Norm og standardisering

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mogens Simonsen
Teknisk chef

FORCE Technology vil gennem aktiv deltagelse i en række udvalgte standardiseringsudvalg sikre danske virksomheder – især SMV’er – indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, således at de ikke virker hæmmende for deres udvikling. Tillige vil vi løbende fortolke og formidle den viden/information, der ligger i eksisterende, såvel som nye standarder, således at industrien kan varsles om kommende regler/krav, og derved blive bedre rustet til at imødekomme disse.

FORCE Technology vil gennem aktiv deltagelse i en række udvalgte standardiseringsudvalg sikre danske virksomheder – især SMV’er – indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder, således at de ikke virker hæmmende for deres udvikling. Tillige vil vi løbende fortolke og formidle den viden/information, der ligger i eksisterende, såvel som nye standarder, således at industrien kan varsles om kommende regler/krav, og derved blive bedre rustet til at imødekomme disse.

Vi forventer at deltage i 49 DS udvalgsarbejdsgrupper, samt 18 ikke-DS forvaltede arbejdsgrupper. Vi påtænker årligt at deltage i 90-110 udvalgsmøder, samt sideløbende kommentere på en lang række udvalgsdokumenter (standarder, mv.). Som noget nyt vil vi desuden i slutningen af perioden udarbejde et ’case-katalog’, der beskriver hvorledes et GTS institut via deres norm- og standardiseringsarbejde kan styrke konkurrencekraften hos forskellige virksomheder – fortrinsvist SMV’er. Kataloget påtænkes anvendt i formidlingssammenhænge til at illustrere værdien i norm- og standardiseringsarbejdet overfor især SMV’er.

Målgruppen omfatter en bred vifte af industrivirksomheder – dog begrænset til virksomheder, der beskæftiger sig med teknologier, som FORCE Technology råder over. Vi forventer gennem vores aktiviteter – over den 3 årige periode - at formidle viden om norm og standardisering til minimum 800 – 1000 virksomheder indenfor følgende områder: prøvningsteknologi, materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og systemer, energi, miljø og procesteknologi, simuleringsteknologi og human factors management.

Budget:
2016: 2.600.000 kr.
2017: 2.600.000 kr.
2018: 2.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Norm og standardisering

Nøgleord