheder i så høj grad adskiller sig fra FORCE Technology´s eksisterende muligheder fordrer det, at FORCE Technology opbygger helt nye forsøgstekniske kompetencer og analysemetoder, der i væsentligt omfang bevæger sig ud over FORCE Technology´s eksisterende kompetencer, og dermed udvikler instituttet til at favne langt bredere forsøgsteknisk og lang bredere markedsmæssigt.Med opbygningen af de nye tekniske kompetencer i at gennemføre forsøg på den nye nationale vindtunnel, udvider FORCE Technology sit service udbud til dansk industri. Vi tager del i at få opbygget et nationalt teknologisk infrastruktur miljø på området eksperimentel aerodynamik og vi sikrer, at den komplementaritet, der er mellem kapabiliteterne på den nationale vindtunnel og på FORCE Technology´s vindtunneler, den udnyttes optimalt.