Netværk for specialdetektering af brand

Senest opdateret d. 1/5-2017
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Byggeri og anlæg
Carsten Møller
Teamleder, F&U Inkubation

Virksomheder og organisationer sikrer sig imod brand for at beskytte liv og værdier. En central del af brandsikring består af sensorer, som kan detektere brand. Men i en række situationer kan de nuværende detektorer ikke dække virksomhedernes behov. Særligt aggressive miljøer og omgivelser som er farlige eller isolerede kan skabe dårlige vilkår for alm. branddetektorer. DBI oplever en stigende interesse for special-detektering blandt kunder som mangler effektive løsninger tilpasset deres særlige miljøer, heriblandt Novo Nordisk, Dong Energy, Mærsk, Carlsberg m.fl. (Se Interessent bilag). Samtidig findes en række danske teknologileverandører, som har viden og kompetencer til at udvikle løsninger til det specifikke miljø, men mangler kontakt til kunderne. Dette udækkede behov kan løses ved at skabe et netværk, hvor kunder og leverandører mødes og skaber innovative fælles løsninger.

DBI vil i samarbejde med Maskinmesterskolerne i København og Fredericia skabe et netværk som involverer uddannelse, GTS og erhverv. Formålet er at dele viden, behov og afføde innovation til fremtidens specialdetektorer. Samtidig vil danske virk-somheder som er særligt interesserede i specialdetektering blive inddraget aktivt til innovationsaktiviteter for at løse erhvervslivets udfordringer.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 250.000 kr.
2018: 250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Netværk for specialdetektering af brand

Nøgleord