Om GTS-institutterne

GTS-institutterne er en del af samfundets indsats for at skabe vækst og innovation i dansk erhvervsliv. Kernekompetencen for GTS-institutterne er at bringe ny teknologi i anvendelse.

Teknologiudviklingen sker i et hastigt tempo over alt i verden. Det er derfor ofte en udfordring for især små og mellemstore virksomheder at følge med i udviklingen. Samtidig kan det være både usikkert og kostbart på egen hånd at investere i ny teknologi.

Det er baggrunden for, at vi i Danmark har en række GTS-institutter, der har til opgave at sikre en effektiv anvendelse af viden og teknologi i dansk erhvervsliv.

Formålet er at understøtte virksomhedernes arbejde med innovation og forbedre virksomhedens produkter, processer og produktion.

Det gør GTS-institutterne:

  • Følger den teknologiske udvikling tæt i Danmark og internationalt. Henter relevante teknologier hjem og tilpasser dem, så de matcher behovene i dansk erhvervsliv.
  • Opbygger og vedligeholder en teknologisk infrastruktur, der gør det nemmere og hurtigere for især små og mellemstore virksomheder at få udviklet, testet og certificeret produkter.
  • Arbejder med anvendt forskning og teknologi i tæt samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner.
  • Bidrager med teknologisk viden til standardiseringsaktiviteter
  • Formidler teknologisk viden bredt til virksomheder inden for alle brancher i hele Danmark.

GTS-institutterne tilbyder virksomhederne en bred palet af ydelser på kommercielle vilkår.

Det drejer sig især om:

  • Rådgivning og konsulentydelser
  • Test, prøvning og kalibrering
  • Kommerciel forskning og udvikling
  • Uddannelse og temadage
  • Tæt indgreb med dansk erhvervsliv

GTS-institutterne har hvert år et kommercielt samarbejde med op imod 17.000 danske, private virksomheder. Desuden samarbejder GTS-institutterne med flere tusinde danske virksomheder i forsknings- og udviklingsprojekter.

Læs mere om GTS-institutterne på gts-net.dk og ufm.dk

Hvordan bliver man godkendt som GTS-institut?
For at varetage rollen som GTS-institut skal man godkendes af uddannelses- og forskningsministeren. Godkendelsen giver adgang til at søge resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet via Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. En godkendelse forudsætter, at ansøger kan leve op til betingelserne i de gældende love og retningslinjer. Det betyder bl.a., at et GTS institut skal operere på et almennyttigt grundlag, og at ansøger skal have et betryggende fagligt, organisatorisk og økonomisk grundlag, der kan understøtte at de udviklede services til virksomhederne er på højt fagligt niveau og kan udbydes bredt efter endt udvikling.

Resultatkontrakterne fastsætter medfinansiering af udvalgte forsknings- og udviklingsaktiviteter på GTS-institutterne, samt videnspredningsaktiviteter. Aktiviteterne skal føre til opbygning og udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser af væsentlig betydning for dansk erhvervsliv. Aktiviteterne sker på forkant af den teknologiske udvikling og på områder, hvor markedet ikke selv løfter opgaven.

Senest opdateret d. 4/4-2018