Om BedreInnovation

På bedreinnovation.dk er det muligt at få et indblik i de aktiviteter på GTS-institutterne (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), som Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter økonomisk. 

Uddannelses – og Forskningsministeriet indgår resultatkontrakter med GTS-institutterne om udvikling af teknologiske services til gavn for danske virksomheder. Formålet er at opbygge en infrastruktur af teknologiske serviceydelser målrettet især små og mellemstore virksomheder, som ikke har specialkompetencer til på egen hånd at omsætte forskningstung viden og ny teknologi til processer og produkter. 

Forud for indgåelse af resultatkontrakterne er det i en periode muligt at kommentere på de aktivitetsforslag, som GTS-institutterne vil søge om medfinansiering til. På den måde er det muligt for alle interessenter at påvirke indholdet i de aktiviteter, som GTS-institutterne skal arbejde med i resultatkontraktperioden.

Input fra brugere af teknologisk service og andre interessenter medvirker til at kvalificere aktivitetsforslagene, inden Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte tager stilling til udmøntning af midler til nye GTS-aktiviteter.

Uden for de perioder, hvor forslag til nye aktiviteter sættes til debat, er det muligt på bedreinnovation.dk at finde oplysninger om alle igangværende aktiviteter. I arkivet er det desuden muligt at finde tidligere års aktiviteter og aktivitetsforslag. 

Læs mere om GTS-institutterne på GTS-net.dk.

Evt. spørgsmål vedrørende bedreinnovation.dk kan stiles til chefkonsulent Kåre Nordahl Larsen, knj@ufm.dk og telefon 7231 8030, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Senest opdateret d. 9/12-2019