Ny teknologi i den fysiske infrastruktur

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

En stadig stigende varetransport og mindre tidstolerancer sætter stadig større krav til funktionaliteten af den fysiske transport infrastruktur i form af veje, broer, jernbaner mv., men også i kørende materiel og lignende. Da den økonomiske genevirkning ved vedligeholdsarbejder på eksempelvis broer således bliver stadig større, vinder behovet for at udvikle nye teknologier til den fysiske infrastruktur, der sikrer ekstrem holdbarhed, vedligeholdelseslethed og multifunktionalitet tænkt sammen i bæredygtige løsninger.

GTS-nettet bidrager til dette ved at deltage i udvikling af nye armering materialer, sensorsystemer, højkvalitets beton, mere driftvenlige vedligeholdsmetoder til jernbaner, anvendelse af nye materialer i det kørende materiel mv.

Der udvikles også beslutningsstøttesystemer baseret på nye nedbrydningsmekanismer og bro, jernbane og vejløsninger med nye funktionaliteter.

Igennem deltagelse i udvikling og implementering af specifikke produkter og metoder, opbygger GTS specialistviden på eksempelvis materialeteknologiske områder, der supplerer den specialistviden som danske rådgivende ingeniører besidder på projekteringsområdet, og sikrer ejere af infrastrukturen adgang til den bedst mulige viden på disse områder.

GTS formidler sin viden i samarbejdsprojekter med hele værdikæden i byggeriet, via ERFA netværk, kurser og konsulentopgaver på specialeområder. GTS deltager også i norm og standardiseringsarbejdet det er nødvendigt for implementeringen af nye løsninger.