Open Hardware Lab - Open Source Hardware i Fremtidens Kommercielle Produkter

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Morten Wagner
Head of Department, IdemoLab

Med denne aktivitetsplan vil FORCE Technology styrke brugen af open source hardware til brug i kommercielle produkter. Dette vil optimere udvikling og test af nye løsninger og danne basis for flere udviklingsprojekter inden for hardware i Danmark.

Denne aktivitetsplan har til formål at facilitere og styrke brugen af Open-Source hardware elementer til brug i kommercielle produkter for danske virksomheder. Open-Source Hardware (herefter underforstået elektronik, såsom Arduino-platformen, B&O’s ReCreate og Raspberry Pi) er nu modent til kommerciel brug. Ligesom mange virksomheder har nydt godt af Open-Source software, er turen nu kommet til hardware. Med anvendelse af Open-Source hardware vil dansk industri kunne optimere udvikling og test af nye løsninger både omkostningsmæssigt og tidsmæssigt og dermed danne basis for flere danske udviklingsprojekter inden for hardware i Danmark.

 

Nøgleord

41 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sandra Pétursdóttir (CEO, First Bond Wearables)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:40

Som lille startup, som udvikler wearables, er noget af det vigtigste, at vi kan komme hurtigt, billigt og agilt fra ide og proof of concept til prototype til 0-serie. Hvis vi ikke kan det, bliver udviklingen for omkostningstung og langtrukken.

Vi vil foreslå at forslaget særligt fokuserer på startupsenes behov. Det kunne være via åbne teknologibiblioteker, masterclasses/hackathons og demonstrationsprojekter, som viser, hvordan man kan bruge open hardware til at reducere tid og omkostninger i udviklingsprocessen. Det vi ligeledes give stor værdi, hvis vi som startup kan få adgang til faciliteter, hvor vi kan producere prototyper og små serier, som vi kan bruge til at validere markedet med. Dertil kommer at det vil være godt, hvis man via aktiviteter kan komme i tæt dialog med virksomheder, som kan producere i stor skala.
Mvh. Sandra

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Søndag d. 13/5-18 kl. 07:22

Kære Sandra

Tak for dit input! Det er klart, at forslaget her bør have store ambitioner mht til at støtte hardware-startups! Vi vil, blandt andet via vores samarbejde i Copenhagen Hardware Alliance og andre innovations- og iværksættermiljøer, søge at styrke anvendelse af open hardware mest muligt.

Ud over at vi også håber at kunne kigge på hvilke små-skala produktions fordele Open Hardware kan give generelt, indeholder forslaget også samarbejde med danske elektronik-producenter og EMS'er og sammen med dem at kigge på potentialer mht til anvendelse af Open Hardware.

vh
Morten Wagner

Johan Pedersen (Product Marketing Manager, Silicon Labs)
Fredag d. 11/5-18 kl. 13:56

Open source hardware (kombineret med open source software) er et fantastisk low cost værktøj til udforskning af teknologiske muligheder og prototyper. Men når man så har bygget sin Raspberri Pi prototype og gerne vil gå i produktion, så møder man en mur, da det ikke er tilladt at kommercialisere Raspberri Pi. Derfor er denne aktivitet vigtig til dels at guide virksomheder gennem mulighederne med open source hardware i de tidlige faser af produktudviklingen, dels at etablere partnerskaber og korteste vej når man kommer til at skulle producere i volumen. Der findes mange OEM producenter (både nationalt og internationalt) som kan sikre lave omkostninger på den anden side af en prototype. En idé til aktiviteten er at tegne/guide i hele processen fra open source HW baseret prototype til færdig produceret produkt. Herunder fokus på rådgivning omkring hvilke open source HW platforme der er lettest at tage til produktion.

Johan Pedersen, Silicon Labs

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Søndag d. 13/5-18 kl. 07:26

Kære Johan

Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi er helt enige i, at et vigtigt fokuspunkt er at skabe bro mellem de tilgængelige udviklingsplatforme til prototyping og så egentlig markedsintroduktion - f.eks. via udvikling af en "kogebog" eller en guide.

bh
Morten Wagner

Joachim Kristensen (Direktør, Device Intelligence ApS)
Søndag d. 13/5-18 kl. 17:13

Open source hardware og software er en metode til hurtigt at få afprøvet sine teorier og teser. Særlig for os, hardware SMV'er, er det vigtig at få testet så meget som mulig af tidlig i processen, med billige værktøjer. Når først produkterne er låst til produktion er det meget svært (læs: dyrt) at lave rettelser. Jeg ser klart fordelen i at få styrket muligheden for at anvende open source hardware og bringe dette hele vejen til 0-serie og færdig produkt. Det er vigtig at få viden rundt således at vi alle ikke skal begå samme fejl når vi arbejdet med LoRaWAN, BTLE eller hvad det nu måtte være.
Jeg ser det klart som en fordel med mere fokus på dette område og ser at dette forslag kunne være et godt skridt på vejen.
Mvh
Joachim Kristensen, Device Intelligence ApS

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:13

Hej Joachim

Tusind tak for din støtte til forslaget!

Det er dyrt og svært at udvikle hardware - og det er vigtig for os dels at gøre det nemmere at lave bedre produkter, at hjælpe virksomheder med at undgå fejlskud - og, endelig, at gøre det nemmere for virksomheder i det hele taget at gå gang med hardware udvikling. Vi tror Open Source Hardware kan være et vigtig redskab her.

mvh
Morten Wagner

Tina (Udvikler, IDA)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:01

Det er et super spændende tema! Jeg er nysgerrig efter at vide mere og kende flere cases, som man kan lære best practice fra. IDA er lige nu partnere på et pilotprojekt, Growstack.org som handler om at skabe en open source platform for vertical farming. Vi bruger Nextfoods HW og SW, som de har lagt frit frem til at vi/vores community kan hacke/videreudvikle etc. Tanken er at andre med interesse i feltet kan bruge vores platform til at videreudvikle fra. Vi tror på, at connect and share er måden, hvorpå vi kan skubbe en ny industri frem. Vi er stadig early stage, så al viden inden for feltet vil være meget relevant for os. Vi er meget åbne over for gode partnerskaber og samarbejder. Så måske skal vi tale sammen..?

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:16

Kære Tina

Tak for din støtte!

Det lyder som en spændende case - og selvfølgelig vil vi rigtig gerne tale med jer, og undersøge om vi ikke kan samarbejde med udgangspunkt i dette og jeres initiativ.

vh
Morten W.

Zoran Velkoski (VP, Global Business Relations, TekPartner A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:19

Great initiative and a hot topic.
I look forward to contribute as much as I can.

Kind regards,
Zoran

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:20

Dear Zoran

Thank you for your support! With this initiative, we aim to collaborate with Danish electronics developers to make sure, that companies can go from their Open Hardware-based designs to customized solutions and further on towards market-introduction. This needs input from you companies like yours!

best regards
Morten Wagner

Jakob Svagin (Forretningsudvikler, DTU Skylab)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 18:05

Spændende! Open Hardware Hackathons ville bestemt være noget som kunne give mening at samarbejde om, da mange af DTU's studerende har interesse og erfaring med platforme som Arduino og Raspberry Pi.
Hvis nogle af de udviklede løsninger skulle udstilles et sted, så ville vi gerne være udstillingsvindue. Vi har masser af eksterne virksomheder og internationale delegationer igennem. Og selvfølgelig masser af studerende!

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:42

Kære Jakob

Tak for din støtte og tilbud om samarbejde - vi vil bestemt gerne etablere et samarbejde med jer, og vil kigge på om vi ikke kan integrere initiativer som dette i forslaget!

...og så er vi jo begejstret for studerende og muligheden for at samarbejde med dem!

bh
Morten Wagner

Andreas Top Adler (Præstationsingeniør, Team Danmark)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:39

Arbejdet med og omkring verdensklasseatleter er på mange måder en lille niche. Det er ofte meget få og meget specifikke parametre enkelte hardwareprodukter skal benyttes til. Open Source Hardware vil derfor være en kæmpe gevinst under udvikling af diverse prototyper!

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:43

Kære Andreas

Tak for din kommentar - og det er en rigtig god pointe, at man specielt til niche-produkter kan drage stor nytte af open hardware. Det vil vi huske at få med.

bh
Morten Wagner

Majken Overgaard (Programleder, Catch, Helsingør Kommune)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:11

Der er et stort behov for øget fokus på open hardware. Både etablerede virksomheder og startups kan med fordel se på både de teknologiske muligheder og forretningsmæssige potentialer, der er ved open hardware. Vi vil meget gerne samarbejde om en udvikling inden for området. Det er et område, hvor der er rigtig mange muligheder!

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:45

Kære Majken

Tusind tak for jeres støtte. Specielt feltet mellem teknologiske og forretningsmæssige muligheder er spændende og det vil være oplagt at vi kigger på samarbejde også med jeres programmer.

bh
Morten Wagner

Mikkel Holst (Chef Kreativ Vækst, Københavns Kommune)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 21:06

Open Source rummer store potentialer for let adgang til ny teknologi og prototyping og dermed for udviklingen af nye, innovative produkter .Det kunne som en del af forslaget være interessant at få sat fokus på overgangen fra open source til større skala produktion, og hvilke udfordringer og muligheder der ligger i dette. Mere integrerede systemer kan muligvis tilbyde en lettere overgang, men der kan måske være andre måder at gå fra Rasberry Pi til produktion.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:47

Kære Mikkel

Tusind tak for din kommentar.
Det er en rigtig god pointe, at sikre at der er fokus på overgang fra prototyper til større skala produkter. Dette håber vi at at kunne støtte, blandt andet med samarbejder med vores regulatoriske eksperter, vores netværk hos de danske elektronik udviklere og EMSer.

Bh
Morten Wagner

René munk (COO, TechBBQ)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 22:36

Vi ser en stor interesse for open source, især open source hardware, inden for det danske Startup miljø - og den nyere teknologi open hardware kan hjælpe til marked. Her er en regulatorisk viden om området vigtigt, og uvildig rådgivning om ny teknologi i al almindelighed og hvordan teknologier kan bringes til marked er især vigtigt .
Mvh René, COO, TechBBQ

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:49

Kære René

Tusind tak for din kommentar!

Vi ser frem til et samarbejde også med det danske startup miljø i al almindelighed - og gerne med organisationer som jeres i særdeleshed, for at sikre god kommunikation med- og relevans for det danske startup miljø. Speciel hardware startups har mange udfordringer - og vi tror på at Open Hardware kan gøre en forskel!

bh
Morten Wagner

Karsten Hoppe (Direktør, HAPYmedical)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:42

Hardware, både produkter og udvikling er typisk bygget med kommercielt diskrete komponenter, hvorledes Open-Sorce hardware vil være særdeles attraktiv til smidigt at opbygge prototyper eller funktionalitet tidligt i en udviklingsfase.
Dog der hvor jeg tror at dette ville kunne hjælpe mest og som folk ofte ikke tænker på er al den Hardware der skal udvikles rundt om et kerne produkt , det være om kerne produktet er Hardware eller ej.
Der er brug for utroligt meget HW til f.x. simpel test, regulatorisk arbejde, opsætning som alle er utrolig ressourcekrævende hvor form af HW er underordnet og hvor styktal er relativ små.
I din udviklingsforløb ville det have været stor gavn at kunne benytte denne teknologi så flere ressourcer kunne være brugt på selve kerneproduktet.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:51

Kære Karsten

Tusind tak for din kommentar. God pointe at der til udvikling af hardware kan være del-projekter (test-rigs eller sub-systemer etc.) som måske ikke er kerne produktet, men som skal til for at få en produktion til at køre. Dette er også et potentiale for Open Hardware!

bh
Morten Wagner

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:51

Kære Karsten

Tusind tak for din kommentar. God pointe at der til udvikling af hardware kan være del-projekter (test-rigs eller sub-systemer etc.) som måske ikke er kerne produktet, men som skal til for at få en produktion til at køre. Dette er også et potentiale for Open Hardware!

bh
Morten Wagner

Stefan Glimberg (Lead software developer, TracInnovations)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:42

Open Hardware har været på vores radar et stykke tid som en mulig teknologi der kan være med til at lette vores udvikling. Vi vil gerne være mindre afhængige af hardware leverandører og selv kunne teste og udvikle uden at det nødvendigvis kræver store omkostninger. Det er imidlertid svært, at forstå teknologiens fulde potentiale og hvor mange ressourcer en omstilling kræver. I et Open Hardware lab projekt vil det for os være værdifuldt at få indblik i forskellige cases, hvor Open Hardware har være anvendt til at skabe succesfulde produkter, dvs. få et bedre overblik over hvilke anvendelsesmuligheder Open Hardware giver. Herudover er det særligt interessant hvordan en prototype baseret på Open Hardware kan blive til et færdigt kommercielt produkt, gerne med særlig fokus på regulatoriske restriktioner.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:56

Kære Stefan

Tusind tak for din kommentar! Du har ramt lige præcis nogle af de enormt interessante aspekter og potentialer der kan være - men også nogle udfordringer (som f.eks. de regulatoriske) .

Vi kigger på begge dele!

bh
Morten Wagner

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:56

Kære Stefan

Tusind tak for din kommentar! Du har ramt lige præcis nogle af de enormt interessante aspekter og potentialer der kan være - men også nogle udfordringer (som f.eks. de regulatoriske) .

Vi kigger på begge dele!

bh
Morten Wagner

Thomas Harrit (Designer, Harritsorensen)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:01

Mens vi Danmark stadig er stærke på design og design-tænkning, kan det være svært at integrere elektronik som designmateriale i udvikling af nye produkter. Vi ser anvendelse af Open Hardware platforme, hvor man samtidig kan sikre at man kan gå i markedet med sit produkt, kan være en væsentlig faktor i at skabe flere ”smarte” produkter i Danmark, og vi ser derfor meget gerne dette forslag realiseret

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:24

Kære Thomas

Tusind tak for din støtte. Det er vigtig at vi har et godt og tæt samarbejde med virksomheder som jeres, som er et vigtigt omdrejningspunkt for udvikling af nye produkter!

bh
Morten Wagner

Martin Vasarhelyi (Projektchef, AmiNIC Aps)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 10:19

Hakcatons på Open Hardware kan vi kun bifalde da det åbner muligheder for hurtig udvikling på tværs af organisationer. Samtidig vil det også give et boost til de organisationer der ønsker at deltage og eventuelle sponsorer af Hackaton, så vi bifalder sådanne et initiativ.
Brug af cases kan også være fin inspiration til andre.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:27

Kære Martin

Tak for din kommentar! Vi vil søge at holde god fokus på at skabe engagerende hackathons, som jo ud over måske at skabe nye produkt-idéer, også fungerer som effektiv videnspredning og demonstratorer af muligheder og udfordring. Og så er der selvfølgelig den netværkseffekt der opstår blandt deltagende virksomheder!

bh
Morten Wagner

Julie Hjort (Programleder, Danish Design Centre)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:32

I Dansk Design Center byder vi virkelig dette initiativ velkommen. Vi har gode erfaringer med open-source forretningsmodeller gennem vores aktuelle program REMODEL, hvor danske produktionsvirksomheder udvikler open source forretningsmodeller for fysiske produkter. Sammen med virksomhederne har vi identificeret store potentialer inden for forretningsudvikling af open source hardware, men vi oplever også manglen på viden og best practice i Danmark samt bedre adgang til open source harsware, så vi kan hjælpe virksomheder med at gå fra prototype til skala. Open-source hardware kan være en kæmpe hjælp til særligt startups og SMV'ere med mindre ressourcer, der nemmere og hurtigere kan afprøve teknologiske løsninger i samspil med et bredt økosystem af interessenter.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:55

Kære Julie

Tak for din kommentar og støtte fra Dansk Design Center. Vi vil meget indgå i samarbejde med jer - og målet for nærværende projekt er netop at kunne sikre viden om, best-practice og adgang til open source hardware.

vh
Morten Wagner

David Reerman Dizon (CPO / Co-founder, M-PAYG)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:56

Dette er et virkelig relevant initiativ, som vil vil have stor værdi for produkt/hardware SMV'er i Danmark. Som produktvirksomhed er innovation et af de bærende elementer for ens konkurrencedygtighed. Det at kunne udvikle og eksperimentere med nye teknologisk koncepter i kraft af at nye teknologier bliver introduceret på markedet er vigtigt. For mit eget startup betyder det dét at være i stand til at kunne udforske nye teknologiske løsninger sideløbende med den almindelige drift. For at undgå dyre prototype forløb ser vi Open Hardware, som en rigtig god måde til hurtigt og billigt at afprøve nye ideer og komme i mål med nye tekniske koncepter (MVP'er). Jeg håber, at initiativet bliver til noget og best practices bliver bredt ud i det større danske startup/hardware økosystem. M-PAYG byder initiativet varmt velkommen og hjælper gerne til med input til at det bliver implementeret succesfuldt!

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:57

Kære David

Tusind tak for din kommentar. Vi er glade for tilbuddet om sparring fra en repræsentant fra målgruppen - og du bemærker netop nogle af de udfordringer vi forsøger at imødekomme med dette forslag!

bh
Morten Wagner

Fei Yu (Associate Professor, Mads Clausen Institute, University of Southern Denmark)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:50

Open source hardware is indeed very interesting. The open source hardware companies have a different business model from the ordinary ones. Instead of making a lot of profits from selling the hardware, they create more value on trademark, licensing, and after-sell service etc.
I had some experience with IdemoLab hardware. It is quite interesting to play with them and they are very helpful for prototype development. My concern is the competition from other products, e.g. littleBits, a commercially available open source hardware. This is just a comment to the image. (a bit off the topic.) :)

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:00

Dear Fei Yu

Thank you for your support and comment. As you mention, there are a different business model for developers of open hardware - which is something we want to make sure, we can advise on too.
(Our own hardware (the IdemoBits) are actually open themselves - and not meant to be a competitor for littleBits - as we do not sell them. They are an early example of, how a library of basic functionality might provide components for product development, that in some ways have created the inspiration for this proposal).

best regards
Morten Wagner

bolette blædel (cofounder, bObles)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 23:25

i bObles har vi været igang med projekter, som hvis vi havde haft mulighed for at anvende f.eks. open source hardware og bringe produkter baseret på det nemmere til marked, kunne have formindsket udviklingsudgifterne. Vi havde nok haft et par produkter mere på hylden - og ville derfor kunne haft fornøjelse af rådgivning om det emne..

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:02

Kære Bolette

Tusind tak for din kommentar! Det er sandt, at vi med et vel-understøtte bibliotek af open hardware komponenter og erfaring i at bringe disse til produktion, kunne have udviklet et produkt med et anderledes forretningspotentiale. Som virksomheden uden erfaring fra elektronik, er det en udfordring at gå igang med udvikling "fra bunden" - med dette initiative håber vi at kunne vise, hvordan man accellerere udviklingen og samtidigt formindske omkostninger og risici.

bh
Morten Wagner

Thomas Flummer (flummer.net)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:50

Hejsa,
Du nævner både Raspberry Pi og B&O’s ReCreate som værende Open Source Hardware, men er de egentlig dette? Begge produkter har lagt op til at der benyttes Open Source Software sammen med deres hardware, men selve hardwaren har de ikke valgt at gøre open source, modsat f.eks. Arduino, hvor der er fuld adgang til design filer og licensen tillader at man bygger et kommercielt produkt baseret på Arduino's design, kun Arduino navnet, deres logo artwork og tilhørende trademarks må man ikke kopiere.

Hvis man ser til hvorledes OSHWA (Open Source Hardware Association) ser på det, så skal man faktisk vælge en licens der tillader at andre benytter designet kommercielt, før det kan falde ind under den paraply som er Open Source Hardware.

Det virker på mig lidt som om der her bliver brugt nogle eksempler, som rammer lidt ved siden af. Open Source Hardware er rigtigt godt, og jeg er overbevist om at der kan bygges noget forretning op omkring Open Source Hardware projekter (det er der mange der har gjort), men hvis det rigtigt skal kunne fungere, skal det være muligt for andre firmaer at bygge videre på designet, ligesom det f.eks. er tilfældet inden for software.

/Thomas Flummer

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:32

Kære Thomas

Tak for din kommentar! En af de områder som vi håber at opbygge og formidle viden om, er omkring licenser og regler for anvendelse i kommercialisering, regulatoriske issues, samt, som du påpeger, egentlig "åbenhed" for videreudvikling og f.eks. adgang til design-filer etc.

Der er et helt spektrum af åbenhed - som det efter vores mening giver rigtig god mening at kortlægge, så det er nemmere at gå til.

bh
Morten Wagner

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:11

Projektet er interessant og vigtigt, da mange SMV'er kan skabe nye forretningsmuligheder med open source hardware. Projektet har fokus på den vigtige videnspredning og rådgivning omkring muligheder for virksomhederne.