Nye teknologier til konkurrencedygtig fødevareproduktion

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Sundhed & fødevarer

Med adgang til ny viden, laboratorier og pilotudstyr sikres en effektiv, konkurrencedygtig fødevareproduktion. Fremtidens velsmagende og sunde produkter udvikles, så de tilfredsstiller både den globale forbruger og krav til øget bæredygtighed.

Danmark har en af verdens stærkeste fødevareindustrier, og den forventes at kunne styrkes yderligere via videninstitutioner, som tilbyder viden og ydelser, der aktivt hjælper industrien med håndteringen af de globale megatrends. I erhvervets egen forskningsstrategi, World-Class Food Innovation towards 2030, har man således udpeget udviklingen af produkter til den globale forbruger, en mere effektiv og agil produktion samt en hurtigere vej til markedet gennem udnyttelse af big data, som nogle af udfordringer, der skal løses, hvis klyngen skal udløse sit forretningspotentiale. Derfor vil Teknologisk Institut udvikle ny viden, data og pilotudstyr til nye processer, produkter og ingredienser samt nye, digitale tilgange til afkodning af forbrugernes præferencer, som kritiske punkter i at adressere industriens udfordringer.

Nøgleord

94 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lone Ryg Olsen (Danish Food Cluster)
Søndag d. 22/4-18 kl. 17:24

Med stadig flere globale forbrugere, og en hastigt voksende middelklasse bliver der stillet store krav til fødevareklyngen i de kommende år. Nye præferencer og et pres på jordens naturlige ressourcer giver udfordringer men også mange muligheder for at skabe vækst i klyngen og samtidig bidrage til nye løsninger. Det sker dog ikke uden adgang til viden, analyser og faciliteter indenfor produkt-og procesudvikling samt brugerinddragelse, og derfor støtte Danish Food Cluster alle vidensinstitutioner og GTS-institutioner, der bidrager. Ved at tage udgangspunkt i erhvervets egen forskningsstrategi, World-Class Food Innovation towards 2030, har Teknologisk Institut desuden skabt mulighed for synergi med andre initiativer baseret på strategien, herunder klyngens ansøgning til et innovationsnetværk inden for fødevarer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:43

Kære Lone Ryg Olsen

Tak for din kommentar. Vi ser også konkrete muligheder for synergier. Opbygningen af ny viden og nye faciliteter indenfor fødevarer på Teknologisk Institut linker helt naturligt ind i andre initiativer i fødevareklyngen heriblandt innovationsnetværk. Her kan den nye viden og faciliteter prøves af med klyngens virksomheder i målrettede innovationsforløb.

Mvh
Mikael Poulsen

Lene Bøjlesen (Produkt udvikler, Toft Care)
Mandag d. 23/4-18 kl. 09:14

At udvikle på alternative proteinkilder, er meget interessant. Både på grunde af den mangelende biomasse til den voksende befolkningstilvækst men også set fra vores forretnings side.
Hos Toft Care er vi altid interesseret i at finde ny og anvendelige protein typer. Det alt afgørende for os er at proteinet har den rette aminosyre sammensætning og at vi kan finde anvendelse for det i andre applikationer. Derfor er det yderst vigtigt at man også ser på hvordan kan man anvende insekter i andre fødevare. Her tænker jeg eksempelvis på hvis mel ormene forarbejdes til pulver. Det kan enten være som den rene vare eller man kan op koncentrere proteinet . Hvordan kan man anvende denne ingrediens og i hvilke applikationer. Applikations anlæg er en hel stor mangelvare til sådanne test.
Spændende at se hvad der kommer ud af det.
Mvh Lene Bøjlesen
Toft Care

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 10:52

Kære Lene Bøjlesen

Tak for din kommentar. Nye proteinkilder til plantebaserede alternativer til kød eller personlig ernæring forventes at give mange muligheder for danske fødevarevirksomheder fremadrettet. Derfor er aktiviteter inden for dette ret centralt i dette forslag. Vi ser frem til at hjælpe virksomheder både med udviklingen og stabiliseringen af de nye ingredienser samt applikationsudviklingen.

Mvh
Mikael Poulsen

Mads Asbild (Forretningschef, Food Fyn)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:32

I Food Fyn vil vi gerne tage ansvar for nogle af de stigende udfordringer som den danske fødevarebranche har både nationalt og internationalt, med henblik på at skabe vækst og en tydelig profil for Fyn. En af de udfordringer vi prøver at besvare er den gennerelle innovation i fødevarebranchen og den afledte manglende konkurrenceevne for danske varer både på det danske marked og i udlandet. Et andet fokusområde er at delagtigøre os i den stigende bæredygtighedsproblematik, hvor vi bl.a. arbejder med fremstilling af naturlige ingredienser ud fra restproduktioner. I begge tilfælde, samt flere andre, er det altafgørende for vores arbejde at have stærke faglige kompetencer til rådighed hos uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst i vores gode samarbejde med Teknologisk Institut. Deres dybe tekniske viden om bl.a. ingredienser, produktudvikling til den globale forbruger og kundeanalyser er meget vigtig og inspirerende i vores bestræbelser på at hjælpe de mange fynske fødevareproducenter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:32

Kære Mads Asbild

Tak for din kommentar. Vi er enige i, at innovation er vigtig for konkurrenceevnen i den danske fødevareindustri. Her kan adgangen til teknologisk viden og kompetencer være væsentlig for mange fødevarevirksomheder, som du selv påpeger. Det gælder blandt andet udviklingen af naturlige ingredienser baseret på restprodukter fra fødevareproduktioner, som du nævner her. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde omkring de fynske fødevareproducenter.

Mvh
Mikael Poulsen

Mette Hoberg Tønnesen (SPECIAL ADVISOR, FOOD & AGRICULTURE , INVEST IN DENMARK)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 12:38

Meget interessant oplæg, og efter min vurdering er alle tre centrale aktivitetsområder meget afgørende for Danmark og vores mulighed for at være førende indenfor fødevareområdet i fremtiden. Det er rigtig godt at I har taget udgangspunkt i Food Innovation towards 2030 strategien, da denne netop er et udtryk for industriens udfordringer og mulig løsningssvar. En anbefaling kan være, at også koble arbejdet op på FN's verdensmål. FNs 17 verdensmål vedrører bedre udnyttelse af ressourcer, bedre ernæring og sundhed og jeres services kan potentielt være med til at levere løsningerne. I Udenrigsministeriet vil vi meget gerne følge jeres Innovationsarbejde tæt samt assistere i en eventuel dialog med udenlandske virksomheder.

Med venlig hilsen
Mette
Invest in Denmark, Udenrigsministeriet

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 16:25

Kære Mette Hoberg Tønnesen

Tak for din kommentar. Food Innovation Towards 2030 har været et vigtigt udgangspunkt for os, da den jo netop udtrykker erhvervets behov. Samtidig kan vi se på henvendelserne til vores Center for Fødevareteknologi, at det emnerne fra denne strategi, som fødevareindustrien er optaget af. Det gælder både udvikling af nye produkter og ingredienser samt opnåelsen af en mere effektiv fødevareproduktion. Her ser vi en klar tendens til, at behovet for at komme hurtigere på markedet kræver hjælp udefra i form af adgang til viden, rådgivning og faciliteter. Vi er enig med dig i, at der vil være en efterspørgsel fra udenlandske virksomheder på dette område også, og vi tager meget gerne en løbende dialog. I forhold til sammenhængen over til FN´s 17 verdensmål er der rent faktisk også en aktivitetsplan fra Teknologisk Institut omkring disse. Her arbejdes der med, hvordan bæredygtig udvikling skaber værdi i praksis. Du kan eventuelt læse mere her: https://bedreinnovation.dk/de-17-verdensm%C3%A5l-i-praksis

Mvh
Mikael Poulsen

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:49

Jeg synes det er rigtig gode forslag. Det er meget vigtigt med initiativer, som er målrettet fiskeindustrien, hvor udviklingen af naturlige ingredienser fra fisk har et stort potentiale.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:46

Kære Marco Frederiksen

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at der er stort potentiale i udviklingen af naturlige ingredienser fra sidestrømme fra fisk. Det imødekommer både tendenser omkring bæredygtighed og naturlighed samtidigt med, at erhvervets indtjening styrkes. Det er et område, som kræver en del teknologiudvikling og adgang til pilotproduktion eksempelvis i forhold til stabilisering af de naturlige ingredienser. Vi ser frem til at bidrage yderligere til den udvikling.

Mvh
Mikael Poulsen

ole sjøholm (senior research scientist, chr hansen A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 15:38

Fra mit udgangspunkt i dyreprobiotika til grise, fugle og køer samt ensilage inokulanter både til dansk og internationalt landbrug er formulering et meget vigtigt punkt. Det er også en billig og effektiv måde at differentiere os fra konkurrenter uden at skulle udvikle nye bakteriestammer men istedet fokusere på leveringen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:05

Kære Ole Sjøholm

Tak for din kommentar. Det er helt korrekt, at det er væsentligt at skræddersy ingredienser til den specifikke applikation for dermed at påvirke effekten. En ny kombination af ingredienser kan også spille ind på, hvordan ingredienserne virker i applikationen. Det kræver en dyb viden at optimere på disse parametre, og udvikling af nye løsninger indenfor ingredienser er således en væsentlig del af denne aktivitetsplan.

Mvh
Mikael Poulsen

Peder Lomborg (Direktør, DSE Test Solutions A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 08:48

Vi har en ny produkt program under udvikling og havde behov for en vurdering af muligheder og krav hvis det skulle bruges i fødevareindustrien også. Via Innovations agenterne fik vi et hurtigt og effektivt overblik, og blev sat i forbindelse med folk i fødevarebranchen.
En ordning som fungere dejlig uburokratisk og fleksibelt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:47

Kære Peder Lomborg

Tak for din kommentar. Det er godt at høre, at der efterspørges viden i forbindelse med udvikling af nyt udstyr til fødevareindustrien. En konkurrencedygtig fødevareproduktion er ikke alene et spørgsmål om de rette opskrifter, ingredienser og råvarer. Det drejer sig også rigtigt meget om udvikling og udvælgelse af det rette produktionsudstyr og processer. Nye produktionsprocesser til fødevareproduktioner er således et væsentligt element i denne aktivitetsplan.

Mvh
Mikael Poulsen

Niels Henrik Sørensen (Science Manager, PhD, Novozymes A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:13

Kære Mikael Poulsen
Det er med stor interesse, jeg har læst dine aktivitetsforslag. De kommer forhåbentlig i tide til, at vi kan holde Danmark med i udbrydergruppen indenfor levnedsmidddelindustrien. Projekter og innovation er noget der i dag accelereres i hastighed. Jo hurtigere nye løsninger og produkter kommer på markedet, jo større chance er der for, at vi kan følge med i den globale udvikling. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har en central teknologiudvikling i landet, som vi i erhvervslivet kan entrere med, da det gør det nemmere for os, at gennemføre vores udviklingprogammer indenfor de konstant optimerede tidsrammer, vi har til at fuldføre vores udviklingsprojekter. Jo mere kvalificeret viden vi kan købe ind, jo mere agile bliver vi. Et andet vigtigt aspekt i fremtidens fødevareindustri er protein-tilgængeligheden. Ikke nok med at befolkningerne vokser, men vi skal også konkurrere med vore hunde og katte om næsten samme protein ressource, dog af forskellig kvalitetsmæssig oprindelse :). Men det er vigtigt, at vi kan håndtere disse krav i nærmeste fremtid. I USA alene er der 90 mio hunde! Der kan udtænkes mange forskellig scenarier ud fra dette alene, det ene skrækkeligere end det andet. Så det er utrolig vigtigt, at Danmark er blandt de lande, der kan komme med løsninger på de problemer også. Planteprotein, insektprotein, opgraderet animalsk protein eller/og enkeltcelle protein, vi er friske på det hele!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:35

Kære Niels Henrik Sørensen

Mange tak for din kommentar. Vi er rigtigt glade for, at I ser værdien i tilbuddene inden for teknologiudvikling fra instituttet. Vi er helt enige i, at agilitet, tidsfaktoren samt adgang til kvalificeret viden er afgørende for danske fødevarevirksomheders konkurrenceevne og dermed er væsentlige parametre for, at vi bliver bragt i spil som samarbejdspartnere. Mere specifikt har du helt ret i, at nye proteinkilder er en meget væsentlig tendens, som denne aktivitetsplan også vil tage fat i. Der vil være aktiviteter indenfor både udvikling og stabilisering af disse. Som du selv skriver er mulighederne mange, og vi ser frem til et samarbejde på området.

Mvh
Mikael Poulsen

Anders Sebastian Rosenkrans Ødum (CSO, Chromologics)
Mandag d. 7/5-18 kl. 17:41

Kære Mikael,

Vi er et ungt start-up der arbejder med innovation indenfor ingredienser der er svampe baseret og vi ser meget positivt på flere muligheder omkring både rådgivnings aktiviteter uden for de "normale" institutioner samt samarbejde til pilot-produktion og process optimering. Som ung start-up har vi ikke selv kapacitet til at bygge/købe udstyr i en kaliber men har behov for at teste vigtige parameter og skalerings mulighederne.

Mvh
Anders Ødum
Chromologics

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:29

Kære Anders Ødum

Tak for din kommentar. Vi ser mange muligheder i, at start-up virksomheder får hjælp fra Teknologisk Institut indenfor de emner, som denne aktivitetsplan præsenterer. Vi ser ofte de gode ideer blomstre fra denne type virksomheder, men der mangler adgang til viden, pilotproduktion og fødevarelaboratorier. Ved nemt og fleksibelt at kunne tilgå disse faciliteter hos os, kan jeres type virksomhed vækste i et helt andet tempo. Det er godt nyt, at du bekræfter dette behov, og vi ser frem til at følge jeres virksomhed fra ung start-up til en mere etableret virksomhed.

Mvh
Mikael Poulsen

Ole Bandsholm (Udviklingsdirektør, KMC)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:31

Ingrediensindustrien er og vil være vigtig for Danmark i mange år fremover. Med afsæt i Danmark og globalt salg kommer der ofte problemstillinger som ikke kan løses af den enkelte virksomheds organisation. Her kan Teknologisk Institut være den partner, som kan være med at til at finde løsninger eller skabe det netværk der skaber afklaringen. Det foreslåede projekt vil være med til at bakke op herom

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:30

Kære Ole Bandsholm

Tak for din kommentar. Du har helt ret i, at ingrediensindustrien er yderst afgørende for Danmark. Til trods for den store viden, som findes i ingrediensvirksomhederne selv, er der et løbende behov for viden og løsninger udefra, som du også selv nævner. Vi er helt enige med dig i, at den foreslåede aktivitetsplan vil sikre dette yderligere.

Mvh
Mikael Poulsen

Allan Lihme (CEO , Lihme Protein Solutions)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:15

Kære Mikael,
Jeres aktivitetplan vil uden tvivl være til stor fordel for den danske fødevare- og ingrediensindustri, hvis den gennemføres med det nødvendige ambitionsniveau. Pilotfaciliteter med state-of-the-art udstyr og tilhørende ekspertise er meget svært at finde udenfor de meget store virksomheder, og dette er en betydelig flaskehals for udviklingen af nye processer til, for eksempel, planteprotein baserede ingredienser. Udover tilgangen til den teknologiske rådgivning og faciliteterne vil det også være meget værdifuldt, hvis servicen omfatter tilbud om rådgivning/analyse af procesøkonomi og bærbarheden af påtænkte forretningsmodeller for de nye ingredienser - også som et muligt forstudie før egentlige pilotforsøg igangsættes.

Med venlig hilsen
Allan Lihme
Lihme Protein Solutions

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:31

Kære Allan Lihme

Tak for din kommentar. Adgang til pilotfaciliteter kan helt sikkert udgøre en flaskehals for mange virksomheder. Vi har derfor konstant fokus på at styrke de muligheder på Teknologisk Institut. Det er i den forbindelse helt korrekt, at business casen skal tænkes ind i udviklingsprocesserne i samarbejde med virksomhederne. Det gælder både i forhold til produktudvikling og optimering af produktionen. På Teknologisk Institut tilbyder vi praksisnær teknologisk rådgivning, hvor denne vinkel meget gerne skulle dækkes i dialog med virksomhederne.

Mvh
Mikael Poulsen

Camilla Sti Andersen (Udviklingskonsulent - fødevarer, Regional Udvikling - Region Midtjylland)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:24

Kære Mikael
Jeres beskrivelse af markedsbehovet, med afsæt i forbrugere - og forbrugertrends, er bekymrende snævert. Hvis I åbner forbruger-fokus op og tager et "enduser" afsæt, så vil I ikke blot fokusere på at udvikle og tilbyde teknologiske ydelser til virksomheder i den traditionelle industri med fokus på detail. Der er et meget stort potentiale for nogle danske fødevarevirksomheder ved i højere grad, at tænke forbruger-termen bredere og være top fokuseret på hvilke behov og problemer virksomhederne kan være med til at afhjælpe hos slutbrugerne. Det vil naturligvis kræve, at I udvider jeres samarbejdspartnere til også målrettet at samarbejde med andre institutter på universiteterne - eksempelvis AU Health.
I forhold til aktiviteterne om de digitale forbrugerstudier, hvor I nævner digital forbrugerinnovation, så vil et end-user fokus igen kunne sikre, at I udvikler digitale platforme, som hensigtsmæssigt understøtter de problemstillinger, som I ser potentiale i at source til forbrugere/brugere. Forskningen på dette felt er ret tydelig - herunder en stærk sammenhæng mellem metodevalg, crowdets motivation og problemstillingernes kompleksitet.

God fornøjelse!
Camilla Sti Andersen
Udviklingskonsulent i fødevareteamet, Regional Udvikling - Region Midt
Cand.Merc Innovation Management

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 07:54

Kære Camilla Sti Andersen

Tak for din kommentar. Det er helt rigtigt, at de udfordringer, vi hjælper fødevareindustrien med at løse, i sidste ende kommer slutbrugerne til gode. I planen nævnes elementer som bæredygtighed, personlig ernæring og convenience. Du har fat i en spændende pointe omkring samarbejdet med sundhedssektoren. Indenfor 3D print af fødevarer til personlig ernæring planlægges der eksempelvis forsøg med tilpassede måltider til den enkelte patient i samarbejde med Aalborg Universitetshospital. Vi ser meget gerne på at udvikle den type samarbejder yderligere og går gerne i dialog med regionen om det.
Vi har også allerede en del samarbejder med AU og andre danske universiteter og er altid åben for nye samarbejdsflader.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Olesen (Leaf Manager, AG SNUS A/S )
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:04

Ved produktudvikling af snus og Chewing Bags, er det essentielt at kende de sensoriske parametre. Uden denne logiske tilgang til sensorik er det svært at forstå kundernes købspræferencer både nu og i fremtiden.
Det er derfor afgørende for os at kunne tilgå kompetancer og faciliteter i et sensorisk laboratorium. Det er derfor glædeligt at se at denne aktivitetsplan tager videreudviklingen af denne type ydelser og faciliteter med i betragtning.

Mvh Lars Olesen
Leaf Manager
AG SNUS A/S

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:21

Kære Lars Olesen

Tak for din kommentar. Det er netop vores mål, at vi med vores kompetencer og faciliteter i endnu højere grad kan bidrage til at forstå forbrugernes præferencer og ønsker. Det er derfor af største vigtighed at der åbnes mulighed for en løbende udvikling af de redskaber og metoder der stilles til rådighed for de danske virksomheder i deres udviklings og markedsføringsarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Magnus Harrison (Founder & CEO, AM Breweries)
Mandag d. 14/5-18 kl. 16:29

Teknologisk Institut (TI) har været instrumental for vores forståelse af vores produkts hovedingredients nemlig kaffeblade.

Der er ingen tvivl om at viden banner vejen for innovation - den viden TI kan bidrage selv mindre udviklingsprojekter såsom vores prototype projekt har vist sig at være fantastisk og helt afgørende for det brand som vi er ved at skabe og fortælling vi møder folk med grundet vores viden om vores ingrediens. For en ny iværksætter var det lidt uvist hvad et så etableret og stort institut kunne bidrage med og om de kunne arbejde i øjenhøjde - det kunne de i høj grad og faktisk oplevede vi en stor synergieffekt af samarbejdet - da den videnskabelige nysgerrighed og lyst TI gik til opgaven med kun gav os mere energi. Hvorfor jeg alt i alt ikke andet kan end at håbe på at TI i fremtiden vil indgå i lignende samarbejder og være med til at hæve innovationsniveauet i Danmark. Vi ser hvert fald frem til en langvarigt samarbejde.

Mvh Magnus Harrison
CEO, AM Breweries

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:22

Kære Magnus Harrison

Mange tak for din kommentar. Vi er rigtig glade for at høre om din positive oplevelse. Det er præcist vores opgave at kunne sikre at ny forskning og teknisk problemstillinger bliver omsat til brugbar viden i landets virksomheder – ikke mindst for iværksættere og små virksomheder. I Danmark er vi som bekendt meget stærke på udvikling og anvendelse af nye råvarer og ingredienser, hvorfor det er vigtigt at holde fokus på en konstant videreudvikling af kompetencerne inden for dette felt. Det er netop det vores forslag beskriver.

Mvh
Mikael Poulsen

Eva Nautrup (Direktør, Nordjysk FødevareErhverv)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:07

Med mange års praktisk erfaring med fødevareinnovation i industrien, kan jeg kun bekræfte, at ny teknologi generelt og intelligente metoder til forbrugerinddragelse er nogle af de største og bedste driver til reel innovation. Min erfaring er også, at de bedste løsninger netop er der, hvor der har været et samspil mellem de muligheder teknologien giver i produktionen, og involvering af forbrugeren i udviklingsprocessen. Modsat har mange udelukkende teknologidrevne udviklingsprojekter endt uden ROI.
Jeg ser også store muligheder i en øget digitalisering af forbrugerstudier, og har tidligere arbejdet med bl.a. platforme til co-creation, video/videoblogging, apps, m.m. – mulighederne er mange.
Alt i alt et rigtig spændende og relevant projekt.
Mvh. Eva Nautrup
Nordjysk FødevareErhverv

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:23

Kære Eva Nautrup

Tak for din kommentar. Vi kan kun være enige i at nye teknologier og forbruger inddragelse i kombination er effektive virkemidler i fødevare innovation. Det er givet at fødevareinnovation i fremtiden vil være betydelig mere bruger drevet end hidtil set, hvorfor nye og mere effektive metodikker vil blive nøglen til succes for fødevareproducenternes produktlanceringer.

Mvh
Mikael Poulsen

Svend Daverkosen (Landbrugs- og Miljøchef, Aarstiderne A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:53

Den stigende interesse for en kost, der er mere plantebaseret kræver hurtig omstilling og udvikling mod en langt bredere produktvifte i udbuddet. Her er meget nyt at lære i både primærproduktionen og i produktudviklingen. Herunder især at fastholde og udvikle den danske gartneribranche, som er kendt for at arbejde med en høj grad af viden og produktudvikling.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:24

Kære Svend Daverkosen

Mange tak for din kommentar. Vi ser allerede nu at den stærkt øgede interesse for plantebaseret kost stiller mange krav til alle led i forsyningskæden. Det er således vigtigt for Teknologisk Institut at vi kan arbejde tværgående med alle aktører i forsyningskæden. Der skal udvikles mange nye kompetencer og ikke mindst skal forbrugerne inddrages i denne omstilling.

Mvh
Mikael Poulsen

Laila Finding (Indehaver, Nordic Glutenfree Bakery)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:23

Vi har i Nordic Glutenfree Bakery masser af praktisk erfaring med udvikling og produktion af bageriprodukter, men vi mangler viden og adgang til udstyr indenfor karakterisering af fødevarer og forbrugerpaneler. Derfor har vi brug for at samarbejde med Teknologisk Institut, og at de holder deres viden og faciliteter opdateret.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:24

Kære Laila Finding
Tak for din kommentar. Vores forslag er netop blevet til i den erkendelse, at virksomheder som jeres har brug for støtte til karakterisering og beskrivelse af produkter, og til forståelse af forbrugernes ønsker og behov - elementer som er en del af succeskriteriet for en innovativ virksomhed med fokus på udvikling og lancering af nye produkttyper.

Mvh
Mikael Poulsen

Anna Haldrup (Institutleder, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:31

Kære Michael Poulsen
Det er en spændende og yderst relevant aktivitetsplan med afsæt i fødevareindustriens strategi, som vi også bakker op om og føder ind i. Vi mener også, at samarbejde på dette vigtige område er meget vigtigt for at sikre ny viden ud i erhvervslivet. Vi ser jeres rolle som vigtige samarbejdspartnere, hvor I står med den mere udviklende, optimerende og implementerende del af nyudviklet viden. Særligt er jeres viden og infrastruktur indenfor pilot plants vigtigt for at sikre opskalering og afsluttende tests forud for virksomhedernes endelige implementering af nye produkter eller nye processer.
Vi vil fortsat rigtigt gerne samarbejde og yderligere styrke samarbejdet, da vore emnefelter supplerer hinanden rigtigt godt.
Med venlig hilsen
Anna Haldrup

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:15

Kære Anna Haldrup

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at vores implementerende tilgang går hånd i hånd med forskningen på universiteterne. Det er med til at sikre, at ny viden bliver anvendt aktivt i virksomhederne, og de kan gøre brug af vores faciliteter, pilotanlæg og kompetencer i den forbindelse. Vi forventer således, at der vil komme nye virksomhedscases ud af netop denne plan. Vi ser også frem til at styrke samarbejdet med Københavns Universitet yderligere. Vi forventer, at flere af denne plans temaer vil være centrale i dette samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Niklas Marschall (CEO, KMD Venture)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 17:39

TI har været fantastisk partner for os til at udvikle nye produkter. Når man kommer fra en anden industri - og en helt anden tilgang - et det muligt at se nogle nye muligheder men det er afgørende at der er en partner der hurtigt og effektivt kan hjælpe med at dokumentere om et koncept har potentiale eller ej. Adgang til viden og pilotudstyr vil helt sikkert kunde sikre at mange fantastiske ideer får bedre vilkår for at blive realiseret.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:16

Kære Niklas Marschall

Tak for dit input. Vi er glade for, at vores viden og faciliteter har været med til at virkeliggøre og teste dine idéer. Vi er som du overbeviste om, at denne plan vil styrke mulighederne for at hjælpe endnu flere med de rigtige ideer til nye fødevareprodukter til de globale forbrugere i fremtiden.

Mvh
Mikael Poulsen

Rie Schimmell (Founder, Syltet)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:31

Som mindre start-up indenfor fødevarer har jeg brug for, at Teknologisk Institut tilbyder de faciliteter og den viden, jeg ikke selv har for at kunne føre mine ideer ud i livet. Det kan være indenfor produktudvikling, tests og laboratorieanalyser. Uden den mulighed har jeg sværere ved at vækste min virksomhed.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:16

Kære Rie Schimmel

Tak for din kommentar. Du har helt ret i, at adgang til faciliteter, man ikke selv kan investere i, er afgørende for en mindre fødevarevirksomheds vækst. Det samme er den viden og sparring, man kan få fra vores specialister. Vi har i denne plan netop fokus på at udvikle ny, efterspurgt viden, og på at sikre at vores faciliteter lever op til behovene.

Mvh
Mikael Poulsen

Ragnhild Emilie Sørensen (Quality Director, Bifodan)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:50

Det ser ud til at trenden med naturlige ingredienser i vores fødevarer er en der holder ved, hvorfor det vil være yderst relevant at arbejde videre på at gøre det nemt tilgængeligt og anvendeligt i stor-produktioner, som trods alt er det der produceres og sælges mest af. Og også se på hvilke teknologiske tiltal der skal gøres for at kunne bruge det i produktion af fødevarer og/eller ingredienser til samme.
For virksomheder der prøver at være med den sidste nye udvikling er det også meget væsentligt at kunne søge viden og hjælp hos TI til undersøgelse af egne muligheder eller hjælp til at finde samarbejdspartnere som kan få virksomheden videre i processen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:17

Kære Ragnhild Emilie Sørensen

Mange tak for dit input. Vi ser også et stigende behov for udvikling og stabilisering af nye, naturlige ingredienser. Forbrugerne efterspørger denne type løsninger, og udviklingsbehovet er stort for at imødekomme det. Udvikling og stabilisering af naturlige ingredienser er derfor en væsentlig del af denne plan. Du har også en god pointe omkring samarbejdspartnere. Der skabes megen værdi, når vi samler virksomheder, der i fællesskab arbejder på nye, banebrydende løsninger og teknologier. Det er en sikker rute til mere vækst.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Preuss (R&D manager, Palsgaard AS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:55

Rigtig godt initiativ. Hvis vi i fødevarebranchen i Danmark fortsat skal opretholde og udbygge vores eksport er det afgørende, at vi kan øge forståelsen af ingrediensernes funktionalitet i fødevarerne samtidig med at vi reducerer udviklingstiden signifikant på nye produkter og løsninger. Dette forudsætter et tæt og effektivt samarbejde imellem virksomheder, GST'er og universiteter m.v., specielt for SMV'er som ofte ikke råder over meget specialiserede teknologier og viden in-house. Klart en styrke for den danske fødevarebranche.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:17

Kære Lars Preuss

Tak for din opbakning til vores planer. Du har helt ret i, at udviklingstiden er afgørende for at kunne imødekomme forbrugernes krav på eksportmarkederne. Som du selv peger på, er viden og adgang til teknologier afgørende i den forbindelse. I Danmark kan du som fødevarevirksomhed via GTSer og universiteter tilgå viden og faciliteter uafhængig af størrelse. Det er ret unikt. Via denne plan ser vi frem til at udvikle vores bidrag til dette yderligere ved at fokusere på ny viden indenfor produktudvikling, procesudvikling og afprøvning af koncepterne med forbrugerne.

Mvh
Mikael Poulsen

Jakob Jakobsen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 22:07

Vi har haft et indtil videre kortvarigt forløb med Teknologisk Institut, men det står os allerede klart, at det er den helt rigtige vej for os at gå, som en nystartet virksomhed. GTS er afgørende for, at vi kan få hjælp til en række komplekse problemstillinger, inden for udvikling og produktion af fødevarer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:18

Kære Jakob Damm-Jakobsen

Tak for din kommentar. Vi ser det som en meget vigtig opgave at kunne være bindeleddet mellem industrien og den viden der skal til for at en virksomhed som jeres kan trives og udvikles. Det er helt afgørende for os at kunne hjælpe nystartet såvel som veletableret virksomheder med de kompetencer og teknologier som skal bidrage til at jeres virksomhed bliver en succes. Vi ser meget frem til det videre samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Søren Gaun (Dr, 2bears)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:51

Med mit indtil videre korte forløb med GTS, kan jeg kun være 100% enig i overstående. Det virker uhyre professionelt, og der er integreret viden som deles på tværs af organisationen. Det er en utrolig vigtig støtte såfremt man skal investere i nye produkter

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:19

Kære Søren Gaun

Tak for din kommentar og støtte. Vi ser det som en afgørende del af vores DNA at stille den nyeste viden til rådighed for fødevareindustrien og gøre den anvendelig, brugbar og relevant for en virksomhed som jeres. Vi arbejder målrettet med at forene sensorik og produktudvikling og ser frem til at kunne hjælpe jeres produkter ud på markedet.

Mvh
Mikael Poulsen

Hanne Rasmussen (Researcher, BioMar S/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:54

Sætter stor pris på samarbejdet omkring fødevareteknologi, rheology og proteinkarakterisering. Yderst vigtigt at virksomheder kan få støtte og vejledning til forskningstunge områder som kræver ekstra ekspertise.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:19

Kære Hanne Rasmussen

Mange tak for din kommentar. Det glæder os, at vi skaber værdi for jer ved at supplere den specialiserede viden, I selv har. Det er vores mål at sikre, at der også i fremtiden udvikles forskningsbaseret viden, så I kan trække på vores ekspertise. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Peter Kristoffersen (Direktør, PhD, Suko Nordic ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:08

Vi ser Teknologisk Institut som vigtige samarbejdspartnere, når vi som lille fødevarevirksomhed har brug for at få foretaget mindre udviklingsprojekter (vi er for øjeblikket i gang med et projekt med TI i forbindelse med produktudvikling).
Vi ser en stor betydning i, at der er en bred vifte af GTS tilbud indenfor produktion og udvikling af fødevarer, specielt som SMVer. Oplægget fra TI ser meget interessant ud.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:20

Kære Peter Christoffersen

Tak for dit bidrag. Det er godt at have din opbakning til vores planer. Du peger på produktudvikling, som netop er central i vores plan. Det kræver en bred vifte af viden og testfaciliteter at komme hele vejen fra idé til færdigt produkt. Vi har derfor fødevarevirksomheder af alle størrelse, som bruger vores faciliteter og viden til at komme i mål med det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt. Denne plan vil styrke adgangen til hjælp indenfor produktudvikling men også procesudvikling, så både nye og eksisterende produkter kan produceres konkurrencedygtigt.

Mvh
Mikael Poulsen

Per Isager (CEO, Danusec )
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:11

Sikring af tilstrækkelige, sikre og sunde fødevarer vil blive en kollosal udfordring i fremtiden. Af mange årsager, men bl.a. pga stigende befolkning, øget press på klodens ressourcer, miljø og arealer. Den opgave skal løses af producenter, videninstutioner og forbrugere i tæt samarbejde. Danmark står stærk i den forbindelse. Vi har lange traditioner for produktion af sunde og sikre fødevarer og ingredienser. Myndigheder, industri og forbrugerorganisationer har tradition for at samarbejde og vi er et land stort set uden korruption. Det er et godt udgangspunkt for at tage næste skridt hen imod 2030. Den tradition for samarbejde og kollektive beslutninger giver ofte de mest holdbare og bæredygtige løsninger.
GTS virksomhederne vil være de rette til at fungere som krumtap og partnere i samarbejdet mellem industri, universiteter og forbrugere til sikring af den fortsatte produktion af fødevarer, ingredienser. Industrien har brug for adgang til faciliteter, hvor de kan udvikle og teste nye koncepter uden at skulle invester store summer. Hvad enten det er direkte produktudvikling, udvikling af metoder til hurtigere at komme på markedet, nye proteinkilder, udvikling af nye processer til anvendelse ifm produktion eller bedre udnyttelse - og beskyttelse - af de arealer vi anvender ifm fødevareproduktion, så skal aktørerne samarbejde. Det har GTS´erne en lang tradition med at sikre, at det fungerer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:21

Kære Per Isager

Mange tak for dit indlæg. Det er rigtigt, at vi står overfor en række udfordringer med at levere sunde fødevarer af en god kvalitet til verdens stigende befolkning. Udviklingen af nye specialiserede løsninger og fødevareteknologier vil uundgåeligt komme til at spille en stor rolle der. Som du selv er inde på, skal der samarbejde til, for at vi kan lykkes. Her står GTSerne som garant for deling af viden, og nem adgang til specialister og faciliteter. Du nævner det økonomiske aspekt, og du har helt ret. Det er langt mere økonomisk og fleksibelt for virksomhederne, at der er en central adgang til faciliteter og viden i stedet for, at hver virksomhed skal erhverve det samme udstyr. Det er meget centralt i tankegangen omkring GTSerne. Via denne plan sikres det, at virksomhedernes behov på dette område også dække si fremtiden. Fødevaresikkerhed spiller også en stor rolle i dette tema. Du er velkommen til at læse og kommentere på vores planer på det område her: https://bedreinnovation.dk/f%C3%B8devaresikkerhed-20

Mvh
Mikael Poulsen

Ole Simonsen (Senior manager, Novozymes A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:55

Ligesom Ole Sjøholm mener jeg, at fokus på formulering af fødevareingredienser vil være interessant, specielt indenfor partikelteknologi. Virksomheder og myndigheder interesserer sig i stigende grad for sikkerhed herunder støveksponenering ved håndtering af pulvere. Her ser jeg et behov for metoder/analyser som korrelerer godt med virkelighedens ekponeringer, samt linket mellem ekponering og formulering/partikelegenskaber af pulveret.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:22

Kære Ole Simonsen

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at det er interessant, hvordan ingredienserne fungerer i en fødevarematrice, og at håndteringen i en produktion er ligeledes vigtig. Det er vores mål at være den førende videnspartner indenfor pulverteknologi, og denne plan skal blandt andet understøtte videreudviklingen af det område.

Mvh
Mikael Poulsen

Karl Henrik Laursen (Direktør, Nordsøen Forskerpark)
Mandag d. 21/5-18 kl. 16:10

Nordsøen Forskerpark anser Teknologisk Instituts oplæg Nye Teknologier til Konkurrencedygtig Fødevareproduktion som et særdeles stærkt udspil, og vi vil gerne bidrage med inputs til oplægget.
Vi finder det væsentligt at forholde sig til de globale problematikker, der har konsekvenser for fødevareproduktionen, her især initiativer der kan modgå den globale opvarmning. Her spiller fisk og skaldyr en stor rolle som selvstændig produktgruppe, hvor fangst og produktion typisk ikke kræver samme energiforbrug som landbaseret kødproduktion. Meget væsentligt i denne sammenhæng er også landbaseret akvakultur, som har betydeligt mindre miljøimpact end havbaseret akvakultur. Danmark er langt fremme med praksis indenfor landbaseret akvakultur og forskningen på dette område er ligeledes stærk. Her vil vi også fremhæve DTU Aqua som en samarbejdspartner, der bør indregnes i TI-forslagets liste af fødevareforskningsinstitutioner.

Der ligger et stort potentiale indenfor fisk og skaldyr som alternativer til kød under rubrikken Nye Produkter og Ingredienser.

Vi vurderer også at TI’s sensoriske analyselaboratorium som yderst væsentligt i denne sammenhæng, hvor specielt fiskeproduktindustrien kan udnytte TI’s kompetence bedre – ligeledes TI’s viden omkring forbrugerpreferencer.

En af markedets andre megatrends er sundhedsfokus, og her spiller fisk og skaldyr ligeledes en stor rolle som konkret fødevaregruppe, der i en global og for den sags skyld dansk kontekst har meget stort potentiale. Sunde olier, lavt fedtindhold, højt proteinindhold etc.

Nordsøen Forskerpark anser også procesoptimering som væsentligt og ikke mindst fokus på produktionsmetoder, der bibeholder råvarernes ernærings- og kulinarisk/sensoriske kvalitet.

Vi mener sidst men ikke mindst at vidensopsamling er meget vigtigt og en funktion som TI kan bidrage til. Viden forsvinder ofte eller bliver ”lagt på hylden”, og specielt indenfor fiskesektoren sker der ikke systematisk vidensopsamling, som kan videreformidles til sektoren og erhvervet bredt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:18

Kære Karl Henrik Laursen

Mange tak for dit indlæg. Som du så klart påpeger er det vigtigt, at der holdes et klart fokus på fiske- og akvakultursektoren. Netop dette segment er af stor vigtighed for den danske fødevareeksport og har også stor betydning for den regionale udvikling i visse egne af landet. Klassisk fangst og produktionsmetoder for fisk og skaldyr kan stadig udvikles, og produkterne kan forædles yderligere. Inden for akvakultursektoren er der om muligt endnu større potentialer at arbejde på, ikke mindst i forhold til de miljømæssige gevinster der er at hente ved produktion af fisk og skaldyr med nye teknologier.
Der er mange elementer, der bør arbejdes på, både inden for produktoptimering, procesoptimeringer og alternative produktionsmetoder. Heraf følger også at der bør arbejdes endnu mere intensivt på at udnytte sidestrømmene i fiskeindustrien, da netop disse sidestrømme har potentiale til at kunne oparbejdes til funktionelle og nærende ingredienser, der kan have stor værdi i andre sektorer inden for fødevareindustrien.
Teknologisk Institut kan kun bidrage yderligere til udvikling af fisk og skaldyrs sektoren i et fælles samarbejde mellem industrien og de vidensinstitutioner der har dette på deres agenda – herunder DTU Aqua.

Mvh
Mikael Poulsen

Torben Kronborg Pihl (Specialkonsulent, Region Nordjylland)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:40

I forhold til Teknologisk Instituts strategi med ”Nye teknologier til konkurrencedygtig fødevareproduktion”, kan forskningsstrategien Wold-Class Food Innovation udgøre et udmærket afsæt. Det er dog vigtigt, at de konkrete udviklingsaktiviteter bygger på de faglige erhvervsmæssige udfordringer, som er gældende og som er specifikke for de enkelte erhvervsområder. Her tænkes ikke mindst på at udnytte de geografiske styrkepositioner som eksisterer indenfor fagligt afgrænsede felter. Specielt Fiskerisektoren og Akvakultursektoren udgør en væsentlig del af den samlede danske fødevareklynge med specifikke og unikke udfordringer og perspektiver. Det er afgørende, at der fortsat sker teknologisk udvikling med innovative løsninger på produkt- og processiden. Herunder synergibetragtninger gennem værdikæden og optimering. Det opfordres derfor til, med afsæt i strategien, at indgå forstærket samarbejde med erhvervet og de erhvervsfremmeaktører, som fokuser på udvikling af disse sektorer.

Samtidig fordres der til at forstærke samarbejdet med de regionale klyngeorganisationer som Nordjysk FødevareErhverv, der har den virksomhedsnære kontakt og specialisering, og som kan bidrage i et konstruktivt samarbejde til udvikling af fremtidens erhverv indenfor disse sektorer. Herunder ikke mindst forstærket samarbejde med udgangspunkt i det eksisterende arbejde omkring Region Nordjyllands Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen om udvikling af Fiskerisektoren og Akvakultursektoren.

Torben Kronborg Pihl
Region Nordjylland, Fødevarer

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:30

Kære Torben Kronborg Pihl

Mange tak for din kommentar. Der er jo helt givet at der skal være et specielt fokus på Fiskeri og Akvakultur sektoren. Med nærværende forslag mener vi at have åbnet rammerne for rigtig mange aktiviteter også inden for fiskerisektoren. Det er selvfølgelig noget der vil blive pointeret i den endelige ansøgning hvor der vil være mere specifikke aktivitetsplaner. Den aktuelle sektor rummer et stort potentiale for fremstilling af værdifulde ingredienser sidestrømme til andre dele af fødevaresektoren, hvor forslaget netop lægger op til at få efterprøvet . Ligeledes ligger der et yderligere potentiale i at arbejde med allerede eksisterende produkter fra denne industri. Der er nemlig stadig muligheder for at øge produkternes egentlige værdi gennem en endnu bedre tilpasning til forbrugerkrav og implementering af nicheproduktioner.

Mvh
Mikael Poulsen

Signe Folke (Fødevarerådgiver, Bornholms Landbrug & Fødevarer)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:14

Teknologisk Instituts strategi med "Nye teknologier til konkurrencedygtig fødevareproduktion" spiller flot sammen med "Bornholms Fødevarestrategi 2017 - 2025" og vi glæder os til det fortsatte samarbejde. De seneste års erfaringer, hvor Bornholms Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune har satset på både primær- og fødevareproducenter har vist at samarbejdet med TI er nyttigt for virksomhederne, når de har behov for yderligere viden og teknologi til løsning af deres udfordringer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:31

Kære Signe Folke

Mange tak for din positive beskrivelse af vore hidtidige samarbejde. Det er jo dejligt at vide at virksomhederne har glæde af vore samarbejder, og det er jo vores håb at også dette forslag kan være med til at løse mange af de udviklingsmæssige og teknologiske udfordringer virksomhederne har.

Mvh
Mikael Poulsen

Erik Brandsborg (Chief scientific Officer, Bifodan)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:37

Da markedet drives af Megatrends blandt andet Sundhed, Personlig ernæring og Convenience, vil forståelse af værdien af Big Data samt udnyttelse af disse data til udvikling af specifikke algoritmer til afkodning af forbruger præferencer være "Mega vigtige". Derfor syntes jeg, at Teknologisk instituts strategi med "Nye teknologier til konkurrencedygtig fødevareproduktion, herunder ny teknologisk service, kompetence og teknologi for virksomheder til f.eks. digitale forbrugerstudier, være et fremragende service tilbud.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:32

Kære Erik Brandsborg

Tusind tak for dit indlæg. Der ligger rigtig megen værdi i at forstå markedstrends og forbrugerønsker gennem udnyttelse af big data og digitale analysemetoder. Det er således væsentligt at vi lærer at udnytte disse data og metodikker i langt højere grad end det gør sig gældende i dag, hvis vi skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Mvh
Mikael Poulsen

Susanne K Olesen (Development Director, DuPont N&H)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:56

Et spændende oplæg med aktivitetsområder der vil være af stor betydning for den danske fødevareindustri.
Jeg hæfter mig specielt ved den aktivitet der omhandler nye produkter og ingredienser, hvor det er af stor vigtighed at vi i Danmark har fokus på at opretholde vores førende position inden for området.
Det er vigtigt for vores virksomhed, at der er en GTS institution der kan sikre at der etableres tværfaglige konsortier, hvor vi har mulighed for at arbejde med de nye teknologier i fødevaresektoren og nye forbrugertrends.
Vi støtter til fulde støtte op om det foreslåede projekt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:37

Kære Susanne K. Olesen

Tak for din kommentar og din støtte til forslaget. Vores mål er, at aktiviteten skal understøtte styrkepositionerne i den danske fødevareindustri, som du netop påpeger samt være med til at udvikle nye. Det gøres bedst via en tværfaglig indsats og ved hele tiden at sikre, at forbrugernes behov imødekommes.

Mvh
Mikael Poulsen

Marie Tøstesen (R&D Manager , Danish Crown Ingredients )
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:04

Det er et fint initiativ til en aktivitets plan. Vi synes det er vigtigt at emnerne dækker det behov som industrien kan byde ind med.
Pilotfaciliteter med state-of-the-art udstyr og tilhørende ekspertise findes ikke tilgængelig særlig mange steder og det er en betydelig flaskehals for udviklingen af nye processer til, for eksempel, nye kød protein ingredienser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:38

Kære Marie Tøstesen

Mange tak for din opbakning til udviklingsplanerne. Det glæder os at høre, at de lever op til de behov, I forventer at få. Vi har bidt mærke i, at regeringen netop har nedsat et nyt vækstteam, der skal styrke Danmarks position på verdenskortet for ingredienser, som jeres direktør er formand for. Vi ser frem til at bidrage med ny viden, som kan passe ind i den dagsorden.

Mvh
Mikael Poulsen

Jeanette Gottlieb Nielsen
Torsdag d. 24/5-18 kl. 23:31

Hvor er det bare utrolig spændende at læse dette oplæg !
Som Produktudviklings ansvarlig i fødevare industrien ser jeg det, som meget relevant at fokusere på de 3 hoved områder:
1. Nye produkter og ingredienser 2. Nye produktionsprocesser 3. digitale forbrugerstudier med fokus på de helt rigtige nye trends og tendenser samt processer og analyser, der kan hjælpe industrien med at følge tiden og dermed fortsat forbliver interessante for eksportmarked, der er i vækst. Ved at igangsætte dette projekt mellem industri og uddannelse og forskning (lære instanser) kan vi få de helt rigtige betingelser, for at opnå resultater der kan drive vækst til Danmark.
Jeg glæder mig meget til at høre meget mere om projektet!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:39

Kære Jeanette Gottlieb Nielsen

Tak for dit input. Vi er glade for, at du finder det spændende. Vores mål er netop at hjælpe produktudviklingsansvarlige i industrien på vej, således at de rigtige produkter udvikles og lanceres så effektivt som muligt. Det gælder både hjemmemarkedet samt eksport, som du skriver. Vi ser frem til at uddybe forslaget.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Lorenz (ejer, Lars Lorenz holding)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:47

Vi er nogle, som er vedr at udvikle noget helt nyt produkt indenfor for fødevarebranchen, som muligvis kan lave en form for revolution i fødevarebranchen, men vi desværre ikke selv de kompetencer i vores personkreds. Derfor har vi lavet et samarbejde med Teknologisk Institut for Food i Århus. Da vi mener, at de har kan bidrage med deres kompetencer til, at kunne udvikle vores produkt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:40

Kære Lars Lorenz

Tak for dit bidrag. Med denne plan er det vores mål fortsat at give kvalificeret støtte til idémagere som dig selv, således at ideerne kan realiseres og bidrage til vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi ser typisk, at der både efterspørges viden og adgang til faciliteter. Begge dele er således i fokus i denne plan.

Mvh
Mikael Poulsen

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Søndag d. 27/5-18 kl. 10:01

I VIFU oplever vi at virksomhederne har stor interesse i innovation og udvikling af nye produkter og ingredienser.
Det plantebaserede fylder meget i vores fremtidige samarbejde med virksomhederne – både med fokus på råvaregrundlag og produktudvikling.
På ingredienssiden har vi i samarbejde med erhvervet fokus på bæredygtighed og dermed (cirkulær)udnyttelse af restprodukter fra fødevareproduktion til højværdi ingredienser. Herunder fra sidestrømme i fiskeproduktionen.
Pilotproduktion af teksturerede planteproteiner og opskalering i virksomhederne er nødvendige for at opnå bæredygtighed både miljømæssigt og økonomisk.
Vi hilser projektet velkomment :)

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:40

Kære Conny Hanghøj

Tak for dit bidrag til debatten herinde. Vi er glade for, at VIFU kan genkende temaerne i denne plan. Det er helt rigtigt, at der er et stort fokus på plantebaserede produkter fra både industrien, forbrugere og detailkæderne, og det er derfor også et væsentligt område i planen. Vi oplever også, at der er et stort fokus på udnyttelsen af sidestrømme og gerne fra fiskeindustrien, som du påpeger. Vi forventer, at det vil blive ved med at være en væsentlig faktor fremover, og vil derfor også indgå i dette arbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Christian Dannesboe (Lektor, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:10

Super vigtigt med konkurrencedygtig fødevareproduktion. Et overset dilemma er nok økonologi og den udfordring vi ville få hvis hele verden skulle brødfødes igennem denne produktionsform. Det er vigtigt at kigge på det aftryk forskellig produktion sætter og ikke kun reducere kostprisen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:41

Kære Christian Dannesboe

Mange tak for din kommentar. En konkurrencedygtig fødevareproduktion er af afgørende betydning, og her er udvikling og implementering af ny fødevareteknolog en væsentlig parameter. Du har i den forbindelse helt ret i, at det skal sættes i sammenhæng med produktionsformen og dets aftryk. Reduktion af madspild og udnyttelsen af sidestrømmen er således også et element, der ses på i planen.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Horsholt Jensen (Head of Projects & Innovation, Agro Business Park A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:58

Industri 4.0 er blevet samlebetegnelsen for den gruppe af teknogier og systemer, der muliggør et nyt produktionsparadigme, hvor automatisering, digitalisering, sensorer, IoT og intelligente robotter løfter produktiviteten og skaber nye produktionskoncepter og forretningsmodeller. Fødevareindustrien står, med investeringer i teknologi og ikke mindst i uddannelse, i en god position til at gribe de nye teknologier og muligheder. Ligeledes producerer produceres enorme datamængder som et resultat af stor automatiseringsgrad, høje myndighedskrav og en lang tradition for dokumentation og forskning. Disse data indeholder en lang række muligheder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet, og der ligger store muligheder i at nyttiggøre data og bringe dem i anvendelse gennem f.eks. fælles og åbne standarder – samtidig med at der opretholdes et stærkt fokus på datasikkerhed og dataetik.
Vi ser store muligheder i at løfte disse nye teknologier ind i fødevareindustrien - ikke mindst gennem innovative partnerskabet mellem GTS'er og SMV'er. Dette samarbejde ser vi frem til at understøtte via det nye innovationsnetværk for fødevarer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:58

Kære Lars Horsholt

Mange tak for dit bidrag. Der er helt sikkert megen potentiale i udnyttelsen af data. I dette forslag forventer vi især at se på, hvordan forbrugerdata kan udnyttes til at forudse forbrugerpræferencer som en del af udviklingsprocesser. Ved at arbejde med det på den måde kan time to market forhåbentligt reduceres. Derudover ser vi på udviklingen af nye effektive produktionsprocesser samt nye produkter og ingredienser. Vi ser frem til at få ny viden fra denne plan i spil ude i virksomhederne, hvilket eksempelvis kan foregå via det nye fødevarenetværk.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Mikkelsen (Direktør)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:56

Det er alt afgørende for den danske fødevare industri at der bliver investeret og udviklet kontinuerligt. En konstant udvikling vil gøre det muligt for danske fødevarevirksomheder at skabe nye arbejdspladser i DK som i udlandet. Det er vigtigt at projekter og udviklingsforløb sker i et tæt samarbejde mellem forskningsmiljøer og de producerende virksomheder.

Der skal arbejdes bredt på blandt andet følgende områder :

Forretningsudvikling
Hardcore PUV
Effektivisering
Hygiejnisk teknologi (teknik-bånd)
Fødevaresikkerhed
Bæredygtighed

Intet nyt under skyerne!

Mvh
Henrik Mikkelsen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:58

Kære Henrik Mikkelsen

Mange tak for dit bidrag. Flere af de områder, du nævner, går hånd i hånd og er inddraget i planen. Det drejer sig både om produktudvikling og effektiviseringer i fødevareproduktion, som danner grundlaget for fødevarevirksomheders forretningsudvikling. I den sammenhæng er samarbejdet mellem virksomheder og udviklingsmiljøer som her på Teknologisk Institut afgørende, hvilket denne plan netop lægger op til.

Mvh
Mikael Poulsen

Grith Mortensen (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:47

Forslaget falder fint i tråd med det industriinitierede udspil, som DI Fødevarer og L&F sammen med en række virksomheder udarbejdede i 2017 – ”World-class Food Innovation Towards 2020”.

Forbrugerne er omdrejningspunkt for fødevaresystemer, og deres forventninger til fødevarer er mangeartede og konstant skiftende. At være en industri med eksport til mere end 130 markeder over hele verden gør det til en evig udfordring at opfylde forventningerne hos den enkelte globale forbruger eller kunde. Mangel på forståelse for de lokale forbrugerpræferencer fører til fejlslagne og dyre markedsintroduktioner.

For at få succes er det vigtigt at opfange og tilpasse sig til nye markeds- og forbrugertrends og forudse behov og ønsker hos morgendagens forbruger, f.eks. forbrugerens behov for at kunne købe fødevarer når som helt og tilpasset forbrugernes behov. Solid videnskabelig dokumentation og brug af big data til datamining er vigtig i den sammenhæng. Det involverer studier, der klarlægger indkøbsmønstre, prioriteter (kulturelle, etiske), samt måden, produkterne anvendes på hos forbrugerne, herunder lagring og bortskaffelse. At etablere en stærk interaktion med forbrugere er essentielt for at reducere risikoen for at fejle ved introduktion af nye produkter og ved indtog på nye markeder.

En anden væsentlig mulighed vil være at samle kundedata og gøre dem bredt tilgængelige for at forbedre serviceniveauet, opfange muligheder for mersalg og muliggøre ”design-to-value” (inkl. maskinlæring). Data kan også bruges til at få en bedre forståelse af forbrugerpræferencer ved at sammenstille data fra Internettet – inkl. sociale medier – med salgsdata og markedsundersøgelser for at få indsigt i, hvordan nye produkter, nye segmenter, nyt salg og nye kommunikationskanaler kan udvikles.

Jeg håber, at nogle af disse punkter vil komme med i tankerne omkring de digitale forbrugerstudier.

På teknologisiden er det relevant at fokusere på udvikling af nye, bæredygtige teknologier til forarbejdning af nye og eksisterende råvarer, som det tænkes gjort i dette projekt. Projektet er derfor relevant for en stor del af den danske fødevareklynge.

Peder Fode (Chefkonsulent, DI Fødevarer)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:25

Et spændende oplæg, som falder fint i tråd med industriens fødevareforskningsstrategi – World-class Food Innovation Towards 2030.
Spændende med aktiviteter der omhandler nye produkter og ingredienser med forbrugeren i centrum, og hvor man understøtter de danske styrkepositioner gennem en tværfaglig indsats.
Projektet er af relevans for en stor del af den danske fødevareklynge.

Christian Christensen (Direktør, 1965)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 18:56

Forbrugernes forbrugsmønster forandres voldsomt i disse år og nogle af de hurtigst voksende trends er veganer, vegetar, flexitar og palero. I take med at forbrugsmønstrene foranderes, opstår der huller i markedet som giver nye virksomheder utallige muligheder og samtidig bliver det nødvendigt for de etablerede spillere, at skabe nye innovative produkter som matcher forbrugernes nye behov. De nye forbrugsmønstre er ikke kun et dansk fænomen. De opstår over hele kloden og når danske virksomheder skal møde de nye behov, med produkter som ikke umiddelbart passer ind i den nuværende produktion, så bliver de behov for stærke videnspartnere, som ikke bare kan levere produktionsteknisk viden, men også viden om forbrugsmønstre og forbrugeradfærd. Der vil i de kommende år bliver behov for udvikling af helt nye teknologier, både inden for produktion, transport og fødevaresikkerhed, men også i form af bedre forbrugerforsåelse, som i takt med at forbrugernes karv konstant forandres, bliver sværere og sværere at afkode for den enkele virksomhed.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:40

Kære Christian Christensen

Mange tak for dit indlæg. Verden bugner af muligheder for nye produkter. Ser man på mange af de nye trends er der rigeligt at tage fat på for danske virksomheder og iværksættere. Det er grundlæggende vigtigt at man på et tidligt stadie i udviklingen af nye produkter får koblet forbrugsmønstre og forbrugeradfærd sammen med produktudviklingen, og det er vigtigt at dette kan foregå i et miljø der er dedikeret til netop at lave disse koblinger og hurtigt kan levere gennemarbejdede løsninger.

Mvh
Mikael Poulsen

tine ahrendt knudsen (Sr. Scientist, DuPOnt N&H)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:31

Kontinuert at undersøge nye processer, råvarer og teknologier indenfor fødevareproduktion vil altid være aktuelt of af interesse for fødevareproducenter og fødevareingredients producenter
Mvh
Tine A Knudsen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:40

Kære Tine Ahrendt Knudsen

Mange tak for din kommentar og støtte til vores projekt. I vores forslag er der mange tiltag der kan understøtte den løbende udvikling i fødevare- og ingrediensvirksomhederne, og som ligeledes kan hjælpe mange virksomheder over teknologiske barrierer.

Mvh
Mikael Poulsen

Anders Skeem (Enterprise Europe Network)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:15

I regi af Enterprise Europe Network takker jeg for det altid konstruktive og gode samarbejde med TI's fødevare- og fødevareteknologifolk. De fremtidige planer om udvikling af nye produkter, ingredienser, og processer, bl.a. i internationale samarbejder, ser vi som vigtige for Danmark, bakker vi op om og ser frem til et fortsat godt samarbejde om.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:41

Kære Anders Skeem

Mange tak for din kommentar og støtte til vores forslag. Det er vigtigt for os som virksomhed at sikre at der etableres så gode tværgående samarbejder som muligt, både nationale og internationale.

Mvh
Mikael Poulsen

Ditte Folsø Nielsen (LAUNIS A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:04

Udvikling af bæredygtige fødevarer af høj kvalitet, effektivisering af produktionsprocesser samt ”Knowhow” i brugen af ”Big Data”, er en udvikling der er vital for fremtidens fødevarevirksomheder.
Som eksempelvis Karl Henrik Larsen, direktør for Nordsøen Forskerpark påpeger, ville det være ønskeligt med en systematisk videns opsamling indenfor fiskesektoren.
En øget indsats, for så vidt angår vidensbank, vil kunne bidrage væsentligt til at øge potentialet på ovenstående tre parametre indenfor fisk- og skaldyrsbranchen, og derved hjælpe det brede fiskeerhverv til øget konkurrenceevne.
Dette kræver naturligvis sparring med stærke tværfaglige kompetencer, og her er viden institutionerne en altafgørende faktor i at yde virksomhederne denne bistand.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:42

Kære Ditte Folsø Nielsen

Mange tak for dit indlæg. Som du så rigtigt nævner åbner fisk og akvakultur sektoren rigtig mange udviklingsmuligheder og der er et udviklingsbehov. Det er et vigtigt element i vores forslag at de tiltag og aktiviteter vi ønsker at lave også kan dække de behov der efterspørges fra netop denne sektor.

Mvh
Mikael Poulsen

Jesper Witt Paustian (Produktionschef, COCOHAGEN)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:46

En mindre virksomhed som Cocohagen er stærkt afhængig af en dybdegående forståelse af vores produkter. Det er afgørende at kunne tilgå kompetencer og analysefaciliteter som Teknologisk Institut, Fødevareteknologi kan tilbyde. Den viden vi opnår i samarbejde med Teknologisk Institut benyttes både i vores produktudvikling og i forbindelse med indretning af rette produktionsfaciliteter. Derfor bakker vi fuldt ud op om denne aktivitetsplan som videreudvikler denne type ydelser og analysefaciliteter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:57

Kære Jesper Witt Paustian

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Dit indlæg kan kun bekræfte os i at der er et stort behov i fødevareindustrien, for at der løbende udvikles nye teknologier til effektive og lønsomme produktioner.

Mvh
Mikael Poulsen

Lotte Bach Larsen (Professor, Forskergruppeleder , Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:10

Det er interessante emner som er oppe i tiden, naturligvis! Det er behov for at de forskellige spillere indenfor forskning og udvikling arbejder sammen indenfor løsninger som kan løfte løsninger til fødevareindustrien. Her er TIs oplæg et godt udgangspunkt, både for synlighed af emner og hvordan man tænker samarbejdet udmøntet. i nogle indsatser kan problematikkerne løses i samarbejde mellem virksomhed og GTS, som fx Ti, og i andre problematikker er det helt essentielt at samarbejde over en bredere front, fx med Aarhus Universitet og iFOOD centret, herunder nye teknologier for udvinding, karakterisering, kvalitetsoptimering og anvendelse af plantebaserede proteiner.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:28

Kære Lotte Bach Larsen

Tak for din kommentar. Vi vil meget gerne samarbejde med iFOOD. I særdeleshed de plantebaserede proteiner er et emne, hvor vi ser store muligheder og som fordrer brede samarbejder.

Mvh
Mikael Poulsen