Nye hjælpemidler til allergikere

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Luftvejsallergi (høfeber og astma) er den hyppigste kroniske sygdom i Danmark. Udfordringen på området er, at vi ikke ved, hvorfor man udvikler allergi og dermed ikke ved, hvordan man forebygger allergi. En lang række danske virksomheder og offentlige institutioner har en stor interesse i området som arbejdsgivere og som udviklere af løsninger til varsling af allergirisici, diagnose, forebyggelse og behandling af allergi.

Der vil blive udviklet digitale løsninger til Pollenmålinger og formidling af resultater til borgere til erstatning for de mekaniske og manuelle optællinger på få lokationer i dag. Der vil endvidere blive udviklet systemer, der kan hjælpe allergikere med at huske medicinering ved hjælp af RFID, mobilteknologi og sensorer til borgere for hvem allergimedicin er essentiel for at kunne leve et normalt liv.

Endelig udvikles demonstrationsprojekter og afprøvning af forretningsmodeller, som inddrager en bredere kreds af aktører i forhold til varsling, diagnose, monitorering og forebyggelse af kroniske sygdomme (involverende forsikringsselskaber, alarm services, pharmaceutiske producenter, teleoperatørvirksomheder, sygehuse, praktiserende læger, etc.).

Innovation på dette område vil give virksomheder og forskningsinstitutioner ny viden indenfor et komplekst område i form af ny teknologi og tværindustrielt samarbejde til varsling, forebyggelse og behandling af allergi og andre kroniske sygdomme.

Med udgangspunkt i den udviklede viden og demonstrationsprojekter vil GTS-institutterne kunne bistå virksomheder og offentlige institutioner i opskalering og tilpasning af forskellige teknologiske løsninger også inden for andre lignende sundhedsområder.