Open Nano Innovation Centre – Processer, produkter, innovation og forretning

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Formålet med projektet er at etablere en unik forsknings- og innovationsservice, der understøtter den industrielle udnyttelse af nanoteknologi.

Formålet med projektet er at etablere en unik forsknings- og innovationsservice, der understøtter den industrielle udnyttelse af nanoteknologi. Open Nano Innovation Centre skal fungere som danske virksomheders eksperimentarium, være kernen og drivkraften i et Danish NanoFabrication Cluster (ERFA-netværk), levere innovative løsninger til virksomhederne gennem fælles udnyttelse af verdensklasseudstyr og ved at bringe forskere, teknologer samt erhvervsfolk ind i et dynamisk og interaktivt nationalt og internationalt netværkssamarbejde.
Projektets faglige mål er at udvikle fremtidens rentrums-fabrikationsteknologier, hvor krav til præcision, nøjagtighed og reproducerbarhed måles i nogle få nanometer, og hvor byggestenene kan være atomer, molekyler, carbon nanotubes og andre fysiske strukturer med dimensioner på 1-100 nanometer – kompleks teknologi i 2010 men formodentlig rutinemæssig anvendt teknologi i 2015.
Projektet vil bestå af følgende delaktiviteter:
1. Udvikling af ny platform The Nano Structuring Facility på og sammen med DTU Danchip. Faciliteten gør det muligt at strukturere materialeoverflader og herigennem skabe nye materialer, som ikke kan opnås med naturligt forekommende materialer og konventionelle fabrikationsteknikker.
2. Udvikling af nanomaterialer, fx kunstige materialer, såkaldte metamaterialer, med helt specielle optiske og elektromagnetiske egenskaber og materialer bygget op af carbon nanotubes. Disse materialer kan blandt andet udnyttes som byggestene i energisystemer og trådløse kommunikationssystemer.
3. Udvikling af nano-mikro-energisystemer og mikrofluide systemer til cancerterapi.
4. Etablering af en ink-jet printerfacilitet til skrivning af mikrometer bredde kemiske og elektriske lederbaner (printed electronics).

Når projektet er gennemført vil følgende overordnede milepæle være opnået:
Etablering af The Danish NanoFabricationCluster hvor danske virksomheder får mulighed for at eksperimentere med fremtidens produktionsteknologier samt indgå i internationale forskningsnetværk og projekter.
Etablering af sammenhængende rentrums-procesforløb hvor fysiske og kemiske 2D/3D-strukturer kan fabrikeres under brug af avancerede nanomaterialer som byggestene i et nano-byggeklods-setup. Processerne verificeres med hensyn til reproducerbarhed og præcision målt i længder af 10-30 atomer – dvs. et dokumentationsgrundlag nødvendigt for industriel opskalering af processerne.

Målgruppe
Målgruppen omfatter virksomheder inden for en række væsentlige danske forretningsområder som byggeri, tekstiler, elektronik, underholdning, logistik, sikkerhed og energi. Den økonomiske vigtighed af disse områder er meget stor. Der bygges videre på et samarbejde med en række virksomheder inden for disse brancher, hvoraf flere af virksomhederne er gået i gang med at teste teknologien. Et særligt initiativ er CreativeNano specielt rettet mod målgruppen af opstartsvirksomheder og SMV.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3,7 M
2011: 3,7 M
2012: 3,7 M
Totalt: 11,1 M

Kontaktinformation
Leif Højslet
7220 3300
lhc@teknologisk.dk