Opfinderrådgivningen - Indsats for fremme af kommercialisering af private opfindelser

Senest opdateret d. 13/1-2021
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Særlige Indsatser
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Kommercialisering af danske borgeres opfindelser gennem licensering til eksisterende virksomheder fører til nye produkter, omsætning og arbejdspladser. Rådgivning til opfindsomme borgere er en effektiv måde at understøtte denne kilde til innovation og vækst i samfundet.

Kommercialisering af danske borgeres opfindelser gennem licensering til eksisterende virksomheder fører til nye produkter på markedet, omsætning og arbejdspladser. Rådgivning til opfindsomme borgere er en lille, men vigtig, del af dansk innovationsfremme, som bidrager til at understøtte denne kilde til innovation og vækst i samfundet.
Danske borgere er gode til at gøre opfindelser og få ideer til nye produkter, men ikke alle der har en god ide, ønsker at starte egen virksomhed. Her er det oplagt, som alternativ til traditionelt iværksætteri, at samarbejde med en etableret virksomhed og benytte licensering som forretningsmodel. Opfinderrådgivningen understøtter opfindere i deres arbejde med prototyper, nødvendig viden om markedet, rettighedsbeskyttelse, forhandlinger og endelig udformning af licenskontrakter, der overfører rettigheder til produktion og markedsføring af de nye produkter til virksomheder.
En undersøgelse af Opfinderrådgivningens effekt viser, at omsætningen fra 20 succesfulde, licenserede produkter fra Opfinderrådgivningens portefølje var over 3,3 milliarder kroner om året i den undersøgte periode. Til sammenligning er Opfinderrådgivningens budget 8,5 millioner kroner om året.
Gennem snart 50 år har Opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut rådgivet opfindere og bidraget til at kommercialisere opfindelser, der skaber omsætning, vækst og arbejdspladser i danske virksomheder samt licensindtægter til borgere – til gavn for både borgere, virksomheder og samfundsøkonomien.
I den kommende periode skærper Opfinderrådgivningen sin indsats mod en del af målgruppen, der foretrækker selv at søge og benytte digital information, og ligesådan skærpes opsøgende aktiviteter mod borgere, der bedst nås gennem personbårne henvisninger til rådgivningen.