Nationalt GTS initiativ for nyttiggørelse af ESS og MAX IV i danske virksomheder

Senest opdateret d. 10/10-2016
Alexandra Instituttet
Bioneer
DFM
FORCE Technology
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Lisbeth Hilbert
Afdelingschef, Korrosion og Metallurgi

Med de nye europæiske faciliteter inden for neutron- og røntgenteknologi, ESS og MAX IV, har danske virksomheder fået mulighed for at udvide den industrielt tilgængelige værktøjskasse med avancerede strålingsfysiske metoder.

Et konsortium bestående af GTS-institutterne Alexandra, Bioneer, DFM og FORCE Technology vil med denne ambitiøse aktivitetsplan opbygge kompetencer, viden og services, således at det fulde industrielle potentiale i ESS og MAX IV udnyttes, særligt inden for life science og avancerede materialer.

Målet er at støtte virksomhederne gennem hele processen fra behovsafdækning til endelig værdiskabelse af resultaterne i praksis. Derfor gennemføres industrinære demonstrationscases under inddragelse af eksisterende neutron- og røntgenfaciliteter.

I konsortiet samles stærke kompetencer, som sikrer kvalitet af forsøgsdata (DFM) og brugervenlig databehandling (Alexandra), og sørger for at disse resultater giver værdi i virksomhedernes udviklingsprojekter inden for life science (Bioneer) og avancerede materialer (FORCE). Synergien er særligt stor for temaet proteiner/bløde materialer, da metoder til teknologivalg og resultatbehandling vil kunne anvendes bredt.

Konsortiet skaber koordineret vidensopsamling og -formidling via partnerskab i LINX, bidrag til ESS-fyrtårnsmiljøer samt samarbejde med internationale forskningsinstitutioner. Klynger og innovationsnetværk inddrages aktivt.

Aktivitetsplanen har som mål at lave en fælles strategi for Godkendt Teknologisk Service for industriel brug af ESS og MAX IV på tværs af de 4 GTS institutter.

Nøgleord

82 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jimmy Binderup Andersen (CEO, LINX)
Tirsdag d. 6/9-16 kl. 15:29

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage i drøftelser omkring samarbejde og grænseflader til foreningen LINX, hvor især aktiviteterne inden for LINX Projects, LINX Academy og LINX Portal er direkte relevante for de aktiviteter de 4 GTS institutter ønsker at prioritere.

På vegne af foreningen LINX ser jeg et samarbejde med konsortiet som en stor fordel i bestræbelserne på at nå en større målgruppe, som kan profitere fra brugen af røntgen- og neutronundersøgelser: En mulighed for at skabe tilgængelighed, vækst og beskæftigelse.

I det tætte samarbejde, kan LINX aktiviteterne udvides ved hjælp af nye industri cases og klyngeaktiviteter, samt interaktion med andre IFD støttede aktiviteter. Sammen kan vi muliggøre, at virksomheder støttes hele vejen fra indledende konceptstudie over forberedelse af forsøg, gennemførelse, fortolkning og implementering af resultater i nye produkter og processer.

Jeg ser frem til samarbejdet!

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 6/9-16 kl. 16:17

Kære Jimmy

Tak for kommentaren - det glæder mig at LINX kan se, hvordan vi i fællesskab med denne vifte af aktiviteter kan give dansk industri en god hands-on forståelse for de spændende fremtidsudsigter, som opstår med den lettere adgang til neutron- og røntgenundersøgelser.

Jesper deClaville Christiansen (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 15/9-16 kl. 17:26

GTS-initiativet viser en konkret vej til at samle kræfterne indenfor forskning, industri og teknologisk service om et fælles vidensløft før ESS og MAX IV bliver kommercielt tilgængelig.

Jeg er glad for at GTS kommer på banen og bliver tænkt ind i en rolle for at sikre de muligheder danske virksomheder måtte have i forhold til at anvende spredning som en karakteriseringmetode set i lyset af MAX IV og ESS.

Jeg er tilhænger af fokus, at enhver gør det de er bedst til. Universiteterne er sat i søen for at bevare viden, skabe ny viden og uddanne studerende. Og såvel i EU's charter om fundamentale rettigheder, såvel som i lov om danske universiteter er det klart, at forskningsfriheden er ultimativ. Set i det lys, så er det vigtigt, at GTS bliver bindeledet til industrien. Det udelukker ikke aktiviteter direkte mellem universiteter og virksomheder, men det er en stor styrkelse for alle, at vidensopbygningen i forhold til industrien i høj grad sker i GTS regi. Så godt dette initiativ er på forkant.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 09:07

Hej Jesper
Tak for din opbakning til projektet. Jeg er helt enig i at vi skal gøre det, vi er bedst til. Og det er jo vores fornemste opgave som GTS institut at være bindeled mellem industri og forskning, så det er jo oplagt at vi i denne henseende bidrager til udbredelsen af denne hidtil forskningstunge aktivitet.

Med venlig hilsen Trine

Kasper Therkildsen (Project Manager , Fast Track)
Fredag d. 16/9-16 kl. 14:13

Materialeteknologi er et centralt element i nærmest enhver industri og har været et område hvor man i Danmark har stået stærkt. For at fastholde denne position, er det vigtigt at vi kontinuerligt arbejder for at udbygge kompetencer på området og ligeledes gør eksisterende kompetencer tilgængelige. Konsortiet er et godt eksempel på, at det er en fælles indsats der skal til, for at sikre unikke og avancerede løsninger fremadrettet. Den foreslåede aktivitet vil hjælpe til med at sikre, at industrien får størst muligt udbytte af de nye materialeforskningsværktøjer ESS og Max IV indenfor røntgen og neutronstråling.
I Fast Track samfundspartnerskabet ser vi frem til at samarbejde omkring fælles materiale-relaterede problemstillinger, klyngeaktiviteter og industri-cases der kan udnytte disse nye muligheder.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 09:08

Hej Kasper
Vi er glade for at få din støtte til projektet. Det vil være helt oplagt at lave samarbejde med FASTTRACK samfundspartnerskabet.
Venlig hilsen Trine

Mogens Ravn (CEO, NRT - Nordisk Røntgen Teknik A/S)
Søndag d. 18/9-16 kl. 15:53

NRT - Nordisk Røntgen Teknik A/S er afhængig af ny viden indenfor røntgenteknologi for at opretholde vores markedsposition gennem udvikling af nye produktfunktioner til eksisterende og nye systemer indenfor medicinsk anvendelse.
Vi hilser initiativet velkomment og ser frem til dialog vedrørende relevant udvikling anvendelig på vores felt.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 09:11

Hej Mogens
Det er godt at se interesse fra jer, som jo er oplagte at have med på sidelinjen i dette projekt. Vi ser også frem til en dialog.

Venlig hilsen Trine

Hossein Alimadadi (Researcher, Danmarks Tekniske Universitet)
Mandag d. 19/9-16 kl. 09:59

I greatly support the idea of a link between academia and industry within the field of synchrotron and neutron spallation sources, so that the techniques can be more available to the industry.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 09:04

Dear Hossein
Thank you for your support on the project. It's nice to have support from the academia in this project.

Best regards,
Trine

Jesper Hattel (Professor, DTU Institut for Mekanisk Teknologi)
Mandag d. 19/9-16 kl. 15:00

Jeg hilser dette initiativ fra de fire GTS institutter meget velkomment. Udviklingen indenfor materialeteknologi går mod mere højtydende og pålidelige materialer og i den forbindelse vil de planlagte aktiviteter i konsortiet give dansk industri mulighed for at få optimal gavn af avancerede materialekarakteriseringsværktøjer baseret på neutron- og røntgenteknologi på ESS og MAXIV.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 09:02

Hej Jesper
Vi er glade for at I støtter op om projektet. Ja det er også vores opfattelse at der fremover vil blive mere behov for flere af denne type avancerede værktøjer.
Venlig hilsen Trine

Daniel Minzari (Senior Ingeniør, IPU)
Onsdag d. 21/9-16 kl. 10:02

Rigtig godt, og meget vigtigt initiativ! ESS og MAX IV rummer fantastiske potentialer, men som meget nemt kan blive forbigået af industrien. Der ligger en stor opgave ved dette, ikke kun til at øge tilgængeligheden til faciliteterne, men også ved at afdække den industrielle relevans for virksomheder uden store R/D afdelinger.
Derfor betragter vi jeres projekt som særdeles relevant, nødvendigt og IPU indgår gerne i et samarbejde.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 07:44

Hej Daniel
Mange tak for din kommentar og opbakning. Godt at I kan se potentialet. Vi vil meget gerne i dialog med IPU, da I jo er tæt på universitetets kompetencer. Og det kan vi drage godt nytte af i projektet.
Venlig hilsen Trine

Kurt Stokbro
Fredag d. 23/9-16 kl. 11:52

QuantumWise udvikler og kommercialiserer software til analyse af nanoskala systemer. Jeg mener i skal indtænke i jeres plan hvordan vi laver en industri i danmark af software virksomheder som kan levere den software som er nødvendig for at analysere data og supportere virksomheder der er interesserede i at udnytte faciliteterne på ESS og MAX IV. Så jeres initiativ kan virke positivt hvis den opbygger kompetencer sammen med virksomheder der kan kommercialisere disse kompetencer og negativt hvis den dræber det private initiativ på området.
Jeg kan ikke se hvordan opbygning af en software industri i Danmark er tænkt ind i projektet og kan i det forslåede projekt kun se negative effekter i form af konkurrence fra offentlige aktører hvis vi bevæger os ind på dette område. Med dette indlæg vil jeg blot gøre opmærksom på problematikken og tror sagtens det kan skrives ind i projektet til gavn for alle parter.

Jesper Mosegaard (Head of Visual Computing Lab, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 23/9-16 kl. 14:18

Mange tak for din kommentar, og vores efterfølgende dialog offline. Du tilkendegiver et potentiale for dansk softwareindustri omkring ESS og MAX IV, hvilket vi er helt enige i. Beklager hvis det ikke fremgår tydeligt nok. Jeres produkt Virtual NanoLab er netop én af de softwareprodukter der kunne have et potentiale for både forskere og kommercielle brugere af ESS. Det er absolut vores formål at involvere danske softwarevirksomheder, som så kan udnytte de nye kompetencer, og på den måde medvirke til opbygningen af en sådan softwareindustri rettet mod analyse og support af data fra ESS og MAX IV. Involveringen af virksomheder kan eksempelvis ske gennem konkrete demonstrationsprojekter, som er en central del af aktiviteten.

Mvh. Jesper Mosegaard

Jan Kyhse-Andersen (CEO, CHRETO)
Fredag d. 23/9-16 kl. 11:43

Chreto er en innovation dansk virksomhed, der udvikler en ny banebrydende teknologi til oprensning såkaldt ”downstream processing” af biologiske lægemidler. Chreto er meget interesseret i adgang til højenergi-analyseplatforme, der kan give afgørende informationer om f.eks. molekylære bindingsmekanismer, som er vigtigt at forstå for at kunne udvikle Chretos teknologi og opnå effektive ”downstream”processer. Chreto støtter derfor dette nye initiativ, der vil kunne gavne alle lifescience virksomheder, der arbejder med strukturbiologi, reaktionsmekanismer og bindingskinetik.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 10:14

Kære Jan

Tak for dit bidrag til dialogen - det er et væsentligt aspekt at få tydeligtgjort, at nye og mindre lifescience virksomheder har stort behov for let adgang til teknologien.

Jan D. Johansson (Senior Director, Mechanical Development, Terma A/S)
Lørdag d. 24/9-16 kl. 12:43

Yderst spændende initiativ! Terma, og sikkert i store dele af industrien, står nu overfor den store udfordring at finde ud af hvad spallation og ikke mindst ESS & Max IV kan bruges til? Det er næppe industrien der direkte involveres i at gennemføre tests i ESS & Max IV, og derfor er det ideelt at GTS institutterne, sammen med universiteterne kan agere bindeled til industrien.

Min vision for spallation er at det kan hjælpe industrien til at forstå nogle af de fysiske/kemiske mekanismer vi ser i dag, mekanisker, som vi på nuværende tidspunkt, kun har en vag forestilling eller teori om.

Terma hilser derfor initiativet varmt velkomment og ser frem til godt samarbejde på tværs af GTS'er, universiteter og industri.

Mvh
Jan D. Johansson

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 10:08

Kære Jan

Mange tak for kommentaren og de spændende udsigter til samarbejde med Terma om spallationskilder.

Niels Husted Kjær (Nordic IT Director, Agfa HealthCare)
Søndag d. 25/9-16 kl. 08:54

Dette GTS initiativ giver mulighed for at trække international højteknologisk forskning fra ESS og MAX IV direkte ind i danske virksomheder og dermed øge deres konkurrenceevne og skabe vækst i Danmark.

Specielt indenfor life-science området ligger der er stort potentiale i at udnytte resultaterne fra ESS og MAX IV kommercielt. GTS initiativet her kan være med til at gøre disse resultater tilgængelige – ikke mindst for SME virksomheder der skal stå for fremtidens vækst i Danmark.

Jeg hilser derfor initiativet velkommen og ser frem til, at danske virksomheder får en indsprøjtning af ny højteknologisk viden!

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 12:58

Kære Niels

Tak for din inspirerende kommentar. I AgfaHealthCare er I jo i kontakt med mange virksomheder inden for life science, så det er fint at I også ser potentialet. Vi skal gøre vores bedste for at leve op til forventningerne og få støttet særligt SME'erne.

Mvh

Lisbeth

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Mandag d. 26/9-16 kl. 11:45

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk med sine ca. 200 virksomhedsmedlemmer bakker op om aktiviteten, da den kan hjælpe de danske virksomheder hurtigere på vej med at få taget ’hul’ på brugen af ESS/MAX IV.

For vores medlemmer kan det være svært i deres travle hverdag med produktion, salg og mange andre gøremål at afsætte tid til at sætte sig ind i avancerede måleteknikker.

Det er derfor oplagt, at relevante innovationsnetværk og GTS’er sammen løfter en formidlingsopgave omkring brugen af ESS/MAX IV, så virksomhederne gennem målrettet information hurtigere og nemmere ser værdien af de avancerede materialekarakteriseringsværktøjer baseret på neutron- og røntgenteknologi, som bliver tilgængelige for dem.

Dansk Materiale Netværk vil med glæde bidrage til klynge- og formidlingsaktiviteterne og ser gode muligheder for at bringe vores materialeinteresserede medlemsgruppe tættere på ESS og MAX IV, herunder samarbejde med LINX.

Dansk Materiale Netværk ser endvidere, at kombinationen af life-science og materialer giver nogle meget spændende perspektiver og mulighed for, at man på tværs af brancher kan bruge samme teknologi – særligt til bløde materialer og til life-science produkter.

Dansk Materiale Netværk ser frem til godt samarbejde på tværs af GTS'er, universiteter, industri og innovationsnetværk med det fælles overordnede mål gennem brugen af ESS/MAX IV at bidrage til øget vækst og velstand i det danske samfund.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 26/9-16 kl. 12:53

Kære Dorte - godt at høre at DMN bakker op. Jeg tror vi kan få lavet nogle spændende, fælles aktiviteter med jeres medlemmer, som bredt repræsenterer store og små virksomheder, der bruger materialer i hverdagen.

Mvh

Lisbeth

Andreas Paulsen (Senior Engineer, Hempel A/S)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 11:57

From a coating perspective, the use of neutron diffraction gives rise to a completely new set of methods for investigation. With neutrons diffraction methods it should be possible to investigate the mechanism of water diffusion and also the structural changes happening in the coating composite during long time thermal and mechanical ageing. Despite these factors being some of the primary degradation patterns they are poorly understood mainly due to the lack of experimental methods. There is clearly a need for developing competences either in the industry or at GTS institutes to be able to use X-ray and neutron radiation for industrial problems. Coatings are a good example of this as they are amorphous randomly oriented composites and thus are extremely difficult to characterize. The coating market but also the coating production is growing in Asia and China and in order to keep R&D and production in Europe it is important to develop new technology by fundamental understanding of the basic coating materials and their behaviour in exposure to the environment

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 15:15

Dear Andreas
Thank you very much for your support. Indeed coatings are a relevant field to apply these specialized techniques. We are very interested in your examples as demonstration cases within this project period.

Morten Christensen (Projektleder, Ph.D. , Exruptive)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 14:10

Jeg kan kun anbefale initiativer som disse - af samme grund er vores virksomhed Exruptive også medlem af LINX.

Jeg har siden 2010 været engageret i en række lignende initiativer på brobygning mellem industri og storskalafaciliter som ESS/MAX-IV og ved at der kan skabes resultatater. Det bedste eksempel jeg kan give, er Volkswagen, der gennem netværket Science-Link fik adgang til synkrotronstråling på PETRA III-anlægget i Hamborg, og dér målte residual stress i letvægts motor- og chassiskonstruktioner af aluminiumsbaserede legeringer. Selvom firmaet på forhånd havde lavet simuleringer, vægter en faktisk måling så højt, at VW nu har implementeret teknologien som en fast bestanddel i udviklingen af bilkomponenter.

Som røntgenbaseret virksomhed (der udvikler scannere til security i lufthavne) vil Exruptive i sit videre arbejde med scannerudvikling helt sikkert også komme til at benytte sig af de kommende faciliteter på den anden side af Øresund. vi hilser derfor GTS-initiativet meget velkomment og kommer muligvis selv til at trække på projektet når det bliver til virkelighed.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:28

Kære Morten

Tak for opbakningen og dine gode erfaringer. Vi ser frem til samarbejdet bl.a. i regi af LINX.

David Löf (Hempel A/S)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 08:00

With the right way to communicate this initiative can be a successful activity that will benefit, not only large, but also small and mid size companies. A deep understanding in the material in the product of the manufacturer in general, will help them to carry out improvements in their future product. This will help many companies to reach higher level of understand their materials, e.g. using new nano materials for increased durability and improved environmental aspects.

For the coating business, this kind facility will gives us -due to the high energy output- the opportunity to measure the activity inside the coating upon drying. That is an important step and difficult to study with other methods, especially for non-transparent coatings.

Looking forward to follow and be part of this future!

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:58

Hi David

I agree with your opinion that also the small and mid size companies will benefit from the activity since a better understanding of their products will give a much better offset for innovation, and they may interact with large companies on a different level.
I like your interesting application idea to utilise the facilities to study the mechanisms in the drying processes in coatings - this could work, and there is no obvious alternatives.

Regards

Lisbeth Hilbert

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 13:35

Dette initiativ hilses velkommen. Den danske industri har brug for at være med på forkanten af udviklingen og med GTS-institutterne som brobyggere, kan virksomhederne formentlig få en bedre indgangsvinkel til faciliteterne ESS og MAX IV.

Det er ikke svært at se potentialet i disse storskalafaciliteter, men det der savnes er de gode eksempler på, hvordan denne type faciliteter kan bringes til industriel anvendelse. En del af projektet omhandler tre demonstrationscases som skal eksemplicficere anvendelsen af neutron- og røntgenstråling i industrien.

Jeg tænker, at der allerede må eksistere mange cases fra de øvrige europæiske synkrotron-anlæg, der vil kunne fremhæves og bruges som inspiration til de danske virksomheder, der måtte overveje at støtte op om GTS-projektet. Morten Christensen fra Exruptive giver i sin kommentar et godt eksempel på VW, der har implementeret synkrotronstråling til måling af residualspændinger som en fast bestanddel i deres komponentudvikling. Ligenede gode eksempler efterspørges.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:36

Kære Jesper

Fin pointe - ja, vi skal bl.a. bringe erfaringerne fra udlandet ud og bruge dem til inspiration. Der er helt sikkert meget at lære.

Mvh

Lisbeth

Torben Peter Nielsen (Supervisor, RB - Glasfiber)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 13:40

Godt initiativ, det er vigtigt af FORCE technology kender mulighederne ved ESS og Max VI, så de kan hjælpe mindre virksomheder med materiale udvikling, og for at os er det særlig relevant inden for sizing af fibre til komposit fremstilling.
Som mindre virksomhed er det svært at have adgang til specialviden og derfor er det vigtigt at vi kan få rådgivning hos FORCE Technology.

Mvh.

Torben P. Nielsen
RB Glasfiber

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:32

Kære Torben
Tak for kommentaren og tilliden - konsortiet vil have stærkt fokus på at løfte udfordringerne med vidensdeling.
Mvh
Lisbeth

Ali Salanti (CEO, Professor, VAR2 PHARMACEUTICALS ApS)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 08:07

Projektinitiativet er nyt for mig, men hilses velkomment. Især forslaget omkring analyser af proteinformuleringer af nye lægemidler vil være interessant for os såvel som for en lang række andre biotek/pharma virksomheder. Alternative indgange (som foreslået her) til brug af synkrotron faciliteterne er et vigtigt tiltag for at undgå at det bliver en facilitet for de få.

Mvh

Ali Salanti

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 14:10

Kære Ali Salanti,

Det blive spændende at se hvorledes de nye kilder (ESS, Max IV) perfomrer ifht allerede eksisterende. I regi at dette projekt vil vi sammen med KU Niels Bogr Inst analysere formuleringer på nogle af de faciliteter der allerede er i drift. Vi inviterer derfor virksomheder med til at deltage i måleprogrammer. mvh Lars Pedersen /Bioneer

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 14:10

Kære Ali Salanti,

Det blive spændende at se hvorledes de nye kilder (ESS, Max IV) perfomrer ifht allerede eksisterende. I regi at dette projekt vil vi sammen med KU Niels Bogr Inst analysere formuleringer på nogle af de faciliteter der allerede er i drift. Vi inviterer derfor virksomheder med til at deltage i måleprogrammer. mvh Lars Pedersen /Bioneer

Jan Boye Rasmussen (CEO, Elplatek A/S)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 09:32

Som en lille innovativ SME er det vigtig for os at have adgange til et initiativ som vi kan henvende os til, hvis vi ønsker at karakterisere vores elektrokemiske belægninger – f.eks. mht. stress, vedhæftning, antibakterielle egenskaber m.m. Da vi ikke ved ret meget om hvad ESS egentlig kan bruges til er vi nød til at får hjælp fra GTS nettet hvis vi på længere sigt skal kunne anvende neutroner i forbindelse med udvikling af vores nye produkter -

Jan Boye Rasmussen (CEO, Elplatek A/S)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 09:32

Som en lille innovativ SME er det vigtig for os at have adgange til et initiativ som vi kan henvende os til, hvis vi ønsker at karakterisere vores elektrokemiske belægninger – f.eks. mht. stress, vedhæftning, antibakterielle egenskaber m.m. Da vi ikke ved ret meget om hvad ESS egentlig kan bruges til er vi nød til at får hjælp fra GTS nettet hvis vi på længere sigt skal kunne anvende neutroner i forbindelse med udvikling af vores nye produkter -

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:21

Kære Jan

Det er vældig spændende perspektiver, der ligger i at anvende jeres avancerede belægninger i nye grænseområder hvor dokumentationen mangler. Vi ser frem til at afdække hvordan I kan få glæde af den nye teknologi.

Jens Dahl Jensen (PhD, Forskningsleder, Innovative Films, Siemens Corporate Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 14:24

I vores arbejde med funktionelle overflader og materialer er vi altid interesserede i at have de bedst mulige karakteriseringsmuligheder paa materialeomraadet. Vi hilser derfor det ovenstaaende initiative velkommen og haaber paa sigt at faa gläde af et stärkt netvärk omkring de nye metoder paa neutron-og röntgendiffraktion.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:25

Kære Jens
Tak for kommentaren. Det er godt at I kan se fordelen af vores initiativ. Vi får behov for jeres bidrag og inspiration fra jeres udvikling, når vi samler store og små aktører om at forstå mulighederne i hele værdikæden fra R&D til egentlig produktion.

Cecilia K. Kjartansdottir (Metallurg, National Oilwell Varco Denmark I/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 09:59

Spot on initiativ! At danne et godt bindeled mellem industrien og ”state of the art” neutron- og røngenteknologi er yderst vigtigt for at sikre Danmark og dansk industri en vedvarende plads i udviklingskapløbet inden for avancerede materialer.

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:29

Hej Cecilia

Vi er glade for at du kan se potentialet og vigtigheden af projektet. Det er nemlig helt rigtigt at dette kan være en vigtig brik i at følge med i udviklingskapløbet.

Venlig hilsen Trine

Trine Nybo Lomholt (Specialist, Ph.D., FORCE Technology)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:29

Hej Cecilia

Vi er glade for at du kan se potentialet og vigtigheden af projektet. Det er nemlig helt rigtigt at dette kan være en vigtig brik i at følge med i udviklingskapløbet.

Venlig hilsen Trine

Ingeborg Rosenvinge (cand.merc.jur, Thürmer Tools )
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:11

Det er et rigtig spændende projekt, som også er relevant Thürmer 3D Print. Med dette projekt, vil vi få bedre mulighed for at analysere på spændinger og mekaniske egenskaber i emnerne som vi printer. Vi håber, at kunne blive en del af projektet eller samarbejde netop vedrørende dette emne.

Ingeborg Rosenvinge (cand.merc.jur, Thürmer Tools )
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:12

Det er et rigtig spændende projekt, som også er relevant Thürmer 3D Print. Med dette projekt, vil vi få bedre mulighed for at analysere på spændinger og mekaniske egenskaber i emnerne som vi printer. Vi håber, at kunne blive en del af projektet eller samarbejde netop vedrørende dette emne.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:08

Kære Ingeborg

Tak for opbakningnen - der er mange udfordrende aspekter i implementeringen af 3D print i produktion - og til dette hører nye metoder til at analysere og senere validere at materialer og emner fungerer. Vi kan se fin synergi i at et innovativt selskab som Thürmer Tools er med i aktiviteten.

Mvh

Lisbeth

Magnus Larsson (Industrial Liaison Officer, MAX IV Laboratory)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:15

As industrial liaison officer at MAX IV my job is to open up the facility for industrial usage. This project is an excellent initiative that clearly aim at that by both lowering the threshold for companies to start using large facilities as well as ensuring that the experience of using the facility will be positive by including both the steps before and after the experiment in its scope.
The project covers all essential elements including; reaching out to industry segments faced with similar challenges, exemplifying with case studies, giving training, help with experimental design, and most importantly strong support after the experiments with analysis, calculations and visualization. It is also very positive to see the strong connection to the LINX project.
I would be very happy to see this project being realized.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:15

Dear Magnus

We appreciate the comment from MAX IV Laboratory - and your acknowledgement of the importance of working with the full package including the work after experiments. It is possible to succeed with this ambition, if we join forces.

Best regards

Lisbeth Hilbert

Anders Froman Lindeskov (FEA Engineer, Jupiter Group A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 11:48

Vi som producent af glasfiber dele til vindindustrien, udviklinger vi ikke nye komposit materialer. Men har et behov for at eksterne GTS institutter og universitet bringer komposit materiale teknologien fremad. Vi ved at detaljeret undersøgelses af de micro-mekaniske egenskaber imellem fiber og matrix er en vigtig del i udviklingen af bedre materialer og sizing.

Vi finder det derfor en god ide at undersøge hvilke muligheder ESS og MAX VI giver i forhold til en bedre forståelsen og udviklingen af komposit materialer.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:23

Kære Anders

Dejligt at se en SMV bidrager til debatten - og tak for kommentaren. Det er jo i grunden det som det handler om - vi bruger eksisterende teknologi, men for fortsat at udvikle os og lave konkurrencedygtige produkter, så skal vi kridte skoene og helst komme forrest i kapløbet. Og hvis løsningen kan findes i eksperimenter ved ESS og MAX IV, ja, så skal den være tilgængelig for industrien.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Tobias Møller Ruby (R&D Support Specialist, DONG Energy Wind Power)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 15:24

Relevant initiativ der vil assistere anvendelsen af de fantasiske muligheder som ESS og MAX IV skaber indenfor avancerede materialer. Brobygning mellem grundforskning og industriel anvendelse kan være en udfordring, så DONG Energy Wind Power støtter op om dette initiativ.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:36

Kære Tobias

Tak for indsparket og forventningerne til avancerede materialer. Ja, der er store udfordringer ved at spænde så vidt som dette kræver, men det hjælper godt når store industrivirksomheder med konkrete behov spiller med. Vi vil særligt med træningsforløb og klyngeaktiviteter forsøge at skabe bro mellem forskningens muligheder og industriens behov.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Søren Fæster (Seniorforsker, DTU Vindenergi)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 16:34

Sektion for Materialeforskning og Avanceret Karakterisering i DTU Vindenergi har stor erfaring med opbygning og anvendelse af røntgenudstyr samt karakterisering af metaller. Vi samarbejder både med Dansk og udenlandsk industri og har bl.a. p.t. et samarbejde med en Japansk virksomhed som involverer karakterisering med synkrotron røntgen stråling. Vi er aktive brugere af synkrotroner i hele verdenen og har f.eks. 6 beamtider i 2016. Inhouse har vi 6 elektronmikroskoper som er optimeret til at undersøge metaller og et røntgen tomografiudstyr som er velegnede til karakterisering af stort set alle materialer og som vi bl.a. benytter til forstudier før synkrotronstudier.
Et af vores mål er at udbrede kendskabet til de karakteriseringsmuligheder som vi har til rådighed, eller som vi kan hjælpe med (f.eks synkrotron målinger). Vi synes derfor at GTS-initiativet ser meget interessant ud.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:04

Kære Søren

Super at få dit bidrag her og tydeliggøre at ESS og MAX IV giver muligheder, men der er mange andre muligheder i eksisterende metoder og faciliteter, som er naturlige at bruge som værktøjer i indledende forsøg. Og nogle gange nås målet med f.eks. elektronmikroskopet som det rette værktøj, andre gange er synkrotronmålinger nødvendige. Vi ser frem til at samarbejde.

Mvh

Lisbeth

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 17:25

Vores virksomhed arbejder indenfor materialevidenskab, med fokus på at omsætte denne viden til innovative produktionsmetoder. Vores type virksomhed er baseret på viden som er opstået i rammerne af store satsninger. Vi anser det for yderst vigtigt at Danmark er en stærk partner i ESS og MAX VI, også i før-kommercielle tiltag.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:11

Kære Guggi

Materialer og innovative produktionsmetoder er tæt forbundet - og vi har brug for de visionære SMV'er.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Robert Feidenhansl (Managing Director, European XFEL)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 18:14

Som Institutleder ved Niels Bohr Institutet og en af personerne, som har arbejdet i mange år for realiseringen af ESS og for at MAX IV får dansk deltagelse støtter jeg dette forslag meget. Jeg tror erhvervspotentialet er stort, både for den direkte udnyttelse og gennem de afledte effekter, som for eksempel højteknologiske leverancer. Men dette potentiale udfolder sig ikke af sig selv, der kræves en stort fodarbejde af mange partnere og aktører, inden vi når derhen. Aktørerne er Universiterne, virksomhederne, GTS institutterne og det politiske system. LINX var det første vigtige skridt i den retning. Dette initiativ skaber synergi i den rigtige retning og bør få fuld støtte. Det er vigtigt at alle partnere trækker i samme retning for at opnå den maksimale effekt.

Som kommende direktør for XFEL i Hamborg, håber jeg også at XFEL kan inkluderes, således at vi fremover kan tale om de tre faciliteter ESS, MAX IV og XFEL. Jeg mener de alle tre kan bidrage til den fremtidige udvikling og økonomiske vækst i Danmark.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:21

Kære Robert

Mange tak for opbakningen - det må være en stor glæde at se tingene begynde at forme sig. Som du fremhæver er opgaven forude meget stor, og vi har derfor valgt at slå kræfterne sammen og knytte tætte bånd til LINX. Vi har brug for alle gode kompetencer og det er oplagt at inddrage XFEL i Hamborg, hvilket vi også har beskrevet i demonstrationsprojekterne i aktiviteten.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Henning Friis Poulsen (DTU)
Fredag d. 7/10-16 kl. 00:54

DTU støtter helhjertet op om den nationale ESS strategi, herunder ambitionen om at ESS, MAX IV og XFEL får en maksimal effekt for dansk industri. Vi oprettede derfor i 2014 en imaging industriportal og har på den baggrund deltaget i dannelsen af LINX. Erfaringerne fra andre lande viser imidlertid at det langt fra er trivielt at få etableret en bred industriel anvendelse af disse teknikker. En koordineret indsats med inddragelse af alle relevante danske aktører må være målet.

På den baggrund hilser jeg dette forslag meget velkomment. Der er mange måder at få samfundsmæssig effekt ud af den højteknologiske satsning i Lund, men et bredspektret netværk til industrien er en meget væsentlig komponent. Hvor det er relevant medvirker vi gerne til at opnormere mht metoder og data analyse og håber omvendt at inddrage GTS'erne i rådgivende organer i forbindelse med ESS fyrtårnene. Og vi glæder os til et konkret samarbejde omkring målinger, data analyse og andre innovationstiltag. Det er dog væsentligt at indsatsen integreres med LINX' virke.

Det bliver et langt sejt træk, og det er afgørende at alle trækker i samme retning. Universiteterne står sammen om en fælles dagsorden - kan det ikke inspirere GTS'erne til at gøre det samme?

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:30

Kære Henning

Ingen tvivl om at vi som GTS'er skal forsøge at bygge videre på det kæmpe forarbejde der allerede er gjort i forskningsverdenen. Vi hilser det konkrete samarbejde velkomment. Og vi går til opgaven med ydmyghed overfor kompleksiteten, men vi har mange års erfaring med at facilitere industriens udnyttelse af fremtidens teknologier. Og ja, vi vil gerne fokusere kræfterne på at løse de fælles udfordringer.

mvh

Lisbeth Hilbert

Klaus Qvortrup (Professor, MD, PhD, Københavns Universitet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:48

Fra forskningsverdenen (CFIM) hilses dette initiativ mere end velkommen. Det er altid spændende med projekter, der vil udbygge linket mellem forskning og industri. De nye faciliteter i Lund er jo en enestående mulighed for Danmark for at komme helt med frem indenfor sofistikeret karakterisering, og det er spændende hvis der også kommer flere industrinære anvendelser.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:53

Kære Klaus

Tak for kommentaren. Valg af den rette karakteriseringsteknik og optimal udnyttelse af mulighederne kræver dyb forståelse, som I kan bidrage med.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Birgitte Møller Hansen (R & D Manager, Elektro-isola A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:56

Som en middelstor dansk producent af komposit rør og plader, spændende fra elektriske isolations-materialer til dele til den mekaniske industri og med specielt fokus på materialer med lav friktion, har vi behov for at kunne samarbejde med eksterne institutter. I forbindelse med udvikling og forbedring af eksisterende produkter ser vi det som en stor fordel, at vi kan samarbejde med GTS institutterne og universiteterne. Det giver os adgang til både viden og avancerede måleudstyr. Vi mener, at faciliteter inden for neutron- og røntgenteknologi, ESS og MAX vil bidrage positivt til udviklingen inden for kompositindustrien.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 18:01

Kære Birgitte

Materialer med mere og mere specialiserede, funktionelle egenskaber er en del af fremtiden. Og det er en samfundsopgave at skabe det netværk som støtter jer i at præstere. Vi håber med denne aktivitet også at kunne hæve værdien af samarbejdet, så der ikke bare genereres enkeltresultater, men metodikker, modeller og procedurer, som industrien fremadrettet kan få glæde af.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Mvh

Lisbeth

Ulf Johansson (PhD, Beamline scientist, MAX IV Laboratory)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:59

As project manager for the nanoprobe beamline at MAX IV, named NanoMAX, I greatly support this initiative to bring together the experimental capabilities we can offer with the industries' R&D questions.

For us at the NanoMAX beamline we also see opportunities in benefitting from competences among proposal partners. E.g. we are developing instrumentation to ultimately reach 10th nanometer resolution. To reach this difficult level of control we need advanced metrology methods. We believe DFM can possess valuable knowledge for this development.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 18:34

Dear Ulf
Dear Ulf

This is a very relevant issue also adressed in the application - how to qualify the results and obtain reliable data. The experimental capabilities sounds really fascinating for industrial R&D applications - which is just when it is truely wise to be critical and validate the technique before generating data. Thanks for the comment.

Regards

Lisbeth Hilbert

Lise Arleth (Professor, Niels Bohr Instituttet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:05

Som professor ved Niels Bohr Instituttet og som mange-årig bruger af storskala neutron -og røntgen faciliteter til forskellige undersøgelser af biomolekylære systemer hilser jeg dette initiativ velkomment. Min gruppe har siden 2013 kørt pilotprojektet NXUS: Neutron and X-ray User-Support (www.nxus.dk).NXUS har taget afsæt i den konkrete erfaring vi har opbygget qua vores forskning og benyttet denne i ligeledes konkrete projektsamarbejder med en bred vifte af små og store danske virksomheder, primært indenfor Bio/Farma området. Her har vi udført case-studies der har vist hvordan neutron og røntgen kan bruges til at besvare en bred vifte af spørgsmål. NXUS er støttet økonomisk af region Hovedstaden og Københavns Universitet. Aktiviteterne fra NXUS videreføres nu i regi af LINX projektet (se også kommentarer fra LINX direktør Jimmy Binderup ovenfor og fra Prof. Henning Friis Poulsen ovenfor).

Fra universitetsgruppernes side bidrager vi selvsagt meget gerne med at opbygge og dele vores ny viden med både dansk industri og med GTS'erne. Og herunder vores netværk både til forskningsfaciliteterne og til de fremmeste forskere indenfor feltet.

Jeg vil derfor holde mig til at gentage, hvad andre gode folk allerede har sagt ovenfor. Dette er et rigtigt vigtigt initiativ, men det er også vigtigt at initiativet bliver koordineret tæt med allerede igangværende initiativer på området og at der bygges ovenpå den allerede etablerede viden indenfor området, så vi finder en bæredygtig løsning.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 18:15

Kære Lise

Tak for opfordringen til at bygge videre i fællesskab og for tilbuddet om at stille erfaring og viden til rådighed for dette initiativ. Life science området er en væsentlig prioritet i aktiviteten, for der er tydeligt erkendte behov, og den læring, der opbygges kan applikeres på andre brancher.

Mvh

Lisbeth

Lars Nielsen (Lead Engineer, Composites Engineering and Technology, LM Wind Power )
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:22

Great initiative that takes us closer to an industrially applied technology. LM Wind Power are committed to explore the potential in using x-ray technology as development engineering tool and quality assurance method. LM Wind Power is also a member in LINX.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 18:08

Dear Lars

Good to have your support and the close interaction with LINX - I am sure that we will find ways of identifying interesting and relevant applications. Especially development of focused quality assurance tools could be one of the future spin-offs from experiments at the facilities, which we have also planned to work with in the project.

regards

Lisbeth Hilbert

Kristian Vinter Dahl (TRD Surfaces)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:44

Interessant initiativ! For en lille virksomhed, der specialiserer sig i overfladebehandling af metaller er tiltag, der giver adgang til de nyeste karakteriseringsmuligheder, fx i form af spændingsmålinger, yderst interessante.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 7/10-16 kl. 18:24

Hej Kristian
Kære Kristian

Teknologisk avancerede SMV’er som jeres har konkurrencefordele i en industriel udvikling, der afhænger af et højt vidensniveau. Men det er også essentielt at komme først på markedet med et unikt produkt - og have dokumentationen er på plads. For nye overfladeløsninger, hvor der ikke findes langtidserfaringer, kræves en meget mere dybtgående forståelse og mere overbevisende resultater - og det kunne være meget spændende at undersøge om de nyeste karakteriseringsteknikker kan knække den udfordring for jer.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Dorthe Lybye (Programme Manager, ROCKWOOL International A/S)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 08:57

For en industri som ROCKWOOL International er dette forslag en vigtig brik i at skabe adgang til storskala faciliter (dem, der allerede er og dem, der kommer). Vi er allerede så småt i gang med at udnytte mulighederne ved adgang til storskala faciliteter og medlem af foreningen LINX, men det står os også klart at dette er en tværfaglig udfordring. Vi ser derfor FORCE, DFM, Alexsandra og Bioneers initiativ med at gå sammen i et korsortie som den rigtige løsning. Samarbejdet med LINX kan kun styrke begge parter.
Aktiviteterne i forslaget vil være med til at nedbryde nogle/mange af de barrierer, der er forbrug af ESS og MAX IV. De forslåede klyngeaktiviteter er en god måde at inddrage virksomheder på.
Hvis dansk industri skal kunne udnytte disse avancerede metoder er der brug for samarbejde på tværs både af industri og vidensinstitutioner. Hvis vi lykkes med det er der til gengæld også gode muligheder for at understøtte udviklingen af avancerede materialer og processes og omsætte disse til konkurrencedygtige produkter.
Dansk industri står overfor en stor chance, men der er behov for at åbne dørene så vi forstår hvad de nye faciliteter kan bruges til.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Søndag d. 9/10-16 kl. 10:13

Kære Dorthe

Tak for dit bidrag til debatten og din vurdering af forslaget set fra industriens synsvinkel. Vi ved at det ikke er en nem opgave, og at den kræver at vi sænker paraderne og i fællesskab tager hul på fremtiden.

Mvh

Lisbeth Hilbert

Tim M. Hansen (Managing Director, House of Composites ApS)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:55

Vi arbejder med kulfiberkompositter, og mange af vores kunder går helt til kanten designmæssigt. Så kan denne adgang f.eks. være med til at give en bedre forståelse af mekanismerne på mikro og nano niveau, har projektet vores klare støtte. Bl.a. hvorfor får vi ikke det stivhedsbidrag fra CNT som forventet i kommercielle produkter, kan vi forbedre bindingen mellem fibre og resin, og hvad sker der så brudmekanisk. Vi har tidligere kørt forskellige udviklingsprojekter for at opnå specielle egenskaber i kompositmaterialer indenfor motorsport, hvor vi har manglet forståelse om ovenstående, og derfor har måtte ty til mere at skyde med spredhagl i håb om at ramme rigtigt, end at undersøge og forstå de underliggende mekanismer. Nogle gange har vi blot lige manglet de sidste få procenter for at være nået i mål, men det er ikke godt nok i en verden, hvor marginalerne er forskellen på, om du vinder eller taber.

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 10/10-16 kl. 10:24

Kære Tim

De spændende perspektiver i at kommercialisere alternative og avancerede materialer er en kraftig motivationsfaktor for at dykke dybere og forstå mekanismer. Tak for interessen og kommentaren.

Venlig hilsen

Lisbeth Hilbert

Jette Bjerrum (General Manager, Tracer Pharma)
Søndag d. 9/10-16 kl. 22:35

Det er et rigtig interessant forslag, som iflg. min vurdering kan hjælpe virksomheder indenfor lægemiddeludvikling, herunder også diagnostik med specialanalyser, der kan give yderligere information om molekyler. Mvh Jette Bjerrum

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Mandag d. 10/10-16 kl. 08:26

Kære Jette,

Vi er glade for støtten. På dit område, imaging diagnostik vil teknologierne kunne give højopløsningsinformation om tracer-molekylerne, samt om hvorledes disse interagerer med targetmolekyler og væv/celler

mvh Lars H Pedersen

Annette Møllgaard (Product solution manager , Dako Agilent Pathology Solutions)
Mandag d. 10/10-16 kl. 09:50

Det lyder utroligt spændende at teknologien kan supporter forskningen om proteiner og bløde materialer. Det kunne måske bruges til at skabe nye innovative visualiseringssystemer for antistoffer inden for diagnostik.
mvh
Annette Møllgaard

Lisbeth Rischel Hilbert (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 10/10-16 kl. 10:29

Kære Annette

Udviklingen er godt på vej indenfor life science, proteiner og bløde materialer, og som du også kan se fra forskernes kommentarer så er der allerede noget at tage fat på mht nye værktøjer. Med aktiviteten skal vi forsøge at bringe den viden ind i en praktisk, industriel sammenhæng - og ideen med visualisering af antistoffer lyder meget interessant - tak for din vision.

Mvh

Lisbeth Hilbert