Nye biotek-teknologier til erhvervsrettede uddannelser

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Service og offentlig innovation og Særlige Indsatser
Trine Rolighed Thomsen
Centerleder, ph.d.

Biotekbranchen har brug for adgang til velkvalificeret arbejdskraft på alle niveauer for at omsætte forskning og teknologiudvikling til værdiskabende arbejdspladser. Særligt den eksponentielle vækst i viden og teknologier inden for biotek stiller store krav til løbende opdatering af uddannelserne og kvalificering af underviserne.

Dette behov skal også omsættes i de anvendelsesorienterede og praksisnære uddannelser og ikke kun på universiteterne, idet mange ’omics’ teknologier og avancerede molekylærbiologiske metoder netop udføres af laboranter, professionsbachelorer og miljøteknologer. Værdikæden i innovationssystemet understøttes af uddannelsessystemets kvalitet og muligheder for at uddanne medarbejdere med de efterspurgte kompetencer og kvalifikationer.

Formålet med denne aktivitetsplan er at etablere et formaliseret samarbejde mellem Teknologisk Institut og Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) med fokus på overførsel af Instituttets viden og kompetencer inden for bioteknologi. Konkrete aktiviteter er case-baserede oplæg med fokus på anvendelse af nye teknologier, studerendes praktik og projektforløb ved Instituttet samt afholdelse af temadage, hvor undervisere hos EAAA opdateres på nye teknologier inden for biotek.

Samarbejdet styrker den anvendelsesorienterede uddannelse på biotekområdet og videnspredning til bioteksegmentet, hvor de studerende ansættes. Denne aktivitetsplan bringer Instituttets viden, faciliteter og kompetencer på biotekområdet i spil i det anvendelsesorienterede uddannelsessystem.

Den langsigtede vision er, at der kan etableres et lignende samarbejde med andre biotekuddannelsesinstitutioner. Dermed kan Instituttet være med til at sikre udveksling af teknologisk viden mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og sikre de praksisnære biotekuddannelsers inddragelse i innovationssystemet.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 220.000 kr.
2018: 220.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Nye biotek-teknologier til erhvervsrettede uddannelser

Nøgleord