Neutron- og synkrotronanalyser af industrielle produkter og processer

Senest opdateret d. 13/1-2021
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Materialeteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Virksomheder kan opnå unik viden om deres produkter vha. analyser af materialer og processer foretaget på internationale neutron- og synkrotronfaciliteter. For at sikre optimal udnyttelse af teknikkerne skal de forankres som services og videreudvikles til brug under realistiske forhold.

Danske virksomheder har brug for adgang til de bedst mulige analyseteknikker for at holde sig i front med udvikling af innovative, bæredygtige og konkurrencedygtige produkter. Dette gælder ikke mindst i disse år, hvor særlige tiltag er nødvendige for at nedbringe CO2-udledning og optimere genanvendelse af materialer. På internationale storskalafaciliteter anvendes neutroner og synkrotronrøntgen til at undersøge materialer helt ned på molekylær skala og til at se skjulte strukturer og fejl i lukkede komponenter. Her kan man få viden, som ikke kan opnås med de laboratoriebaserede analyser, som virksomhederne typisk anvender.
Gennem denne indsats er målet, at danske virksomheder skal have let og effektiv adgang til de avancerede, og ofte akademisk orienterede, neutron- og synkrotronfaciliteter, som fx European Spallation Source, ESS, der er under opbygning i Lund. Målgruppen dækker over både små og større produktionsvirksomheder, typisk inden for Science & Engineering, der er aktive i flere af de danske styrkepositioner/teknologiområder såsom vindteknologi, fødevareteknologi, bioteknologi, farmaceutisk teknologi og avancerede materialer.
De fleste virksomheder har ikke selv ekspertisen til at anvende storskalafaciliteterne. GTS indgår derfor som teknisk bindeled, en såkaldt mediator, der kan opsætte og udføre målingerne på faciliteterne, foretage dataanalyse og omsætte det til brugbar viden for virksomhederne. Democases gennemført i en tidligere resultatkontrakt har vist potentialet for værdiskabelse, og kompetenceopbygning hos GTS har lagt grundlaget for, at der nu kan udvikles og implementeres effektive ydelser rettet mod konkret problemløsning og produktudvikling. Indsatsen vil fokusere på felter, hvor der ses et særligt potentiale for anvendelse af analyseteknikkerne, såsom processering og nedbrydning af plast og kompositter, optimering af komponenter til energilagring og -konvertering, kvalitetssikring af elektroniske produkter, processering og fraktur af metal, formulering af lægemidler, holdbarhed og tekstur i fødevarer og udvikling af funktionelle overflader.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Videnspredning, udvikling og implementering af ydelser og eksperimentelle opsætninger til industriel brug af neutron- og synkrotronteknikker

Virksomheder kan opnå unik viden om deres produkter vha. analyser af materialer og processer foretaget på intern. neutron- og synkrotronfaciliteter. For at sikre optimal udnyttelse skal de forankres som services og videreudvikles til realistiske forhold.

Under temaerne Materialeteknologi
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Aktiv

Videnspredning, udvikling og implementering af ydelser og eksperimentelle opsætninger til industriel brug af neutron- og synkrotronteknikker

Virksomheder kan opnå unik viden om deres produkter vha. analyser af materialer og processer foretaget på intern. neutron- og synkrotronfaciliteter. For at sikre optimal udnyttelse skal de forankres som services og videreudvikles til realistiske forhold.

Under temaerne Materialeteknologi
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.