Nye og intelligente emballager

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

For fortsat at forbedre kvalitet og holdbarhed af fødevarer, skal der stadig udvikles nye emballagesystemer med forbedrede egenskaber. Danmark har en særlig styrkeposition indenfor produktion af fødevarer, som sælges i supermarkeder, hvor selve produktet ofte er enten helt eller næsten ens. Alligevel fremstår produkterne forskelligt i forbrugernes bevidsthed – primært gennem forskellige emballager. Det er derfor vigtigt at udvikle den faglige kompetence på dette område. (behovsbeskrivelse)

Mangelfuld emballage i u-lande opfattes som et stort miljøproblem, fordi 30-60% af alle vare går tabt. Meget tyder på, at optimal emballering er meget afhængig af de lokale affalds- og distributionsforhold. Hvert land indfører eget system, som danske producenter skal benytte, når danske varer skal eksporteres. (behovsbeskrivelse)

Virksomheder, der fremstiller fødevarer, skal detailemballere samme vare i mange forskellige emballager. Samme vare sælges i forskellige mængder og i emballager med forskellig funktion, samt med forskellige funktioner indbygget i emballagen. Endelig varieres påtrykket på emballagen med forskellige sprog, kædernes egne varenavne osv. Dette betyder, at 80-95% af alle produktvarianter alene opstår i pakkeriet. Pakkeriet bliver derfor virksomhedernes ”skiftespor”, der hurtigt skal kunne omstilles til at imødekomme forbrugernes og supermarkedskædernes behov. (behovsbeskrivelse)

Emballager produceret ud fra fornybare ressourcer skaber nye emballeringsmuligheder for fødevareindustrien. Fordelen ved anvendelse af sådanne emballagetyper er, at der kan anvendes restprodukter fra andre industrier til produktion af emballagerne, samt at de er komposterbare. (evt. indgå som aktivitet)

For at sikre, at fødevarer pakket i sådanne materialer er sikre for forbrugerne og har en høj kvalitet og optimal holdbarhed er der behov for at udvikle nye testmetoder, da disse materialer har egenskaber, der er forskellige fra de oliebaserede emballager.

Der er for at udvikle en større forståelse for forbrugernes præferencer overfor emballager samt udvikle emballeringsmetoder, der fremmer salget af produkterne.

Indbygges intelligens i emballager kan eksempelvis transport af farligt godt håndteres. Opkobling på systemer for overvågning af transporten kan effektivisere indsatsen i forbindelse med uheldssituationer, så beredskabet ved, hvad den pågældende transport indeholder på forhånd. Dette kan endvidere anvendes i forbindelse med styring af transporten af farligt gods. Systemer til scanning af indholdet i transporter ved eller før indkørsel i byområder, industri, tunneller og lignende kan anvendes aktivt i forebyggelse af uheld.