Norm- og standardisering – Infrastruktur

Senest opdateret d. 7/3-2013
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

FORCE vil i denne aktivitetsplan indenfor internationalt og nationalt standardiseringsarbejde:

  • Deltage aktivt i en række arbejdsgrupper udvalgt inden for vores kompetenceområder.
  • Aktivt følge udviklingen i de relevante arbejdsgrupper.
  • Fortolke og formidle indholdet af vedtagne standarder til dansk erhvervsliv

Norm- og standardiseringsaktiviteterne understøtter i bred forstand størstedelen af de services, vi levere til vore kunder. Målgruppen favner derfor et bredt spektre af dansk industri, der trækker på FORCE Technology´s services og deltager i vore uddannelses og undervisningsforløb.Aktiviteterne omfatter prøvningsteknologi, materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og systemer, energi, miljø og procesteknologi, simuleringsteknologi og human factors-området.