Nye innovationsformer – next practice

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Behovet for at øge danske virksomheders træfsikkerhed i markedet, når det gælder nye produkter og services, har aldrig været større. Mange SMV er konkret udfordret af at skulle skabe merværdi gennem nye positioner i værdikæden og udvikle services, som rækker ud over kerneproduktet. Den innovations- og omstillingsproces kræver nye innovationsredskaber og -tilgange, hvor der blandt andet tages højde for, at kunder og brugere i dag ikke længere er en passiv part, men kan indgå aktivt og værdiskabende i innovationsprocessen.

Behovet for at øge danske virksomheders træfsikkerhed i markedet, når det gælder nye produkter og services, har aldrig været større. Mange SMV er konkret udfordret af at skulle skabe merværdi gennem nye positioner i værdikæden og udvikle services, som rækker ud over kerneproduktet. Den innovations- og omstillingsproces kræver nye innovationsredskaber og -tilgange, hvor der blandt andet tages højde for, at kunder og brugere i dag ikke længere er en passiv part, men kan indgå aktivt og værdiskabende i innovationsprocessen. Med det udgangspunkt vil projektet særligt fokusere på at udvikle redskaber inden for tre nye innovationsformer: 1) Co-creation og involvering af aktive brugere/kunder ved hjælp af web 2.0-teknologier, 2) Brugerdrevet og medarbejderdrevet innovation, samt 3) Åbne innovations-modeller og komplekse innovationsalliancer.
Der er behov for at udvikle hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter, der sikrer, at flere virksomheder, særligt SMV, succesfuldt og løbende kan vælge og anvende de optimale innovationsmetoder til at udvikle fremtidens konkurrencedygtige services, produkter og processer.

Formål
Hovedaktiviteterne i projektet er således at:
• Opbygge internationale relationer til førende viden- og kompetencecentre med erfaring i nye succesfulde innovationsformer og -koncepter.
• Gennemføre konkrete innovationsforløb for 15-20 virksomheder med udgangspunkt i at afprøve og validere redskaber og koncepter inden for nye innovationsformer.
• Sprede de udviklede og afprøvede hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter via kurser, netværksmøder, artikler, foredrag og en online-platform til SMV, innovationsrådgivere og GTS-netværket.
• Sørge for at de nye innovationskoncepter, der udvikles, hviler på internationale erfaringer og forskning på området – og at disse videnmiljøer knyttes tættere og mere langvarigt til det danske GTS-netværk.

Målgruppe
Projektet vil have fokus på SMV, der i dag producerer konkurrencedygtige fysiske produkter, men hvor der er store vækst- og eksportmuligheder i at udvikle services tilknyttet produktet. Det kunne eksempelvis være producenter og serviceleverandører inden for elektronik, legetøj/spil, fødevarer og grønne energiteknologier. I forhold til videnudvikling og videnspredningsaktiviteter er målgruppen innovationsrådgivere, GTS-netværket, relevante brancheorganisationer samt nationale og internationale forskningsmiljøer i feltet.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3,5 M
2011: 3,5 M
2012: 3,5 M
Totalt: 10 M

Kontaktinformation
Louise Hvid Jensen
7220 2675
lhj@teknologisk.dk