Oplevet attraktion af byer og bygninger som driver for vækst

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Det generelt voksende fokus og efterspørgsel på fysiske rammer som et permanent oplevelsesrum, som fremmer sammenhængskraft og social innovation. Samspillet mellem sociale og mentale processer og det fysiske rum spiller en større og større rolle i forbindelse planlægning af boliger, virksomheder og institutioner i takt med at vi opholder os der mere og mere af tiden, og tillægger os mere komplicerede arbejds- og familiemønstre, hvor fysiske og virtuelle rum i stigende omfang smelter sammen – grundet IKT anvendelse.. Også for regioner er den oplevede attraktion en væsentlig parameter i tiltrækning af vækstvirksomheder og arbejdskraft. Der er derfor potentiale for virksomhederne til løbende at opgradere deres viden på området.

GTS vil udvikle kompetencer på området, der skaber særlige muligheder for SMV (byggevirksomheder, arkitekter, designere – og i byrum detailhandlere mm). Kompetencerne opbygges i alliancer og øget samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og frivillige organisationer, som sikrer bedst mulig gensidig involvering og bruger relevans i udviklingsprocessen. Der vil blive udviklet nye modeller for brugerdrevet innovation i byfornyelse og udvikling af udkantsområder byggende på international state of the art, som publiceres digitalt med best practice modeller fra design til implementering. Der vil ligeledes udarbejdes en model for inspirations workshops, som kan anvendes bredt af en række aktører fra både privat- offentlig sektor, og fra frivillige organisationer.

GTS tilbyder konceptudvikling og metodeudvikling byggende på eksisterende erfaringer fra arkitekter, rumdesignere og udførende byggevirksomheder, samt relevante forskningsmiljøer, herunder også rammeprogrammet- Ambient Assisted Living, samt DG Redgio. Identifikation af egnede samarbejdsmodeller på tværs af SMV'erne samt uddannelse, kurser og vejledning om etablering af permanente oplevelsesrum. Internationalt state of the art studie for at afdække bæredygtige eksperimenter i samspillet fysiske rum og sociale processer, samt videnhjemtagning via deltagelse i EU F&U Informationsociety og Knowledge and Governance er en del af opgaveløsningen. Specielt vil der være fokus på innovativ udnyttelse af IKT for at få belyst innovations- og samspilsmodeller i bymiljøer såvel som i udkantsområder.