Ny model for udbredelse af teknologisk viden

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Peter Hofmann Holsøe
Innovation Project Manager

FORCE har høje ambitioner for virksomhedernes udbytte af formidlingsindsatser som kurser, medlemsmøder og events. Med afsæt i potentialet i fusionen mellem DELTA of FORCE udarbejdes sammen med bl.a. DPU en ny model for udbredelse af teknologisk viden

Brugerundersøgelsen af GTS-nettets teknologiske ydelser 1) viste, at GTS-nettets brugere efterspørger mere kundeservice og brugervenlighed. Undersøgelsen anbefaler, at GTS-institutterne bliver bedre til mersalg og til at arbejde med virksomhedernes tilknytningsgrad. En oplagt indgang til at forbedre tilknytningsgraden er kontaktfladen mellem virksomheder og GTS i de kurser, GTS-institutterne udbyder.

Regeringen har desuden i udgangen af 2017 sat en række mål for dansk forskning og innovation 2), bl.a. med en ambition om at øge udbuddet af uddannelsestilbud indenfor STEM. Her er det FORCE’s ambition at være leveringsdygtig i efteruddannelser, når virksomheder bl.a. i kraft af initiativer som Teknologipagten 3) vil efterspørge teknologisk viden.

Sammen med efterspørgslen fra brugere og fra politisk hold giver fusionen mellem DELTA og FORCE en unik anledning til at genopfinde kursus- og efteruddannelsestilbud fra Danmarks største GTS-institut så udbyttet af interaktionen øges for alle interessenter.

De foreslåede aktiviteter tager udgangspunkt i udviklingen af en ny model for udbredelse af teknologisk viden - herunder en forbedret it-støtte til videnformidlingen – med det formål at knytte virksomhederne tættere til GTS-nettet og gøre virksomhedernes læringsforløb mere effektive. Implementeret vil den nye model også gøre FORCE i stand til hurtigere at imødekomme efterspørgsel på ny efteruddannelse, jfr. FORSK2025 5)

Et aktivitetsforslag på dette område rammer rent i formålsparagraffen for GTS-institutterne 4), og ambitionen er, at forandringerne samlet bliver så markante, at der bliver tale om en ny model for udbredelse af teknologisk viden.

 

Referencer: 

1) ”Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv”, IRIS Group, december 2016: http://irisgroup.dk/wp-content/uploads/2017/01/Analyse-af-GTS-nettets-teknologiske-ydelser-set-fra-et-brugerperspektiv.pdf , særligt side 62-65

2) ”Danmark – klar til fremtiden. Regeringens mål for dansk forskning og innovation”, UFM 2017, https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/ufm-dk-klar-til-fremtiden-2017-final-web-0512.pdf

3) ”Danmark – klar til fremtiden. Regeringens mål for dansk forskning og innovation”, UFM 2017, https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/ufm-dk-klar-til-fremtiden-2017-final-web-0512.pdf

4) ”Retningslinjer for Teknologisk Service i Danmark 2012”, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2012, side 6: ”Det overordnede formål med Godkendt Teknologisk Service er at bidrage til en bedre og mere effektiv viden- og teknologianvendelse i dansk erhvervsliv og således øge innovation, produktivitet og vækst i samfundet”, samt side 8, videnspredning.https://ufm.dk/publikationer/2012/filer-2012/gts-institutterne-retningslinjer.pdf

5) FORSK2025, side 184-185 ff (”Fremtidens behov, gennem hele livet” og ”ved brug af digitale redskaber”): https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/forsk2025.pdf

Nøgleord

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lars (Prof., MGMT, BSS, AU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:08

Hej Peter,
Umiddelbart synes dette som en god ide med bedre koordinering og kommunikation mellem forskellige tiltag gennem en form for uddannelsesaktivitet. Dette understøtter også et helt simpelt princip om at folk for forskellige 'verdener' lærer hinanden at kende og måske derfor - mere end pga. meget specifikke muligheder ser chancen for at sammearbejde omk. en innovationsaktivitet. Vigtig her er naturligvis også ret præcise KPIs for forslagets aktiviteter. :-)
God vind, Lars

Peter Hofmann Holsøe (Innovation Project Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:35

Hej Lars,
Tak for din feedback på forslaget – og for din fremhævelse af potentialet i de positive sidegevinster, vi skal sørge for at få plejet undervejs i undervisningsforløbene. Og før, og efter forløbene, for den slags skyld.
Helt enig i, at vi bør have de rigtige KPI’er for at kunne følge med, og justere indsatsen undervejs.
God vind til dig også!
Mvh Peter

Christian Sørensen (Udviklingskonsulent, DGI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:47

Jeg synes at projektet giver god mening ift. 1) den adresserer en relevant og udbredt problemstilling og 2) tilstræber at udvikle en metodisk tilgang til hvordan GTS arbejder med didaktikken i deres formidling og kommunikation.

mvh

Christian Sørensen

Peter Hofmann Holsøe (Innovation Project Manager, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:20

Hej Christian, tak for din interesse for forslaget.
Hos FORCE finder vi, at der kan være noget ekstra at hente ved at bruge den seneste viden om didaktik til at sikre optimal læring hos danske virksomheder – det er det, vi med dette (lidt generelle) forslag vil prøve at udnytte.
Mvh Peter Holsøe