Norm- og standardiseringsarbejde

Senest opdateret d. 20/12-2010
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

EU-kommissionens The new approach-direktiv og de europæiske standarder, som efterfølgende fastlægger specifikke krav, har afgørende betydning for dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst inden for miljø- og energiområdet.

EU-kommissionens The new approach-direktiv og de europæiske standarder, som efterfølgende fastlægger specifikke krav, har afgørende betydning for dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst inden for miljø- og energiområdet. Vigtige beslutninger om specifikke krav er flyttet fra EU-kommissionens parlamentariske beslutningsprocesser til standardiseringsorganerne. Ved at ændre betydningen og vægtningen af standarderne og dermed samtidigt flytte beslutningen til et område med mindre parlamentarisk grundlag, bliver det betydeligt nemmere for store interesseorganisationer at påvirke beslutningerne. Konsekvensen er, at de store organisationer bestemmer udgangspunktet for de krav, som måtte blive stillet. Inden for et område som miljø- og energiområdet er der ingen betydende interesseorganisationer, som er aktive i standardiseringsarbejdet. Derfor præges arbejdet af de store lande. Og derfor skal vi som lille land fokusere på de fagområder, hvor vi har stor kompetence, for at fastholde den position, vi har oparbejdet gennem mange år.

FORCE Technology besidder kompetencer inden for udvalgte fagområder til faktisk at kunne påvirke standardernes udvikling, så dansk industri, og specielt danske smv’er, ikke bliver tvunget ind under regler, der er hæmmende for deres udvikling. Vi vil:
• Deltage aktivt i en række arbejdsgrupper udvalgt inden for vores kompetenceområder.
• Aktivt følge udviklingen i de relevante arbejdsgrupper.
• Når standardernes indhold er fastlagt, vil vi fortolke og formidle indholdet.

FORCE Technologys baggrund for at kunne bidrage væsentligt til standardiseringsarbejdet er, at vi inden for vores kernekompetenceområder gennem årene har opbygget enestående viden, som vi stiller gratis til rådighed for standardiseringsarbejdet. Deltagelsen er imidlertid vigtig for at kunne sikre vores kunder dækkende og aktuel information om væsentlige teknologiske og markedsmæssige forretningsforudsætninger. Norm- og standardiseringsaktiviteterne understøtter i bred forstand størstedelen af de services, vi levere til vore kunder. Målgruppen favner derfor et bredt spektre af dansk industri, der trækker på FORCE Technologys services og deltager i vore uddannelses og undervisningsforløb, fra installatører, entreprenører og producenter af energiudstyr og til servicevirksomheder inden for energi, ejere af energianlæg, institutioner og energiselskaber. Målgruppen omfatter også affaldsselskaber og genvindingsvirksomheder og producenter af affaldsbehandlingsudstyr. Derudover fremstillingsindustri som f.eks. mindre maskinfabrikker, udstyrsproducenter til fødevareindustrien og virksomheder, som producerer og forarbejder termoplast, hærdeplast, kompositter og gummi. Dele af norm- og standardiseringsaktiviteten finder målgrupper inden for det maritime område, og dele inden for bygherre-organisationer, rådgivende ingeniører, arkitekter, byggevareproducenter og elektronikproducenter. Målgruppen omfatter også Regionerne, styrelser, statsejede driftsselskaber m.fl.

Aktiviteterne omfatter prøvningsteknologi, materialeteknologi, svejse- og produktionsteknologi, maritim teknologi, kvalitetssikring og systemer, energi, miljø og procesteknologi, simuleringsteknologi og human factors-området.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 2.12 M
2011: 2.12 M
2012: 2.12 M
Totalt: 6.36 M

Kontaktinformation
Kontaktperson: Divisionschef Nils Linde Olsen
Tlf. 43267498
Mail: nlo@force.dk