Opslag for 2019-2020

Der er for perioden 2019-2020 indkaldt forslag til GTS-aktiviteter fra GTS-institutterne. Disse ligger til kommentering på bedreinnovation.dk i perioden 17. april til 31. maj 2018.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har den 1. marts 2018 overfor GTS-institutterne lanceret opslag om resultatkontraktmidler til medfinansiering af GTS institutternes udvikling af nye teknologiske serviceydelser i perioden 2019-2020. Der er afsat ca. 650 mio. kr. til formålet.

Ansøgning om medfinansiering gennem resultatkontraktmidler forudsætter en godkendelse som GTS institut.

For at aktivitetsforslag kan komme i betragtning til medfinansiering skal idébeskrivelser offentliggøres på bedreinnovation.dk, så interessenter kan kommentere de indkomne forslag. Efter debatfasen på bedreinnovation.dk udfolder GTS-institutterne deres idébeskrivelser i egentlige aktivitetsforslag.

Ansøgningsfrist for GTS-institutternes aktivitetsforslag er 5. september 2018.

Resultatkontrakter forventes indgået mellem styrelsen og de enkelte institutter i 4. kvartal 2018. Efter indgåelsen vil de enkelte aktivitetsplaner, som udgør resultatkontrakten, blive offentliggjort her på siden.

Opslagets indhold
Opslaget af resultatkontraktmidler for perioden 2019-2020 vedrører både såkaldte ordinære resultatkontraktaktiviteter og særlige indsatser.

De ordinære resultatkontraktaktiviteter er et åbent opslag uden emnemæssig afgrænsning, som indkalder GTS-institutternes bedste forslag inden for forskning og udvikling, videnspredning og infrastruktur.

Særlige indsatser i opslaget til resultatkontrakter 2019-2020
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte efterspørger derudover forslag til særlige aktiviteter inden for emnerne:

  • Fremme af kommercialisering af private opfindelser (Opfinderrådgivning)
  • Fremme af dansk erhvervslivs udbytte fra større internationale forskningsinfrastrukturer (Big Science Sekretariat)
  • Fremme af det erhvervsmæssige udbytte af European Spallation Source (ESS)

Læs mere her om de særlige indsatser samt om udformning af idéudkast til aktiviteter:

Evt. spørgsmål vedrørende opslaget kan adresseres til chefkonsulent Kåre Nordahl Larsen i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, knj@ufm.dk og telefon 7231 8430.

Senest opdateret d. 31/5-2018