Opdagelse, udvikling og produktion af lægemidler

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Virksomheder som udvikler og producerer lægemidler, herunder biologiske og småmolekyler har en række behov for lægemiddeludviklings- og produktionsteknologi der kan reducere udviklingstiden, herunder effektivitets-optimeringsperioden og dermed omkostningerne signifikant. Blandt teknologibehovene indenfor udvikling af biologiske lægemidler er hurtig udvikling af produktionsprocesser, produktionseffektivitetsoptimering og produktionsteknisk er der et stort behov for engangsteknologier. Teknologibehovene vedrørende udvikling af små-molekyler omfatter nye præcise karakteriseringsprocesser-, formuleringsteknologi, nye frigivelsesprocesser transportsimuleringsprocesser og effektivitetsoptimering.

Blandt de foreslåede aktiviteter er:

  • Udvikling af processer til hurtig etablering af proteinproduktion
  • Udvikling af engangsproduktionsmaterialer herunder bioreaktorer og sensorer til engangsbrug i proteinproduktion.
  • Udvikling af mediemodeller for mave og tarm med henblik på forudsigelse af lægemidlers stabilitet, og biologiske cellebarrieremodeller med henblik på at analysere lægemidlers og ingrediensers transportegenskaber, samt udvikling af formuleringer, herunder med biologiske komponenter og/eller kunstige polymermolekyler til tungt opløselige lægemidler.
  • Udvikling af nye formulerings-, transport- og frigivelsesteknologier i forbindelse med intravenøs eller oral administration af lægemidler, herunder særligt toksiske.
  • Udvikling og produktion af nye former for målrettede antibiotika

GTS-nettet opbygger nye viden vedrørende opdagelse, udvikling, afprøvning og produktion af nye lægemidler, herunder både proteinbaserede (biologics) og lavmolekylære.

Danske biotek-, biomedico og biomedicinske virksomheder sættes får adgang til ny teknologi og rådgivning vedrørende screening efter, udvikling af og afprøvning af nye lægemidler.