Optimeret smittesporing og risikovurdering i primærproduktionen

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Både et flerårigt udbrud af Q-feber i kvægbesætninger og sidste års store nationale Salmonella udbrud har påvist et behov for yderligere og mere innovative løsninger til smittesporing og risikovurdering i primærproduktionen.

Subkliniske og kliniske infektioner i svine-, kvæg- og fjerkræbesætninger har direkte betydning for den overordnede dødelighed i besætningen og for dyrenes velfærd. Ud over at spille en rolle for dyrene selv er fødevaresikkerheden kommet mere i fokus de senere år, da zoonotiske agens i ferske fødevarer eller med direkte luftbåren smittevej er skyld i nogle alvorlige humane infektioner.

Der foreslås derfor yderligere udvikling af systemer til overvågning og modellering/risikovurdering af subkliniske infektioner indenfor primærproduktionen. Akti¬vitetsområdet foreslås at indeholde dels forskning indenfor implementering af HACCP systemer til små og mellemstore primærproducenter og dels overførelse af ny viden indenfor smittesporing og risikovurdering. Epidemiologiske undersøgelser har identificeret en række risikofaktorer i forbindelse med udbrud af infektioner. Forbedret hygiejne, skadedyrsbekæmpelse og udvidet brug af gennemarbejdede managementsystemer kan mindske forekomsten af zoonotiske agens i primærproduktionen, men implementeringen er ikke fuldt gennemført og der mangler viden om ressource-effektive implementeringsværktøj.

Der vil blive opbygget ny viden hos de små og mellemstore primærproducenters virksom¬heder om behovet for sporbarhed gennem hele fødekæden og hvordan ny teknik kan bruges i smittesporingen ved sygdomsudbrud. Hos GTS institutterne vil ny viden om smittesporing, brug af nye modelleringsværktøjer og samarbejde nationalt og internationalt blive udvidet.

Foruden støtte til teknologiproducenter og -brugere vil aktiviteten forbedre positionen for Danmark som en førende rådgiver til primærproducenter af fødevarer. Primærproduktion af fødevarer er en branche som på trods af den globale recession ikke forventes at blive mindsket.