Nye biotek-teknologier til erhvervsrettede uddannelser

Senest opdateret d. 16/9-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Trine Rolighed Thomsen
Centerchef, ph.d.

Biotekbranchen har brug for adgang til velkvalificeret arbejdskraft på alle niveauer for at omsætte forskning og teknologiudvikling til værdiskabende arbejdspladser. Særligt den eksponentielle vækst i viden og teknologier inden for biotek stiller store krav til løbende opdatering af uddannelserne og kvalificering af underviserne.

Dette behov skal også omsættes i de anvendelsesorienterede og praksisnære uddannelser og ikke kun på universiteterne, idet mange ’omics’ teknologier og avancerede molekylærbiologiske metoder netop udføres af laboranter, professionsbachelorer og miljøteknologer. Værdikæden i innovationssystemet understøttes af uddannelsessystemets kvalitet og muligheder for at uddanne medarbejdere med de efterspurgte kompetencer og kvalifikationer.

Formålet med denne aktivitetsplan er at etablere et formaliseret samarbejde mellem Teknologisk Institut og Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) med fokus på overførsel af Instituttets viden og kompetencer inden for bioteknologi. Konkrete aktiviteter er case-baserede oplæg med fokus på anvendelse af nye teknologier, studerendes praktik og projektforløb ved Instituttet samt afholdelse af temadage, hvor undervisere hos EAAA opdateres på nye teknologier inden for biotek.

Samarbejdet styrker den anvendelsesorienterede uddannelse på biotekområdet og videnspredning til bioteksegmentet, hvor de studerende ansættes. Denne aktivitetsplan bringer Instituttets viden, faciliteter og kompetencer på biotekområdet i spil i det anvendelsesorienterede uddannelsessystem.

Den langsigtede vision er, at der kan etableres et lignende samarbejde med andre biotekuddannelsesinstitutioner. Dermed kan Instituttet være med til at sikre udveksling af teknologisk viden mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og sikre de praksisnære biotekuddannelsers inddragelse i innovationssystemet.

Nøgleord

14 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Dorte Ydemann Pedersen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus)
Fredag d. 9/9-16 kl. 11:20

Erhvervsakademi Aarhus - Center for laboratorie-, fødevare- og miljøteknologi, har ikke før lavet en formel aftale med et GTS institut. Et tæt samarbejde med Teknologisk Institut er af største vigtighed for os, da Teknologisk Institut er helt i front på flere af de væsentlige fagområder indenfor vores felt og er således en uundværlig kilde til viden.
Et tæt samarbejde vil derfor sikre vores vidensgrundlag på flere af vores væsentligste fagområder og give os mulighed for at sikre, at vores uddannelser er baseret på den nyeste viden.

EAAA forventer desuden at projektet vil tegne en model for hvordan EAAA kan få et tæt samarbejde med andre relevante GTS institutter f.eks. Danmarks Nationale Metrologiinstitut.

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Mandag d. 19/9-16 kl. 13:53

Tak for din kommentar.

Vi ser store muligheder for spredning af viden og kompetencer, samt gensidig inspiration i et samarbejde med Erhvervsakademiet i Aarhus. Ligesom jer ser vi gerne at projektet kan udvikle sig til at blive en model for Teknologisk Instituts samarbejde med erhvervsakademier.
Og frem for alt så er vi overbeviste om, at samarbejdet vil gavne både de studerende og i sidste ende også de virksomheder, der bliver deres fremtidige arbejdspladser.

Camilla Juel Høj
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:02

Jeg er laborant studerende fra Professionshøjskolen University College Nordjylland og er på nuværende tidspunkt i praktik på Aalborg Universitet Sektion for Bioteknologi.

Som studerende syntes jeg, at det er et rigtig godt aktivitetsforslag, og ville have ønsket, at der havde været sådan et samarbejde mellem mit uddannelses sted og Teknologisk institut.

Jeg kan nemlig godt se fordelen i, at man har kendskab til de nyeste teknologier og metoder, for at være mere velkvalificeret og derved skabe større ansættelsesmuligheder, når man som nyuddannet skal ud på arbejdsmarked for første gang og konkurrere med andre, med mere erhvervserfaring, men måske mindre kendskab til de nyeste metoder.

Derudover syntes jeg det er en fordel, at der allerede i undervisningsforløbet bliver skabt en bro mellem virkeligheden og uddannelses sted. Som studerende er det nemmere at skabe relation til det man lærer, når det fx er case-basserede projekter, som stemmer overens med det der laves i virksomheden. Det giver et bedre indtryk af, hvad man skal kunne som færdig uddannet.

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:22

Tak for kommentaren, Camilla. Jeg er helt enig i vigtigheden af tværdisciplinært samarbejde.

Trine-Maria Frederiksen (Lektor og Studievejleder, Erhvervsakademi Aarhus)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:27

Det er helt oplagt og på høje tid Teknologisk Institut og Erhvervsakademi Aarhus indleder et formelt samarbejde der kan komme danske virksomheder til gode. Begge institutioner har i forvejen en stor berøringsflade med især små og mellemstore virksomheder indenfor det bioteknologiske område. Teknologisk Institut i form af ny viden og Erhvervsakademiet uddanner virksomhedernes fremtidige medarbejdere, så der er rigtig gode muligheder for at skabe noget synergieffekt her.

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:21

Kære Trine-Maria
Mange tak for din kommentar. Vi er enige i aktiviteten vil gavne både studerende og virksomheder indenfor det bioteknologiske område.

Kirsten Krejbjerg (Laboratoritekniker)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 20:12

Jeg er ansat som laborant i en privat biotekvirksomhed, og kan absolut se en fordel i at man som nyuddannet har et godt kendskab til de nyeste metoder. Bioteknologien udvikler sig hastigt og stiller konstant krav til ny grundlæggende viden og nye kompetancer.

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:23

Kære Kirsten, tak for din kommentar.
Det er et oplagt samarbejde, der kan være med til at sikre at studerende får adgang til opdateret viden og teknologier.

Hanne Moestrup (Teamleder Product Discovery, Dupont)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:20

I vores udviklingsarbejde har vi behov for at kunne håndtere større og større datasæt for at identificere mulige, nye udviklinger. Jeg hilser nye kurser med praksisnær tilgang meget velkommen!

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 14:25

Kære Hanne
Mange tak for din positive kommentar.

Poul-Erik Jørgensen (Chefkonsulent, VIA University College - VIA Design)
Søndag d. 9/10-16 kl. 16:54

VIA Design hilser tiltaget velkommen, og ser det som en mulighed for at udbygge netværket inden for praksisnær forskning, udvikling og innovation. Vi har som professionshøjskole allerede gode samarbejdsrelationer til
GTS institutterne, men ser også muligheder for at formalisere dette samarbejde endnu mere, til gavn for både vore interne erhvervsrettede uddannelser og ikke mindst de brancher, som vi er tæt forbundet til.

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 21:45

Kære Poul-Erik, tak for kommentaren. Vi håber dette tiltag kan være med til at formalisere mere samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler fremover til glæde for studerende og industri.

Chris Søgaard (Bestyrelsesmedlem, Dansk Laborant-forening)
Søndag d. 9/10-16 kl. 21:06

I Dansk Laborant-Forening (DL-F), har vi konstant fokus på kvaliteten af laborantuddannelsen, specielt i hvor høj grad uddannelsen forbereder de studerende til virkeligheden.

Derudover er der under akkrediteringen af laborantuddannelserne, lagt stor vægt på skolernes kobling fra uddannelse til erhvervsliv og videre til den nyeste udvikling.

Et samarbejde som dette, mellem EAAA og Teknologisk institut, rammer lige ned i DL-F’s (og akkreditringsrådets) værdi om at uddanne til virkeligheden.
Det er en yderligere styrkelse af EAAA’s undervisning inden for bioteknologi, et område jeg mener er i stor udvikling og på sigt en styrkelse af andre teknologier i uddannelsen, med stort fremtidspotentiale.

En sidegevinst ved samarbejdet er, at undervisningen i højere grad vil blive gjort relevant for de studerende, det vil gøre dem dygtigere og kan i bedste fald sikre dem indgangen til en praktikplads.

Hvis et samarbejde som dette kan blive en succes, lover det godt for at man i fremtiden kan prioritere lignende samarbejder indenfor andre felter af laborantfaget.

Trine Rolighed Thomsen (Centerchef, ph.d., Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 21:48

Kære Chris, tak for din konstruktive respons på vores aktivitetsforslag med EAAA, der forhåbentlig kan bane vejen for tilsvarende samarbejder med erhvervsakademier og professionshøjskoler.