Nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen: Øget oppetid og høj fødevaresikkerhed

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Annette Baltzer Larsen
Konsulent

Når mælkekvoterne frigives i 2015 skal der forarbejdes en større mængde mælk. Det udfordrer den eksisterende produktionskapacitet i den danske mejerisektor. Med nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen kan vi reducere rengøringstiden og dermed øge oppetiden og produktiviteten. Strategierne vil have relevans ikke kun for mejerier men for fødevarevirksomheder med lukket procesudstyr.

Vi ønsker at udvikle nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen mhp. at reducere den tid, der bruges på rengøring. Formålet er at øge oppetiden og dermed produktiviteten uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed og –kvalitet. Strategierne inkluderer udvikling af a) ”safety windows”, hvor sikkerhedsgrænser for rengøringsprocesser effektiviseres, b) kontinuert dekontaminering af udstyr for løbende at holde det mikrobielle tryk nede, samt c) afprøvning af mildere rengøringsmidler og –metoder. Aktiviteten har stor relevans for producenter med lukket procesudstyr (fødevare og medicinalindustrien) og afprøves i samarbejde med mejerierne, der står overfor konkrete kapacitetsudfordringer.

Budget:
2016: 2.220.000 kr.
2017: 2.220.000 kr.
2018: 2.220.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen - øget oppetid og høj fødevaresikkerhed

Nøgleord