OUI – Opstart Uden Iværksætter

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

De fleste højteknologiske opfindelser gøres af personer, der dels har en solid uddannelse, dels har en solid erfaring i det område opfindelsen gøres i opnået gennem en position i en virksomhed eller institution. For at realisere denne opfindelse findes p.t. to muligheder:

  • Ideen sælges på licensbasis eller lignende
  • Opfinderen starter egen virksomhed for realisering af sin ide.

Salg af en ideer er ikke noget man bare gør. Det kræver et solidt materiale, og oftest er det endda svært på et sådan meget initialt tidspunkt at opnå tilstrækkeligt udbytte. Opstart af egen virksomhed er for mange opfindere en ugunstig situation: Dels er de ofte stærkere fokuseret på deres ide end på det at drive forretning, dels er det at forlade deres gode job og position et stort spring – typisk også et tab for virksomheden!

Opstart uden iværksættere (OUI) er et koncept til udnyttelse af idepotentialet hos en idehaver, hvor idehavers kompetencer udnyttes uden vedkommende skal starte selv eller forlade sin nuværende jobsituation.

Efter screening af en ide (IPR, teknologi, marked) etableres et innovationsprojekt for realisering af ideen som virksomhed. Projektet organiseres i selvstændig virksomhed, hvor idehaver har en procentdel af virksomheden på lige fod med andre deltagere (institutter, virksomheder). De kompetencer, der skal til for at ideen kan realiseres herunder idehavers kompetencer suppleres projektet som ved gennemførelse af andre innovationsprojekter. En del af udviklingen finansieres via ejerskab, hvor ejerskab finansieres af kompetencer (Kapital Uden Penge). Projektets muligheder ligger i projektlederens evne til at samle og skifte teams i forhold til projektets bedste, og ved markedsintroduktion – eller hvor situationen viser sig muligt – sælges virksomheden, hvor værdien ved dette tidspunkt ifølge PLC kurven er betydelig bedre end ved salg af ideer eller rettigheder.

GTS-nettet medlemmer er velegnede som partnere, idet der ingen interesse er for at have og drive virksomheder. Men virksomheder vil tilsvarende kunne bidrage væsentlig eventuelt også ved senere salg. Målet er at gennemføre OUI-projektet med basis i GTS-ansattes ideer og OUI-projekter fra anden videnperson for at definere proces og metode for systematisk gennemførelse.

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Per Høj Jørgensen
Mandag d. 4/5-09 kl. 11:59

Spændende projekt, som tager afsæt i en slags "missing link" i de aktuelle erhvervsservicetilbud til iværksættere og opfindere. I dag vil man som idéhaver oftest være nødt til på forhånd at beslutte sig for at etablere egen virksomhed, for at komme i betragtning til mange af de tilbud, som i dag findes for vækstiværksættere. Mange - specielt højt uddannede og forskere - er ikke altid indstillet på at opgive deres karrieremuligheder i forhold til en relativ stor risiko ved at etablere egen virksomhed på fuld tid. På den anden side vi de samme mennesker heller ikke bare "aflevere" alle rettigheder til deres idé til andre. Så en kombination med både delvis ejerskab og mulighed for at fortsætte sin karriere som ansat forsker lyder som et spændende alternativ.

Jacob Vind
Torsdag d. 14/5-09 kl. 12:25

Det er en yderst interessant projektidé som potentielt kan skabe en helt nye struktur for dansk iværksætteri.

Et potentielt faremoment for projektet, kan dog være misforståede opfattelser af iværksætterprocessen (det er i hvert fald en meget forenklet fremstilling I har med her). OUI-modellen findes vel allerede i dag, bare ikke i en formaliseret form - eller hvad?

Med venlig hilsen

/Jacob Vind

Per Blenker
Torsdag d. 14/5-09 kl. 16:16

Forslaget påpeger et reelt problem - udfordringen består nok i at få udviklet og eksperimenteret med forskellige forretningsmodeller for den nye virksomhedstype. Der er sandsynligvis ikke tale om en at få udviklet én model - men et spektrum af modeller

Søren Hansen
Onsdag d. 20/5-09 kl. 13:34

Det er virkeligt en god ide. Der findes mange potentielt store ideer der aldrig bliver udfoldet fordi dørtrinet er for højt for de fleste. I mit arbejde med kreative processer ser jeg mange sidde med en ide de tror på - og brænder for, men som af forskellige grunde ikke vil satse deres karrierer eller hus og hjem for.

Torben Lorentzen
Fredag d. 22/5-09 kl. 10:47

Kære Per Høj Jørgensen.

Tak for din kommentar. Vi er helt klar over de udfordringer og det dilemma, som iværksættere står overfor, og mener vi her kan udvikle en service, der kan hjælpe på disse punkter.

Torben Lorentzen
Fredag d. 22/5-09 kl. 10:50

Kære Jacob Vind

Tak for din kommentar, der rejser to konkrete spørgsmål, som vi har noteret os, og som vi bestemt vil tage hensyn til i en skærpelse af et mere konkret aktivitetsforslag.

Torben Lorentzen
Fredag d. 22/5-09 kl. 10:54

Kære Per Blenker

Tak for din kommentar. Du har ret i at der må være tale om et spektrum af modeller. Hvis du har nogle konkrete i tankerne, som du mener vi bør inddrage, så må du meget gerne præcisere dette for os – så vil vi bestemt medtage det i vor udarbejdelse af et skærpet aktivitetsforslag.