Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Materialeteknologi
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Vi vil anvende nye løsninger skabt i oliebranchen til at løse materiale- og procestekniske udfordringer i grøn energi, som vindkraft, biogas, og bølgeenergi. Målet er en reduktion i omkostningerne og at fastholde en dansk styrkeposition globalt.

Grønne energikilder som vindkraft, biogas, geotermi og bølgeenergi udgør et stort forretningspotentiale for dansk industri. Men enhedsomkostningerne skal ned for at kunne følge prisudviklingen på eksempelvis solenergi. Vi vil anvende udvalgte, innovative løsninger fra oliebranchen til at løse materiale- og procestekniske udfordringer indenfor korrosion, materialeoptimering og driftsovervågning i grøn energi. Målet er en reduktion i enhedsomkostninger, en styrkelse af danske virksomheder i den grønne energisektor og en fortsat global dansk styrkeposition i et konkurrencepræget marked.

Nøgleord

89 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kamma Eilschou Holm (Direktør, CTR)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 15:27

Det er afgørende for en fortsat grøn omstilling i hovedstadsområdet, at der forskes i omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi, herunder geotermi.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 30/4-18 kl. 08:13

Kære Kamma Eilschou Holm
Mange tak for din kommentar og støtte til aktivitetsforslaget.

Som du selv nævner, så er det afgørende, at der udvikles omkostningsreducerende teknologi til vedvarede energi for at styrke og udbygge den danske førerposition indenfor grøn omstilling af energisystemet.

Vi ser frem til at bidrage til denne udvikling sammen med CTR og resten af aktørerne på området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jacob K. F. Andersen (Senior Consulent, Offshore Wind Consulting AS)
Søndag d. 29/4-18 kl. 07:32

Udbudspriserne på de seneste offshore vindmølleparker indikerer et stærkt kompetitivt marked, hvor der ikke efterlades plads til konservatisme og for store usikkerheder gennem levetiden. For at opnå den lavest mulige Cost Of Energy er det afgørende at man har stort kendskab til siten, den struktur man ønsker at anvende samt hvilken drift og vedligehold der er nødvendig.
For vindmøllefundamenterne har korrosion vist sig at være et emne som er vanskeligt at forudsige og indregne i designet. Både indvendigt og udvendigt har der gennem tiden været problemer af forskellige typer og sværhedgrader. Visse erfaringer er opsamlet i standarder og anbefalinger men til tider er kravene ikke helt entydige og kan være krævende at implementere. Endvidere forekommer det ikke helt klart hvilke korrosionstyper der forhindres bedst med de forhåndenværende metoder.
Gennem denne aktivitet kan der skabes klarhed over én af korrosionstyperne, nemlig mikrobiologisk korrosion. Det er interessant øge muligheden for at vurdere om denne type korrosion opstår på den aktuelle site og i givet fald udvikle en omkostningseffektiv beskyttelse, som ikke kræver vedligehold og inspektion. Herved vil man potentielt set opnå en billigere enhedspris samt en forbedret business case certainty.
Det synes fornuftigt at se til andre brancher som har løst denne problematik og vurdere om synergier kan opnås...

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:09

Kære Jacob K. F. Andersen
Vi er meget glade for din kommentar og din klare opbakning til aktivitetsforslaget.

Gennem aktviteten vil vi netop skabe yderligere klarhed om biokorrosion og den effekt som denne type af korrosion har på eksempelvis vindmøllefundamenter. Målet er netop, som du så rammende beskiver det, at udvikle en mere omkostningseffektiv beskyttelse af fundamenterne i fremtiden.

Vi ser frem til et godt samarbejde med Offshore Wind Consulting AS og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kristoffer Piil (SEGES)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 21:42

Det er spændende at se hvordan disse teknologier kan anvendes til at reducere omkostningerne i biogasanlæg. Biogas kan bidrage til at løse en række problemer i forhold til klima og bæredygtig håndtering af næringsstoffer fra landbruget, Men det er afgørende af få sænket omkostningerne, så biogas prismæssigt kan nærme sig knokurrende VE teknologier .

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:03

Kære Kristoffer Piil

Mange tak for din opbakning til aktivietsforslaget.

Vi er helt enige i at det er meget vigtigt at få sænket enhedsomkostningerne for vedvarende energi, herunder biogas, yderligere, så de i endnu højere grad bliver konkurrencedygtige med andre energiteknologier.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jens Lindholm Mortensen (R&D, TechnoFlex ApS)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 12:01

Hos Technoflex har vi anvendt, med rigtig gode resultater, Teknologisk Instituts coatingteknologi, udviklet til Olieindustrien, i forskellige sammenhænge. Det giver rigtig god mening at udbrede teknologier, der er udviklet til så krævende en branche, til andre brancher, der udfordres af tilsvarende problemstillinger. Der er ingen tvivl om at det vil give et rigtig godt rygstød til dansk industri.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 09:23

Kære Jens Lindholm Mortensen,
Tak for din kommentar hvor du støtter op om den forslåede aktivitetsplan.

Vi er meget glade for at høre fra en virksomhed som jeres, der har høstet gode erfaringer inden for et af de teknologiområder Teknologisk Institut har arbejdet med i olieindustrien. Vi ser frem til fortsat at udvikle og udbrede teknologierne så flere virksomheder kan opnå tilsvarende erfaringer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Dirk Fransaer (VITO)
Mandag d. 7/5-18 kl. 22:05

electricity prices are becoming more and more a regional matter as opposed to a local or national matter. renewable electricity prices certainly those based on PV and sun cannot compete in Western-europe with the price levels achieved and achievable in North Africa, the Middle East and India. also the availability of these prices and of PV-electricity surpasses the availability of PV-electricity in Western-europe. a target for the electricity production cost by 2030-2035 of approx. 20 €/MWh is realistic. the only renewable energy source which might compete at this price level seems to be geothermal energy provided sufficient heat can be used for housing and industry. hence the need for cost-effective geothermal solutions.
Dirk Fransaer

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:47

Dear Dirk Fransaer
Thank you for you support to the proposal.

We clearly agree with you in the fact that development of novel cost-effective solutions are needed in order to make renewable energy solutions, such as geothermal energy, competitive in the market. This is an integral part of this project, focusing on the prevention of scaling and biocorrosion.

Best regards,
Sune D. Nygaard

Søren Michael Karst
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:47

Med en mere systematisk kortlægning af bestemte mikroorganismers rolle i forhold til marine korrosion, vil det blive muligt at udvikle hurtige DNA baserede tests til at identificere deres tilstedeværelse ud i felten. Det vil skabe et nyt marked for mikrobiel DNA sekvensering, og fungere som en god case i forhold til opbygning af markeder indenfor andre brancher.
Venlig hilsen
Søren M. Karst
Partner, PhD
DNASense ApS

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:20

Kære Søren Michael Karst
Tak for dit input til vores aktivitetsplanens aktiviteter omkring biokorrosion.

Vi er meget enige i det perspektiv du beskriver omkring de muligheder for ny værdiskabelse og ydelser, som den hastige udvikling indenfor DNA-sekvensering tilbyder.

Vi ser frem til fortsat samarbejde om at udnytte og demonstrere disse muligheder indenfor nye anvendelser og brancher.

Venlig hilsen, Sune D. Nygaard

Jens Christian Morell Lodberg Høj (Chief Innovator, E-Mobility, Insero)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:42

I forhold til det beskrevne projekt, så rummer det meget relevante konklusioner, hvis gennemført, som kan være med til at øge effektiviteten og produktiviteten på både nye og eksisterende vedvarende energianlæg i Danmark og resten af verden.
Den hastige udvikling af teknologierne bevirker at teknologierne presses til grænserne, hvorved forudsigelserne af fejl - særligt i aggresive miljøer - er meget svær.
Oliebranchen har i lang tid arbejdet på de samme steder og erfaringerne herfra kan således være med til at løfte kvaliteten af vedvarende energi og derved øge produktiviteten og sænke prisen pr. kWh, hvilket i sidste ende er nøglen til at nå vores 2050 mål og bevare vores internationale styrkeposition.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:21

Kære Jens Christian Morell Lodberg Høj,
Mange tak for din kommentar op opbakning til prjektets relevans.

Med dit og Inseros bidrag er vi glade for at opleve, at der er opbakning på tværs af hele energinetværket. Det er i høj grad nødvendigt med samarbejde for at få bygget videre og realiseret de muligheder, som den nuværende styrkeposition har åbnet. Dit perspektiv omkring lighederne mellem tekniske udfordringer grundet aggressive miljøer mellem olie/gas og vedarvende energi rammer hovedet på sømmet ift. planen.

Venlig hilsen, Sune D. Nygaard

Rasmus Ingstrup (Energipolitisk seniorrådgiver, Energinet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:56

Nordsøen rummer et stort uforløst potentiale for havvind. I takt med at vindmøllerne er blevet større er det blevet vanskeligere at finde egnede placeringer på land, mens der i Nordsøen er mange meget velegnede placeringer.
Opstilling på havet er imidlertid for nuværende forbundet med en meromkostning sammenlignet med opstilling på land. Det skyldes i høj grad et hårdt klima. Derfor er det helt afgørende fortsat at have fokus på omkostningsreduktioner i hele værdikæden.
Jeg anser projektet som meget interessant og yderst relevant.

Mvh
Rasmus Ingstrup
Energinet

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:24

Kære Rasmus Ingstrup
Mange tak for din positive kommentar til initiativet og klare opbakning til projekts relevans for havvind.

Ift. offshore vind, som du nævner i din kommentar, er vi helt opmærksomme på cost-udfordringen der skal adresseres offshore. Som eksempel kan nævnes, at vi sigter mod at kunne demonstrere i aktivitetsplanen, at eksisterende viden omkring biokorrosion kan tilpasses og forfines, og dermed bidrage til cost / funktionsoptimerede designbeslutninger omkring fx fundamenter.
Venlig hilsen, Sune D. Nygaard

Jacob Børresen Jensen
Mandag d. 14/5-18 kl. 16:09

Det er spændende og udbytterigt i forhold til at fastholde konkurrencedygtigheden overfor udlandet at der fortsat findes alternative løsninger/tænkemåder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:26

Kære Jacob Børresen Jensen

Tak for din kommentar og støtte.
Vi tror, som det forhåbentlig fremgår af planen, også meget på, at de alternative løsninger du nævner kommer frem ved at finde inspiration fra andre felter – i dette tilfælde olie/gasindustrien, der har oplevet stort omkostningsfokus og historisk har løst meget komplekse tekniske udfordringer via kreativ anvendelse af teknologi.

Venlig hilsen, Sune D. Nygaard

Louise Skott Kristensen
Mandag d. 14/5-18 kl. 20:25

Spændende og relevante initiativer indenfor vedvarende energi.Øget forståelse af flow og processer indenfor biogas kan styrke og øge produktionen samt reducere omkostningerne til drift. Ved reduktion af omkostninger til vedligehold af materialer og overflader sikres en mere omkostningseffektiv produktion, der kan være afgørende for udviklingen af anlæg nationalt og internationalt. Jeg ser frem til at høre mere om jeres resultater.
VH Louise Skott
Projektleder - Nature Energy

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:31

Kære Louise Skott Kristensen

Tusind tak for din kommentar.

Det er godt at høre, at der er klar opbakning i branchen til de ideer vi har beskrevet i aktivitetsforslaget. Indenfor de temaer du nævner: Flow- og procesoptimering samt løsninger til mindsket vedligehold af overflader mener vi at der er noget at hente – et eksempel er bl.a. nanocoatings, der har vist sig at kunne nedbringe vedligeholdelsesbehov i varmevekslere og andet kritisk udstyr dramatisk.

Vi vil meget gerne indgå i en dialog om specifikke udfordringer og mulige løsninger mhp. at få dine input til aktiviteterne.

Venlig hilsen, Sune D. Nygaard

Rasmus Kirkegaard
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:53

Det lyder som nogle spændende projekter.

Identifikation af mikroorganismer vha. DNA sekventerings analyse er et felt i rivende udvikling og man kan allerede i dag med et mobilt laboratorie identificere sammensætningen indenfor et par timer. Denne form for "sensor" information vil være guld være til at identificere de skyldige mikrober i forbindelse med biokorrosion, optimere bioenergi processer. og lave en tidlig og målrettet indsats i tilfælde af uønsker aktivitet. Det er vigtigt at skabe et overblik over hvilke organismer, der er tilstede under normal proces og monitorere hvilke, der dukker op når de biologiske processer kører af sporet. Herefter er det vigtigt at lave detaljerede analyser, der kan afdække hvordan de uønskede organismer kan holdes nede. Teknologisk institut og den danske biotek industri som helhed har stærke kompetencer indenfor dette felt og der er ingen tvivl om at det kan udnyttes til at optimere processerne omkring grøn energi.

Mvh
Rasmus Kirkegaard
Partner DNASense ApS (www.dnasense.com/)

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:33

Kære Rasmus Kirkegaard
Mange tak for din opbakning og fordi du ville dele dit syn på branchens udfordringer med at identificere, hvilke mikroorganismer der forårsager mikrobiel korrosion.

Vi ser, ligesom dig, et enormt potentiale i hurtig identifikation af mikroorganismerne bag, og muligheden for en tidlig og målrettet indsats for at begrænse omfanget af korrosionen. Vi glæder os til at få mulighed for en dyberegående dialog omkring dette med jer og andre aktører i branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kasper Fiedler Muff Bech (CFO, North Sea Service ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 18:34

Biokorrosion i marine installationer, herunder marine begroninger samt splash zone begroninger er et hovedfokus fra vores kunder & forretningsforbindelser, da der er store omkostninger forbundet ved at inspicere, vurdere, databehande, vedligeholde &/eller reparere vindmøllefundamenter samt andre offshore strukturer / assets i industrien. Vi i North Sea Service ApS kan 100% støtte op omkring støtte & funding at denne teknologi-udvikling, der i vore øjne har potentiale til at kraftigt kunne reducere omkostningsniveauerne ift. OPEX & drift af vindmølle parker for vores offshore kunder, offshore vind-udviklere samt samarbejdspartnere. Med vores inspektions, dykker- samt remotely operated underwater vehicle (ROV) expertise står vi klar til at bidrage til denne vigtige teknologiudvikling for at bringe totalomkostningerne på offshore grøn energi ned på et niveau der vil øge den grønne energi-andel i europas energi-mix

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:27

Kære Kasper Fiedler Muff Bech
Tusind tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag.

Vi er fuldstændig på linje med dig i dine betragtninger. Der er et markant potentiale for reduktion i OPEX for offshore vindenergi. Vi glæder os som en del af projektet til at kunne sparre med North Sea Service og andre af branchens serviceleverandører ift. udvikling af nye teknologier der kan bidrage til at reducere driftsomkostningerne for offshore grøn energi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Dennis Kristensen (Head of Oil & Gas Technology Group, Danish Export Association)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:49

Der er ingen tvivl om at mange SMV, indenfor eks. vis olie og gas, har nogle kompetencer der kan bringes i spil til innovative løsninger. Samtidig er det vigtigt, både for de danske virksomheder, men også for de nævnte brancher, at omkostningerne reduceres, samtidig med at der bringes bedre løsninger frem. For at opnå succes med innovation, er samarbejde nødvendig. Gerne et bredt samarbejde i forskellige fora. Derudover er det vigtigt at der er en virksomhed der samler og koordinerer så de bedst mulige innovative løsninger opnås.
Ved projekter som dette bibeholder og udvikler vi samtidig de danske SMV.
Projektet har min fulde opbakning.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:26

Kære Dennis Kristensen

Tak for dit input og klare opbakning til aktivitetsforslaget.

Som du nævner er der allerede mange innovative SMV’er, der adresserer behov på tværs af sektorer og industrier. Det er en god illustration af de fællesnævnere omkring behov, som vi vil bygge på i dette projekt. Som du nævner er samarbejde helt afgørende, og vi ser det som en nøgleopgave at få disse SMV’er involveret i aktivitetsplanen – meget gerne i samarbejde med større virksomheder og netværksorganisationer som Eksportforeningen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Torben Baun (Specialist , Vestas)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:03

Vi vil anvende udvalgte, innovative løsninger fra oliebranchen til at løse materiale- og procestekniske udfordringer indenfor korrosion: Dette er en statement som vores industri vil kunne høste fra.. Korrosion på vingerne er et problem som ikke er løst endnu!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:28

Kære Torben Baun
Tusind tak for din kommentar til aktivitetsforslaget.

Korrosion på vindmøllevinger er et problem som indtil videre kun har været adresseret i et meget begrænset omfang. Formålet med denne aktivitet er netop at bringe sådanne problemstillinger frem i lyset, og samtidig sikre udvikling af teknologier til at håndtere disse problemstillinger.

Vi ser meget frem til at sparre med jer og andre af branchens operatører så vi sammen kan finde optimale løsninger på branchens udfordringer med korrosion.

Mvh. Sune D. Nygaard

Rasmus L. Petersen (Director, WellPerform)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:31

Vi arbejder pt. med Teknologisk Institut på forskellige muligheder for (smarte) valg af materialer til geotermiske boringer. Der er adskillige eksempler på hvorledes forkerte materialevalg har medført udtalt korrosion og medfølgende integritetsproblemer i geotermibrønde. Brug af innovative løsninger fra oliebranchen kombineret med en struktureret tilgang vil bidrage væsentligt til at løse materiale- og procestekniske udfordringer. Dette projekt kan være med til at levere denne vigtige overførsel af viden.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:11

Kære Rasmus L. Petersen
Tak for din opbakning og indspil.

De erfaringer omkring integritets- og korrosionsudfordringer, som du beskriver, er helt centrale at få i spil for at komme frem til bedre løsninger - og dermed forløse potentialet omkring geotermi som en del af fremtidens energiforsyning. Vi ser frem til at fortsætte og udbygge samarbejdet med WellPerform og andre virksomheder i værdikæden omkring geotermi med dette for øje.

Mvh. Sune D. Nygaard

Michael Poulsen (Associate Professor, Københavns Universitet)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:55

Dette lyder som et vigtigt initiativ til at bidrage til at forbedre og videreudvikle grønne energikilder som vindkraft, biogas, geotermi og bølgeenergi af interessenter med meget erfaring indenfor energiudvinding. Dette initiativ udgør uden tvivl både et stort forretningspotentiale for dansk industri og samtidigt et væsentligt skridt mod en omlægning væk fra fossile brændstofkilder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:12

Kære Michael Poulsen
Tak for din positive kommentar og opbakning til aktivitetsforslaget.

Vi ser bestemt også et forretningspotentiale for danske virksomheder der i dag arbejder med konventionel olie og gasproduktion. I fremtiden vil disse virksomheder, bl.a. med hjælp fra dette initiativ, kunne bringe deres teknologier og viden i spild inden for den grønne energiudvinding.

Mvh. Sune D. Nygaard

Niels M. Christensen (Maskiningeniør - Produktspecialist , Accoat A/S )
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:06

Jeg syntes at det er en rigtig god ide med omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi. Accoat har i mange år leveret omkostningsreducerende overfladeløsninger indenfor mange industrier, også olie og gas industrien. Teknologien med at belægge olierør til produktionsbrøndene på oliefelterne i rør med længder på op til 12 meter, er noget af den teknologi vi arbejder med at overføre til andre brancher, bla. Biogassektoren!”

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:34

Kære Niels M. Christensen

Tak for din kommentar og for at komme med et rigtig godt eksempel på, de store muligheder der er i overførsel af teknologi fra en branche til en anden for innovative, danske virksomheder. Gennem aktivitetsplanen ser vi frem til yderligere at kunne omsætte viden opbygget i olie/gas-industrien til konkrete løsninger og forretningsmuligheder for den vedvarende energibranche.

Vi vil glæde os til et fremtidigt samarbejde med jer og andre aktører på markedet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Laungaard (CEO, EOR Technologies)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 17:02

Vi er et olie-teknologifirma, der arbejder indenfor Enhanced Oil Recovery, og har med stor fordel anvendt Teknologisk Instituts kompetencer og netværk indenfor bl.a. væskeflow. Det giver god mening at anvende og støtte vidensdeling på tværs af industrier, og det vil gavne dansk industri bredt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:07

Kære Søren Laungaard
Tak for din opbakning til teknologioverførselsprojektet – og tak for din positive feedback på vores samarbejde.

Vi er også meget glade for at samarbejde med en innovativ opstartsvirksomhed som jer, der har spændende ny teknologi at tilbyde et stort internationalt marked.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ruth Bloom (Direktør, Crestwing ApS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 17:47

Det er et meget spændende projekt som Teknologisk institut her har taget initiativ til. Der er ingen tvivl om at det også kan være til meget stor gavn for bølgeenergisektoren. I forbindelse med korrosions beskyttelse, gælder det også ugiftig antifouling? Med alle de installationer der vil komme i havet i forbindelse med vedvarendeenergianlæg, er det afgørende at der ikke blive gået på kompromis med , at de ikke må virke forstyrrende ind på det omgivende miljø.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:06

Kære Ruth Bloom

Tak for dit bidrag med et perspektiv fra bølgeenergisektoren, der i vores optik rumme oversete muligheder. Miljøperspektivet er en væsentligt driver i vores eksisterende aktiviteter i olie og gas - eksempelvis ifm. udvikling af grønnere kontrolstrategier til biokorrosion og miljøvenlige epoxysystemer. Vi er spændt på at se, hvordan disse erfaringer kan bringes i spil ift. eksempelvis bølgekraftanlæg.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Wollesen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 20:21

Som tidligere medarbejder i Danfoss har jeg på nært hold set den værdi der kan skabes ved at fokusere på teknologi, der sparer energi og skåner klimaet.
Jeg synes projektet ser rigtigt spændende ud og jeg håber en bred vifte af danske virksomheder i fremtiden vil få gavn af den viden der genereres i forbindelse med det

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:08

Kære Søren Wollesen
Mange tak for dit bidrag.

Vi ved at der ligger en masse viden og erfaring fra oliebranchen som kan bringes i spil for danske service og teknologiudbydere indenfor grøn energi. Vores ambition med de foreslåede aktiviteter er at generere mest mulig værdi for danske virksomheder og derigennem styrke deres konkurrenceevne på et globalt voksende marked.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Andreas Nielsen (Director Technology, Universal Foundation A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 12:22

Projektet er yderst relevant i forhold til vores udvikling inden for koorisionsbestyttelse af stålkonstruktioner i havmiljø i forbindelse med etalering af offshore Mono Bucket havvindmøllefundanmenter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:39

Kære Søren Andreas Nielsen
Tak for din kommentar og opbakning til projektet.

Det er godt at få yderligere bekræftelse på det potentiale, der kan ligger i bedre løsninger til korrosionsbeskyttelse af diverse konstruktioner, herunder fundamenter. Gennem aktivitetsforslagets initiativer vil der blive opbygget viden der vil sikre en forbedret forståelse af bl.a. biokorrosion. Dette vil ultimativt lede til endnu bedre designbeslutninger, således at omkostningsreduktion kan foretages uden at gå på kompromis med sikkerhed og levetid for installationerne.

Mvh. Sune D. Nygaard

Martin Leegaard Riis (Projektingeniør, Xergi A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:29

De oplistede initiativer dækker over en række af de problemstillinger der arbejdes med på biogasanlæg. Der søges til stadighed efter optimale materialevalg for begrænsning af korrosion og slid ligesom diverse gasanalyser ønskes foretaget med større præcision og med langtidsholdbart udstyr. Derudover er der stadig et uforløst potentiale, i at opnå større kendskab til biologien i processen herunder at få karakteriseret og identificeret mikroorganismerne og samspillet. En større viden omkring de biologiske processer vil kunne bidrage til optimering af driften.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:43

Kære Martin Leegard Riis
Tak for din kommentar. Jeg er glad for din perspektivering ift. relevante problemstillinger indenfor biogas og at du kan se et stort potentiale i de oplistede initiativer.

Problemstillinger omkring materialevalg i forhold til korrosion og slid samt sensorer der er robuste nok til at måle online i processtrømmen er noget som der er blevet arbejdet med over de seneste 40-50 år i oliebranchen i Danmark. Der bør derfor være gode muligheder for at overføre noget af denne knowhow til relaterede problemstillinger inden for biogas produktion.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og andre aktører i branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Resen Steenstrup (CEO, RESEN WAVES)
Fredag d. 18/5-18 kl. 17:49

I bølgekraft, der stadig er i en ung aktivitet, har vi en speciel udfordring i at kunne minimere korrosions problemer omkring hele fortøjnings systemet med ankre, blokke og skrueankre. Ideelt set vil vi gerne have en metode til løbende at måle eventuel galvaniske strømme på udvalgte steder, så vi kan følge korrosions hastigheden og også kunne opdage pludselige ændringer hvis der sker skade på overflade behandlingen eller på fortøjningerne.
Vi vil også kunne lære af god praksis for galvanisk beskyttelse og vedligehold.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:45

Kære Per Resen Steenstrup
Tak for din positive kommentar.

Overfladebehandlinger og online måling af korrosion er noget som der i dag er stor erfaring med både indenfor olie og gasproduktion of offshore vindenergi. Så her giver det helt sikkert mening at investere noget arbejde i at overføre viden og teknologier til bølgeenergi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kartheeban Nagenthiraja (Director, dol-sensors)
Fredag d. 18/5-18 kl. 21:22

I landbruget (dyreopdræt) udgør energi en betydelig del af driftsomkostningen. Derfor er det et stort ønske fra landmænd at blive selvforsynende med energi. For at landmændene kan blive selvforsynende med grøn energikilde, skal prisen på eksempelvis vindkraft, biogas eller geotermi ned i enhedspris. Dette projekt er i særdeleshed interessant for dansk landbrug.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:48

Kære Kartheeban Nagenthiraja

Tak for dit bidrag og din støtte.

Vi er meget enige med dig i, at der ligger et stort potentiale for selvforsyning af energi gennem biogasproduktion for danske landmænd. Øget forståelse og optimering af bl.a. flow igennem systemet vil bidrage til at realisere dette potentiale gennem reducerede omkostninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Michael Hansen (Marinbiolog, Øresundsakvariet - Københavns Universitet)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:34

Hvis Danmark (igen) skal gøre sig gældende indenfor det grønne vedvarende energiområde, er det bydende nødvendigt at man inddrager al den tilgængelige viden der kan bidrage til den udvikling. Herunder naturligvis også de erfaringer og den viden der er opbygget i oliebranchen. Perspektiverne i forslaget spænder utroligt bredt. Lige fra en hurtigere omstilling fra fossile energikilder, over skabelsen af nye arbejdspladser, til en udvikling af nye forretningsområder for dansk industri. Man kan i den sammenhæng kun ærgre sig over det ikke er sket tidligere.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:50

Kære Michael Hansen

Tusind tak for dit synspunkt som vi kan erklære os helt enige i. Hvis vi gennem udnyttelse af den viden der er genereret i oliebranchen kan fremskynde denne omstillingsproces, så er der stor værdi at hente for danske virksomheder – både nationalt og internationalt.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lars Henrik Nielsen (Statsgeolog, teamleder vedr. geotermi, GEUS, De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:59

Den danske undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer, som kan bidrage til den grønne omstilling af energisektoren i Danmark. Geotermisk varme går meget fint i spænd med sol- og vindgenereret el, idet omlægningen af energisektoren væk fra traditionel kraftvarme giver et behov for varme. Biobrændsel er ikke en tilstrækkelig bæredygtig energiform pga. CO2 belastningen.
Udnyttelsen af geotermisk varme forudsætter imidlertid - udover gode geologiske modeller af undergrunden - viden og erfaring med materialers reaktion på varme saline væsker så en optimal produktion kan opnås uden problemer med tæring, udfældning og andre uønskede reaktioner, som hæmmer og fordyrer produktionen på geotermiske anlæg.
Projektforslaget hilses derfor meget velkommen – der er brug for forskning og erfarings- og vidensopbygning indenfor emnet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:54

Kære Lars Henrik Nielsen
Tak for din kommentar og indsigtsfulde perspektivering af projektforslaget.

Jeg er glad for din bekræftelse af potentialet for udnyttelse af geotermisk varme i Danmark og for at du også ser et stort potentiale i optimering af design og materialevalg når det kommer til geotermiske brønde.

Der findes i Danmark en lang række virksomheder og videninstitutioner som råder over en lang række teknologier, viden og erfaring som primært er opbygget inden for olie og gasproduktion. Disse teknologier og kompetencer vil teknologisk institut meget gerne være med til at overføre til grønenergiproduktion, herunder geotermisk energi.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Diederich (CEO, Thomas Group)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:39

Som direktør i en virksomhed, der arbejder med at nedbringe omkostningerne ved at producere vindmøller kan jeg kun tilslutte mig dette initiativ. Der er behov for at vi gør brug alle de erfaringer, vi har gjort os i en mere moden branche som Olie/Gas, hvis vi skal lykkes med dels at få Offshore Wind gjort subsidie-fri og dels fastholde den globale førerposition, vi har i dag.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:03

Kære Morten Diederich

Tak for tilslutningen – vi er glade for at høre fra Thomas Group som repræsentant for det lag af innovative virksomheder, der er med til at skubbe den teknologiske udvikling indenfor vindenergi. Vi vil se frem til en god dialog om hvad det kræver at overføre den portefølje af teknologier, som vi pt. har kig på, til det segment, som I har indgreb med og indsigt indenfor.

Mvh. Sune D. Nygaard

Erik Wolff (Direktør, Sønderborg Fjernvarme)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 15:03

Sønderborg Fjernvarme ejer og driver et geotermianlæg og investerer også løbende i andre vedvarende energianlæg.
Geotermi nævnes med mellemrum i energidebatten, men der savnes et målrettet, langt træk for at sikre denne energiform kan konkurrere med andre vedvarende teknologier. I den forbindelse virker det både spændenden og logisk at genbruge innovative løsninger fra olieindustrien til at nedbringe omkostningerne til geotermi.
Geotermien udmærker sig ved at kunne producere efter det aktuelle behov, modsat vind og sol, så det vil være en solid base i den grønne omstilling, så derfor hilses alle projekter, som kan understøtte geotermiens udbredelse, velkommen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:07

Kære Erik Wolff

Geotermien kan potentielt blive en fremtidig meget vigtig energikilde for det danske samfund, men som du også nævner så savnes der en fokuseret indsats for at sikre at geotermiens konkurrenceevne med andre vedvarende energiteknologier. Vi er derfor meget glade for at Sønderborg Fjernvarme, som geotermianlægs-operatør, støtter denne aktivitet, som vi er sikre på vil bidrage signifikant il at øge fokus på potentialet i geotermisk energi.

Vi glæder os til det videre samarbejde med jer og de andre geotermiske anlæg.

Mvh. Sune D. Nygaard

Susanne Holm (Export Consultant, Danish Export Association)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:08

Endnu har danske virksomheder et uvurderligt godt brand ude i verden, når vi taler grøn/vedvarende energi. Hvis dette brand skal bibeholdes, er det vigtigt at brancherne fortsætter udviklingen. Kost reduktion er i denne sammenhæng et vigtigt parameter, og noget som allerede har stor fokus inden for vind f.eks. At bruge erfaringerne fra olie&gas industrien er et super udgangspunkt, så danske grønne teknologier fortsat kan være konkurrence dygtige og beholde deres gode ry for kvalitet ude i verden.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:09

Kære Susanne Holm
Mange tak for dit indlæg der på bedste vis perspektiverer potentialet i aktivitetsforslaget ift. eksportpotentiale af vedvarende energi.

Vi er helt enige omkring vigtigheden af at ”smede mens jernet er varmt” i forhold til at bibeholde den nuværende styrkeposition. Vindindustrien udgør her det mest modne eksempel med en endog meget stor eksport og beskæftigelse, men med en række af mindre energiformer (biogas, bølge, geotermi) med gode, danske kompetencer og virksomheder. Disse brancher rummer også væsentligt potentiale for dels at supplere vind i det fremtidige energimiks, samtidig med at der kan skabes arbejdspladser og eksport. (biogas, geotermi, bølgeenergi).

Vi ser frem til at samarbejdet med en netværksinstitution og vidensformidler som Eksportforeningen i dette vigtige arbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Boe Madsen (Madsen Bioenergi)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 21:23

Madsen Bioenergi støtter i særdeleshed op om projektet: Omkostningsreducerende tegnologi til vedvarende energi. Vores biogasanlæg har nu været i drift i næsten 4 år, og vi gjort os flere dyre erfaringer med materialer og komponenter, som ikke var helt egnet til opgaven. Hvis prisen på grøn energi skal være mere konkurrencedygtig i fremtiden, er det meget vigtigt, at den teknologi vi bruger er så robust og driftsikker som overhovedet muligt.
På vegne af Madsen Bioenergi
Boe Madsen

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:10

Kære Boe Madsen,
Tusind tak for at tog dig tid til at dele dit synspunkt og din erfaring fra biogasbranchen.

I olieindustrien har udvikling og funktionalitet af materialer og komponenter gennem mange år haft højeste fokus. Der er derfor opbygget en stor vidensbank på dette område, som vil være oplagt at overføre til grønne energier, herunder naturligvis biogassen. Det er ambitionen at det skal medvirke til markant at forøge driftssikkerheden i biogasproduktionen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Bo Terp Paulsen (Senior Consultant, Deltares)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:52

Forbedret viden om biokorrosion er essentielt for bedre og sikre offshore installationer. Mangel på viden og klare design guidelines, resulterer ofte i konservatisme med både økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Biokorrosion, er et svært og komplekst emne, der kræver en fokuseret indsats fra en førende forsknings institution. Industrien kan, og skal ikke, løse dette problem selv.
Så godt initiativ af Teknologisk Institut! (Og hvis I har brug for hjælp, står eksperter fra Deltares altid klar med en hjælpende hånd.)

Bo Terp Paulsen, PhD
Senior Consultant
Deltares | Offshore Wind

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:13

Kære Bo Terp Paulsen
Tak for dit indlæg.

Du har helt ret, biokorrosion er en kompleks problemstilling men der er megen god viden og erfaring at hente fra olieindustrien. Overførsel af denne viden fra olien til grønne energier vil kunne bidrage med store gevinster for det danske samfund - økonomisk såvel som miljømæssigt. Så tak for din støtte og vi ser frem til at løfte opgaven, bl.a. i samarbejde med virksomheder som Deltares.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christian Dannesboe (Lektor, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:05

Rigtig godt set Sune. De innovative virksomheder der kommer med de nye grønne løsninger, har ikke 100 års branche erfaring, og arbejder ikke i samme skala. Når grønt skal til at være rigtig stort, så er det oplagt at trække på erfaringerne fra oliebranchen. Hvis de grønne løsninger integreres bedre i driften af hele anlæg, kan vi også få de øvrige driftsomkostninger ned.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:15

Kære Christian Dannesboe
Tak for din støtte og opbakning til aktivitetsforslaget.

Du har helt ret i at der ligger meget erfaring omkring skalering af løsninger som kan og skal komme den grønne energiproduktion til gode både nu og i fremtiden. Det vil Teknologisk Institut sammen med partnerne fra hele branchen rigtig gerne bidrage til gennem aktivitetsforslaget.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christian Aarup
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:08

Kære Sune
RIVAL har som mangeårig leverandør til både olie/gas branchen og vind oplevet en kraftig konkurrence fra (billigere) udenlandske leverandører.
For forsat at være konkurencesdygtig er det afgørende for dansk industri at vi får nye optimerende processer og innovation ind i industrien og fastholder vores ledende position indenfor udvikling. og design.
Fint aktivitetsforslag.
Mvh.
Christian Aarup, RIVAL

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:34

Kære Christian Aarup
Tak for dit indlæg og støtte til aktivitetsforslaget.

Dit eksempel tydeliggør behovet for innovation ift. at fastholde en konkurrencefordel i et globalt marked via ekstra kundeværdi – og dermed undgå at konkurrere direkte på pris. Det er naturligvis noget, der sker hver eneste dag i alle de dygtige virksomheder, der allerede er aktive i de berørte brancher – herunder Rival – men vi tror på, at samarbejde og overførsel af velafprøvede teknologier kan give et ekstra løft. Vi takker for din opbakningen til aktivitetsforslaget.

Mvh. Sune D. Nygaard

Frederik Christiansen (Ingeniør, Rambøll)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:12

For at rykke branchen er der ikke behov for mere grundforskring, men håndgribelige løsninger på problemer. Det håber jeg projektgruppe vil have fokus på i deres arbejde.

Mvh
Frederik Christiansen - Rambøll

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:35

Kære Frederik Christiansen
Mange tak for din kommentar.

Vi kan kun erklære os enige I, at grundforskning – hvor vigtigt og relevant det end er – i sin natur ikke er det der løser specifikke behov indenfor vedvarende energi hurtigst. Dette projekt har et helt andet udgangspunkt – nemlig det, at der kan ligge en stor værdi i overførsel af og tilpasning af en række helt konkrete teknologier og løsninger, der allerede har vist sit værd i en branche med meget sammenlignelige udfordringer og forhold.

Mvh. Sune D. Nygaard

Genia Møller (Business Development Manager, Lindemann Marine Products)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:29

Dette projekt vil forbedre branchens konkurrence evne, de grønne løsninger skal være konkurrencedygtige i sig selv for at ramme bredt. Og selvfølgeligt giver det mening at kigge på de udviklet brancher og høste gode ideer derfra. Det, at projektet har tænkt at involvere SMV’er, ser vi også som en stor fordel. Man ser tit små virksomheder som sidder med værdifuld niche viden, som efter projektets afslutning forhåbentligt vil være samlet et sted og være tilgængelig for hele branchen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:37

Kære Genia Møller

Tusind tak fordi du har kommenteret på vores forslag. Jeg er særligt glad for din kommentar om at projektet vil bidrage til at forbedre hele branchens konkurrenceevne, hvilket er en meget vigtig succesparameter for os.

Du har helt ret i at små virksomheder samlet set rummer en enorm vidensbase som desværre ofte er meget svær at bringe i spil for den enkelte virksomhed. Gennem dette aktivitetsforslag vil vi være med til at facilitere den vidensoverføring, således at viden fra branche gøres tilgængeligt for store såvel som små danske virksomheder. Det mener vi vil være et væsentligt bidrag til at sikre danske virksomheder får mest mulig hjælp til udvikling af nye og innovative serviceydelser som kan være med til at løfte branchens globale konkurrenceevne.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Tobias Lind (Head of Section, LICengineering A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 06:52

For vores virksomhed med fokus på konstruktioner til søs er der brug for validering af korrosionsmodeller, undersøgelse af korrosion i jord og ikke mindst nye metoder og materialer til overfladebandling.
Vi er meget interesserede i at se resultaterne fra dette forslag da det helt sikkert kan hjælpe os til at underbygge nye løsninger og på længere sigt skabe præcedens også til hvad vi kan tilbyde udenlandske kunder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:38

Kære Morten Tobias Lind
Tak for din kommentar og indspil.

De to områder du nævner omkring korrosion og overfladebehandling er to steder, hvor vi forventer at kunne gøre en forskel. Vi er dog også meget opmærksomme og ydmyge omkring, at teknologi ikke nyttet noget i sig selv uden forståelse for eksempelvis de behov I hos eksempelvis LICengineering oplever, og de tekniske og forretningsmæssige rammebetingelser i arbejder under. Derfor vi vil meget gerne invitere jer og branchens andre aktører til en dialog herom, da det i vores erfaring er den bedste måde at flytte teknologi og mennesker på.

Mvh. Sune D. Nygaard

Claus Meineche (Netværksleder, Innovationsnetværket Smart Energy)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:55

Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi understreger vigtigheden af, at vi i omstillingen til et fossilfrit energisystem ikke smider alle de opnåede kompetencer og læringer fra Olie- og gasindustrien ud med badevandet.
Jeg er netværksleder for Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE). Netværket arbejder med at samtænke energisystemet på tværs af forsyningsarter således at en øget integration af fluktuerende VE-energi kan indpasses i energisystemet. Et andet Innovationsnetværk, Offshoreenergy.dk arbejder med den energiproduktion, der foregår til havs, der fokuseres på i dette projekt, så det arbejder Inno-SE ikke med. Hvor Inno-SE derimod har en stor interesse er i forhold til arbejde med geotermi, jord- og solvarme, hvor al viden om væskebåret energiflow og dertil relaterede problemer med korrosion, lækager, dimensionering, pumpning er særdeles brugbart og velkomment til gavn for Innovationsnetværkets 470 medlemsvirksomheder. Det vil vi kunne understøtte med vidensformidling og i såkaldte bobleprojekter, hvor den forskningsbaserede viden fra arbejdet i "Omkostningsreducerende teknologi til vedvarende energi" kan bringes i spil i virksomhederne.
Mvh
Claus Meineche
Netværksleder
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)
CLEAN

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:40

Kære Claus Meiniche
Tak for din kommentar og jeg er glad for indspillet fra Inno-SE – jeres fokusområde omkring samtænkning af energisystemer er også et helt centralt indsatsområde i vejen mod en større VE-andel i energimikset.

Der synes samtidig at være et rigtig godt interessesammenfald omkring energiproduktion på land, og det er rigtig dejligt at få bekræftet, at I ser de samme centrale problemstillinger omkring væskeflows, korrosion etc., som vi har lagt fokus på i planen. Geotermiområdet er et godt eksempel herpå med brønde, der skal bores og vedligeholdes, reservoirs og flows man skal forstå og optimere, og saltholdige og varme strømme, der kan give korrosion og udfældninger.

Vi vil se frem til en nærmere dialog med Inno-SE og jeres medlemmer omkring, hvordan man konkret arbejder med at bringe eksisterende viden i spil og samme skabe nye løsninger til gavn for samfund og virksomheder.

Mvh. Sune D. Nygaard

Laust Ejstrup (Marketingchef, Randers Tegl A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:45

Som en relativt energitung virksomhed er Randers Tegl meget interesseret i udviklingen inden for grøn energi. Et stigende fokus på energi har medført, at både mængden og kilden til energi er blevet et konkurrenceparameter, som med rette fylder mere og mere inden for afsætning af byggematerialer. Derfor er afgørende at sikre konkurrencedygtig, grøn energi til danske virksomheder fremadrettet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:45

Kære Laust Ejstrup
Tak for din kommentar - det er et interessant perspektiv du bibringer med din pointe omkring energiforbrug/oprindelse som konkurrenceparameter ifm. afsætning af produkter. Det er et centralt tema, også i en række andre aktivitetsplaner omkring bæredygtighed og cirkulære økonomi (eksempelvis https://bedreinnovation.dk/bygninger-som-ressourcebank) og understreger også, hvordan den eksisterende, danske styrkeposition skaber samfundsmæssig værdi langt udover den direkte eksport.

Vi ser frem til et godt samarbejde på tværs af teknologier og brancher.

Mvh. Sune D. Nygaard

Esben Mortensen (Underdirektør, Olie Gas Danmark)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:26

Olie og gas industrien har gennem mere end 50 år udviklet og forfinet teknologier til vedligehold og effektivisering af olie og gas efterforskning og produktion i Nordsøen. Den teknologi der i dag anvendes er for størstedelen vedkommende velafprøvet og kommercielt bæredygtig. Teknologisk instituts vurderer, at der på en række områder, hvor de i samarbejde med olieindustrien har udviklet teknologier ligger et uforløst potentiale i at teknologioverføre til andre grønne industrier, således, at andre grønne industrier kan høste erfaringer og viden der er opbygget i olie- og gasbranchen. Det vil være til gavn for både olie og gasindustrien og andre industrier. Fra Olie Gas Danmarks perspektiv komplementerer projektets fokus på teknologioverførsel godt de aktiviteter og fokus der foregår i regi af Energy Innovation Cluster, og vi ser frem til samarbejdet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:46

Kære Esben Mortensen
Mange tak for dit indlæg og støtten til aktivitetsplanen.

Som du anfører har den danske olie og gasindustri over årene vist en – i brede kredse underkendt - evne til at innovere og skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi under svære, naturgivne betingelser. En lignende entreprenørånd har siden skabt et nyt eventyr indenfor vindindustrien. Vi ser meget positivt på initiativet omkring Energy Innovation Cluster og håber at vi med denne aktivitetsplan, der fokuserer på overførsel af en række kerneteknologier og løsninger, kan supplere og bygge videre på de aktiviteter, der allerede foregår mhp. at skabe og høste synergigevinster imellem de industrier, der arbejder med at tilvejebringe ren og billig energi til gavn for samfund og mennesker – nationalt såvel som globalt.

Mvh. Sune D. Nygaard

Charlotte Forsingdal
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:55

Reduktion af enhedsomkostninger til vedvarende energi er en vigtig brik i den samlede plan for at nå målene for omstilling til vedvarende energi både på nationalt, europæisk og international plan. Dansk Standard mener, at det i forbindelse med udviklingen af omkostningsreducerede teknologi er vigtigt at tænke standarder ind i processen, sådan at der fx sikres, at ensartede metoder til måling af ydeevne er tilgængelige og der er fokus på mulige behov for udvikling af nye standarder, hvis der udvikles nye produkter som sensorer og andet overvågningsudstyr.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:48

Kære Charlotte Forsingdal
Tusind tak for dit indlæg og støtte til aktivitetforslagets relevans.

Du rejser en meget relevant pointe ift. potentialet i at drive omkostningsreduktion via standarder. Vi vil derfor meget gerne invitere til en dialog med Dansk Standard og andre relevante partnere om, hvordan dette bedst adresseres, når vi forhåbentlig for mulighed for at realisere aktivitetsplanen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kim Nielsen (Wave Energy Consultant, Ramboll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:02

Partnerskabet for Bølgekraft finder projektet både relevant og interessant set i relation til vores bestræbelser på at gøre Bølgekraft mere rentabelt. Projektet vil dermed understøtte vores langsigtede strategi som beskrevet på www.wavepartnership.dk
mvh
Kim Nielsen
Formand for Partnerskabet for Bølgekraft

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:47

Kære Kim Nielsen
Tak for din støtte til aktivitetsplanen.

Jeg er glad for at du bekræfter, at der er det samspil med bølgekraftbranchens strategiske fokus, som vi har håbet og forventet.

Vi vil se frem til en dialog om de mere konkrete behov og udfordringer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Chirag Kareliya (Product Manager, Vestas Wind Systems)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:30

For the wind industry, and the renewables as a whole, it is the most exciting time as we transition from support schemes towards powering the grids on market terms. Exciting because the challenge to reduce the cost of energy is hard, but is also promising. As a Product Manager, initiatives like this are much appreciated as it is yet another lever which will help the next generation of products lead this transition more efficiently.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:47

Dear Chirag

Thanks a lot for the feedback on our initiative.

You’re completely right - the transition towards renewable energies is indeed exciting and comes with major economic and environmental benefits. In particular, we see a high potential for reducing cost of energy through optimization of products, processes and materials. There is a lot to learn from the oil industry, and with this initiative we hope to get the opportunity to facilitate the transfer of this knowledge to greener energies.

Best regards, Sune D. Nygaard

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:50

.

Morten Deding (Director heat pump, Johnson controls, Global Products Industrial refrigeration)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:52

Som producent af varmepumper der ofte er en del af den samlede anlægløsning i geotermi anlæg finder jeg forslaget yderst interessant. Optimering af geotermi både i forhold til monitorering samt optimering af modeller for flow er noget der vil understøtte vores teknologi, og vi ser geotermi som en væsentlig del af den fremtidige varmeproduktion i sammenhæng med varmepumper.
Alle tiltag der kan øge produkternes effektivitet og bidrage til reduce materialeomkostninger bifaldes
mvh
morten deding

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:19

Kære Morten Deding

Tak for din kommentar og din støtte til forslaget.

Forståelse og optimering af flow, samt udvikling af bedre og billigere materialer, er områder som altid har tiltrukket stor opmærksomhed i olieindustrien. Der ligger derfor en stor vidensbank som, gennem videnoverførsel, kan gøres tilgængeligt for bl.a. producenter og leverandører i den geotermiske energibranche. Det tror vi på sigt vil være med til sikre at geotermisk energi kan produceres mere effektivt, med bedre materialer og komponenter og derved reducerede omkostninger, og derigennem sikre at fremtidens geotermiske energiproduktion kan gøres endnu mere konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder.

Mvh. Sune D. Nygaard

Michael Vedel Wegener Kofoed (Forsker, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:14

Interessant oplæg til overførsel og udnyttelse af teknologi fra produktionen af ”sort” energi, til produktionen af grøn energi. Jeg ser bl.a. perspektiver i udviklingen af nye sensorsystemer til procesovervågning inden for biogas. Nye robuste sensorer kombineret med CFD-teknologi, vil potentielt kunne øge vores procesmæssige forståelse, og dermed understøtte udvikling og optimering af teknologier til biogasbranchen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 20:31

Kære Michael Vedel Wegener Kofoed

Tak for din og Aarhus Universitets opbakning til aktivitetsforslaget.

Det er godt at høre, at du også ser et stort potentiale i at understøtte udvikling og optimering af biogas-anlæg gennem sensorudvikling og CFD-modellering, da dette er vigtige indsatsområder i projektet.

Vi ser frem til et godt samarbejde i projektet med forskere fra Aarhus Universitet og andre førende videninstitutioner.

Mvh. Sune D. Nygaard