Overfladefunktionaliteter

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi og Materialeteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør, Materialer og Produktion

Produkter og produktionsudstyr, der besidder høj konkurrencekraft, vil i stigende grad være karakteriseret ved specialudviklede overflader med differentierbare egenskaber. Med afsæt i Teknologisk Instituts solide kompetencer og nye laboratorier inden for bl.a. Sol-Gel syntese og PVD-belægninger vil der blive skabt revolutionerende overflader, som fx kan substituere brugen af miljøskadelige stoffer, sjældne og dyre råvarer samtidig med, at der opnås signifikant forbedrede produktegenskaber.

Ny viden og serviceydelser
I forlængelse af arbejdet med at anvende funktionalisering af overflader i aktivitetsplanerne ’Design og funktionalitet - Materialer 2.0’ og ’Engineered bionics’ under Instituttets Resultatkontrakt 2010-2012 vil Instituttet udvide sine kompetencer og muligheder for at yde nye services til fremstillingsindustrien. I aktiviteten vil der være fokus på at skabe løsninger, der kan substituere brugen af miljøskadelige stoffer eller sjældne og dyre råvarer. Der vil blive skabt helt nye funktionaliteter og løsninger, der kan fremstilles med et minimalt energi- og ressourceforbrug.

 • Tema 1: Udvikling af nye overfladeteknologiske løsninger

Udvikling af Sol-Gel og PVD-processer, der kan føre til nye coatings og imødekomme virksomhedernes voksende behov for højteknologiske og produktionsegnede overfladeløsninger. Sol-Gel, vådkemiske galvaniske belægninger og PVD-processer krydses med henblik på at udvikle nye overfladeteknologier med nye og bæredygtige funktionaliteter.

 • Tema 2: Videnindsamling og intensiveret netværksdannelse

Indsamling af ’world-wide’ ekspertise om nyeste overfladeteknologiske landvindinger, samt indsamling af viden fra teknologier og brugssituationer, hvor konvergerende udfordringer er løst på en anden og innovativ måde og som kan bringes i spil i forhold til udvikling af nye teknologier.

 • Tema 3: Prototypestadiet med mulighed for videreførelse

Arbejde med udvikling af løsninger skræddersyet til virksomhedernes produkter og behov samt dokumentere resultater heraf i Instituttets laboratoriefaciliteter.
Dette fører til forventning om følgende nye serviceydelser:

 • Serviceydelse 1: Nye/forbedrede funktionelle overfladebehandlinger, der revolutionerer produkters egenskaber

  • Coatings med forøget syre/base-resistens til brug hvor rengøring foretages med kemikalier, fx i fødevare- og procesindustrien.
  • Passivering af metaloverflader gennem dampbehandling og brug af biomimetiske mineraler til korrosionsbeskyttelse af materialer og overflader i fx komponenter og maskiner.
  • Smudsafvisende coatings med forøget UV-resistens, som kan anvendes i forbindelse med fx vindmøllevinger uden brug af energikrævende hærdning af coatingen.
  • Antifreeze coatings til reduktion af energiforbruget fra tilisning af køleflader i fx HVAC systemer og procesanlæg.
  • Antifouling coatings til olieindvinding for reduktion af fouling og scale i udstyr og processer.
  • Slidstærke coatings til bearbejdningsindustrien og brugsgenstande for reduktion af vedligeholdelsesomkostninger og forlængelse af levetid i fx værktøjer og produkter.
  • Bio/enzymaktive coatings med sensorisk effekt til detektion og påvirkning af fx blodbestanddele.
  • Slip-let coatings og selvrensende fotokatalytiske aktive overflader i det synlige spektrum til avanceret vandrensning.
  • Nye ionimplanterede coatings til medico applikationer, fx hydroxiapatit blandet ind i implantater.
  • Nye stærkere og mere holdbare coatings, baseret på HiPIMS processer, til brug i særligt belastede fremstillingsprocesser og miljøer.
  • Nye typer af lavfriktionsoverflader, fx metaldopede diamantlignende tyndfilm til olie og vandbaserede hydrauliske systemer og til slidende værktøjer og processer.
  • Nye typer af coatings til brændselsceller og katalytisk aktive coatings til elektrolyse.
  • Strukturering/patinering af metaloverflader til bygningsdesigns og specialoverflader.
 • Serviceydelse 2: Rådgivning

  • Rådgivning om substitution af sjældne og dyre råstoffer og processer med billigere og mere miljøvenlige materialer og processer gennem tilførsel af ny overfladeteknologi.
  • Rådgivning om nye funktionaliteter til produkter og processer med henblik på at øge levetiden af produktet, reducere omkostninger til rengøring og vedligeholdelse af procesanlæg.
  • Rådgivning om produktfornyelse gennem optimerede processer og coatingteknologier.
 • Serviceydelse 3: Prototypestadiet med mulighed for videreførelse

  • Udvikling af skræddersyede overflader til specifikke produkter for virksomheder.
  • Analyse af overflade løsninger i forhold til kundespecifikke brugskrav.

Centrale aktiviteter

 • Tema 1: Udvikling af overfladeteknologiske løsninger baseret på eksisterende successer

  • Der skal i samarbejde med danske og udenlandske universitetspartnere inden for syntese og overfladekarakterisering etableres udviklingsprojekter, som er fokuseret på at tilvejebringe de oplistede serviceydelser.
  • Konkret vil der blive arbejdet med udvikling af PVD og Sol-Gel coatings og nye overfladeteknologier samt løsninger relateret til medico-, energi-, byggerisegmentet, ligesom der vil blive udviklet kundetilpassede løsninger til fx fødevarer og OEM produktion/produkter.
  • Der vil blive opbygget et automatiseret Sol-Gel pilotanlæg, et anlæg til afprøvning af miljøvenlige dampbehandlingsteknologier samt et PVD-laboratorium med sputterbaserede procesanlæg til coating af lukkede og hule geometrier.
  • Der vil blive igangsat 5 ph.d.er, 10 master- og bachelorstuderende i parallelprojekter med industrien.

 

 • Tema 2: Videnindsamling og intensiveret netværksdannelse

  • Der skal arrangeres 3 store internationale konferencer i Danmark, fx Nordtrib 2014, for at intensivere netværket i og omkring overflader i industrielle sammenhænge.
  • Der skal afholdes 1-2 workshops omkring teknologier, hvor konvergerende udfordringer løses på ny og innovativ vis for dannelse af næste generation af overfladeteknologiske løsninger.
  • 50-100 virksomheder, der deltager i brugerdrevne innovationsworkshops med henblik på at identificere gab og muligheder fra industrielle applikationer og processer.
  • Deltagelse i 5 internationale netværk med førende universiteter med særlig fokus på EU, Korea, Brasilien og Indien.

 

 • Tema 3: Prototypestadiet med mulighed for videreførelse

  • 50 virksomheders produkter skal tilføres nye funktionaliteter, opnå råvaresubstition og/eller eliminere miljøskadelige stoffer.
  • Dokumentation og analyse af løsninger i forhold til industriel scale-up.
  • Case study for scale-ups i forhold til udvikling af fremtidens faciliteter på Instituttet med baggrund i eftervisning af væsentlige produktionsparametre i industrien.

Rationale for indsatsen
EU’s High-Level Expert Group har defineret Key Enabling Technologies som de mest betydende teknologiske fagområder for udvikling af nye produkter til det højteknologiske samfund. Da state-of-the-art PVD og Sol-Gel teknikker er væsentlige Key Enabling Technologies, der understøtter mikro-, nano- og materialeudvikling, er der tale om helt enestående muligheder i overensstemmelse med forventningerne skitseret i Horizon 2020.
Aktiviteten er inspireret af arbejdet i aktivitetsplanerne under Instituttets Resultatkontrakt 2010-2012: ’Design og funktionalitet – Materialer 2.0’, ’Materialer til en bæredygtig fremtid’, ’Hurtig og fleksibel produktion’, ’Engineered Bionics’ og ’European Spallation Source (ESS)’ samt projekterne ’Nabitt’, ’SIST’, ’B-Super’, ’Vacum DLC’, ’Thin-soft’, ’Reliable metal based fuel cells’, ’SrTi for implant device’, ’AMAS’, ’Materials for nerve stimulation’ m.fl.
For danske SMV bliver det altafgørende ikke kun at opfinde og realisere nye produkter, men at holde et langsigtet strategisk fokus på substitution af ressourceknappe råvarer, produktion uden ressourcekrævende processer, nyeste funktionaliteter – og ikke mindst i en bæredygtig kontekst.
Danske fremstillingsvirksomheder vil få et stort udbytte af denne aktivitet, der tager afsæt i mangeårig opbygning af udvikling og rådgivningsaktiviteter på området på Teknologisk Instituttet. Hightech-produkter og processer er centrale for de mindre virksomheders konkurrencekraft og aktiviteten vil føre til nye produktfunktionaliteter, overfladeteknologiske løsninger samt større konkurrencekraft inden for en lang række af industrier. I alt forventes mere end 1000 SMV at få et udbytte ved realisering af aktiviteten.
Mulige samarbejdspartnere
Udvikling af nye PVD-processer i samarbejde med iNANO - Århus Universitet, Mechanical Engineering - DTU samt en lang række udenlandske universiteter. Cryolab - RUC, vedr. udvikling af nye Sol-Gel funktionaliteter i samarbejde med DTU Mekanik og Århus Universitet, Geologi. Herudover kan nævnes væsentlige interessenter i arbejdet: Blandt andet DTU, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet - CIP, Københavns Universitet. Udenlandske interessenter er fx Fraunhofer IFAM og IST (D), Max Bergmann Center for Biomaterials (D), SINTEF (N), VTT (Fin), ACREO (S), VITO (B), Tecnalia (Es), Tekniker (Es), University of Minho (P), XTribology, Excellence Centre of Tribology, Vienna University of Technology (A).

23 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Fjorback
Tirsdag d. 17/4-12 kl. 17:07

Vi har i samarbejde med tribologicenteret udviklet nye overfladebehandlinger til brug i medicinske implantater. Som mindre opstartsfirma har vi været meget tilfredse med de kompetencer, som er blevet stillet til rådighed hos både Tribologicenteret og Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse. Med de nye PVD coatings har vi været i stand til at opnå langt bedre performance end ved at bruge de langt dyere platin/iridium legeringer, som er standard på området. I et andet projekt har vi sammen med TI og iNANO fået hjælp til at optimere overfladetopografien for at få bedre vævsreaktioner i forbindelse med implantation i menneskekroppen.De nye overfladeteknologier er afgørende for, at vi kan lykkes med vores produkter i fremtiden så vi deltager gerne i nye projekter indenfor medicinske overfladebehandlinger.

Morten Fjorback, Neurodan A/S

Christian Thomsen
Tirsdag d. 17/4-12 kl. 17:59

Som en afdeling af en international koncern er det klart at vi har erfaring med samarbejdspartnere inden for PVD med en lang række lande og virksomheder.
Ikke desto mindre har vi over de sidste år indgået flere strategiske samarbejder med Tribologicenteret end med nogen andre, ikke fordi det ligger i danmark og er bekvemt, men fordi vi ganske enkelt er blevet modtaget med en innovationsiver og formåen som vi ikke har kunne finde andre steder.
Tribologicenteret har hjulpet med en ganske bred mængde af ydelser og problemstillinger og flere af vores fælles projketer har udmundet i innovative løsninger, som vi har kunne bruge inden for vores eget el. kunders produktprogram.
Vi har via samarbejedet med tribologicenteret været i stand til at finde løsninger, som har sat os i stand til at kapre produkter fra konkurrenter, hæve vores marginer og indgå vigtige strategiske samarbejder med vores kunder, baseret på patenterede løsninger udviklet i samarbejdet.
I dag er Tribologicenteret den foretrukne samarbejdspartner inden for store dele af vores forretning inden for PVD baserede løsninger og forventningerne til vores fælles fremtid er store.

Christian Thomsen, Elos Medtech Pinol A/S

Jens William Larsen
Torsdag d. 19/4-12 kl. 22:51

Som udvikler og producent af avanceret PVD-udstyr, har det været af overordentlig stor værdi for virksomheden, at vi over en årrække har haft et nært samarbejde med Tribologicenteret. Tribologicenteret er med dets store erfaringsbase og dybe indsigt, en super sparingspartner inden for PVD-teknologi.
PVD-teknologi kan beskrives som et teknolgiområde der ligger i spændinsfeltet mellem materialevidenskab og anvendt fysik, og her har centeret virkelig påvist at de er på hjemmebane og har opbygget en stor kompetance. Polyteknik vil også i fremtiden have Tribologicenteret med på første række i overvejelserne, når der skal vælges samarbejdspartner til nye udviklingsprojekter.

Jens William Larsen, Polyteknik AS

Peter Westermann
Fredag d. 20/4-12 kl. 10:52

Materialegruppen på DTU Mekanik med Per Møller i spidsen har i en årrække haft et tæt samarbejde med Tribologicentret i forbindelse med industri-relaterede forskningsprojekter og udfordringer. Dialogen og samarbejdet har været særdeles givende og vist sig meget frugtbart i form af innovative og holdbare løsninger på mange af de problemer og opgaver, som industrien er kommet til DTU for at få løst indenfor funktionelle overflader. Det være sig opgaver indenfor slidbestandighed, korrosionbeskyttelse, dekorative overflader etc. Der har åbnet sig en Verden af nye muligheder ved benyttelse af Tribologicentrets kompetencer indenfor PVD-teknologien. Den nytænkende og løsningsbaserede tankegang, der i højeste grad præger samarbejdet skaber en innovativ arbejdskultur som er essentiel for at motivere de studerende og for at udvikle fremtidssikrede løsninger og metoder, der fungerer i praksis. Muligheden for at få adgang til centrets store tværfaglige viden og globale netværk af kreative og yderst kompetente personer giver Materialegruppen på DTU Mekanik en stor fordel og en solid baggrund for at løse de opgaver, vi stilles overfor.

LArs Yde
Fredag d. 20/4-12 kl. 14:28

Lars Yde
Teknisk Chef
Center for Energiteknologier
Århus Universitet Herning

PVD coatning er nok det er det mest innovative jeg har set på Teknologisk Institut. Teknologien og udstyret er med til at udvikle fremtidens produkter og løsninger og det at have at adgang til innovative mennesker der forstår at udnytte mulighederbe har været helt afgørende for fremdriften vi vores projekt med udvikling af effektive elektroder til brintproduktion ved vandelektrolyse.

Greenhydrogen.dk
Fredag d. 20/4-12 kl. 21:55

I forbindelse med udvikling af nye overfladebelægninger til elektroder i elektrolyseanlæg har vi i samarbejde med tribologicenteret og DTU fået lavet prototyper elektroder via PVD coating. Adgang til denne teknologi og deres erfaring har betydet, at vi hurtigere end forventet har kunnet fremstille forskellige prototype elektroder til test i vores anlæg, og dermed relativ hurtigt afgøre om overfladerne har den ønskede virkning. Dette har betydet at vi har kunnet afkortet udviklingstiden med ikke ubetydelige måneder.

Jørgen K Jensen GreenHydrogen.dk

Per Møller
Søndag d. 22/4-12 kl. 16:11

PVD aktiviteterne og ikke mindst den dygtighed de anvendes med i dag på DTI har været med til at bringe dansk overfladeteknologi ind i den europæiske super-liga.

Samspillet mellem elektrokemiske processer og PVD-processer har vist sig at åbne udviklingspotentialer af meget stor værdi, der har kunnet tiltrække internationale forskningsmidler, men ikke mindst industriens interesse.

Blandt de meget interssante tiltag som DTI har igangsat på det sidste er specielt PVD-laboratoriets sputterbaserede procesanlæg til coating af lukkede og hule geometrier.

Hvis denne teknologi kan bringes op til et industriel stade vil en lang række ideer kunne omsættes til praksis.

Det er rosværdigt at der i dag er opbygget et PVD laboratorium på Tribologicenteret, hvor HiPIMS, ionimplantering og en lang række andre vacuumbaserede teknologier er til rådighed på state of the art niveau. Det er således lykkedes ikke blot at syntetisere overfladelag af fotokatalytisk anatase, men også været muligt at frembringe en lang række andre overfladetyper, der strækker sig fra implantater over elektrokatalytiske overflader til slidbestandige overflader.

Per Møller
Professor - Danmarks Tekniske Universitet.

Bo Juul Andersen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 16:27

Functional Coating Technology sektionen har givet vores virksomhed mulighed for at teste og implementere overflade behandlinger til blandt andet vore titanplader, som indgår i vores afsaltningsanlæg rundt omkring i verden.
Vi har ikke korrosions problemer, men fouling af kondensatorer samt scaling af evaporatorer er og har altid været et stort problem. Både rensning og øget pumpeenergi er faktorer som koster tid og penge og i visse tilfælde kan belaste miljøet med rester af rense kemikalier. Vore anlæg indeholder helt op til 11000 store titanplader, så det er store beløb der kan spares på drift og vedlige hold hvis effekten bliver som vi forventer.
Vi har samtidig en forventning om at samme teknologi kan åbne nye applikationer for vore inddamper apparater, specielt olie og gas sektoren samt lignende applikationer har store problemer med fouling og fastbrænding som kan minimeres eller løses ved denne teknologi. Overflade behandlingen har samtidig andre gode egenskaber som har indvirkning på og ændrer vores filmkogning, separation og kondenserings egenskaber. Ovenstående testes i samråd med instituttet i producerende anlæg for indsamling af know how til modning af teknologien til industriel implementering.

Bo Juul Andersen
Alfa Laval Copenhagen A/S

Klaus Frederiksen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 11:13

Som virksomhed har vi en stor interesse i, at der i vores nærområde findes kompetencer på et højt internationalt niveau indenfor materialeteknologi. Vi har således tidligere gjort brug af serviceydelser hos Center for Materialeprøvning.
Disse kompetencer må forventes at blive yderligere styrket under initiativerne beskrevet, og dette finder vi positivt.

Klaus Frederiksen
Grundfos Direct Sensors

Hans jørgen Eriksen
Torsdag d. 26/4-12 kl. 17:13

Som en mellemstor virksomhed indenfor overfladebehandling af aluminium til byggeri, er det vigtigt at vi fra eksterne partner/institioner bliver opdateret med mulige nye og forbedrede forbehandlingsprocesser,der kan sikre en forbedret evne mod korrosion.
Som mellemstor virksomhed har vi ikke har de økonomiske kræfter til selv at udvikle nye metoder.

Hans jørgen Eriksen
dan-color a/s

bmckenna
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 11:50

The work at the Danish Technological Institute has been important for our company. We benefit from several novel coating solutions developed there-- some of which have aided directly in our product processing and others which remain interesting for further commercial improvements. Additionally, characterization studies carried out by DTI have yielded important information for ensuring quality. We look forward to continued fruitful cooperation to achieve things that we could not otherwise.

Brandon McKenna
Topsoe Fuel Cell A/S

Mikkel Agerbæk
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 14:58

Kære Bo Juul Andersen,
Tak for din kommentar til vores aktivitetsforslag her på bedreinnovation. Der er ingen tvivl om at fouling og scaling udgør en betydelig (og voksende) omkostning for industrien i dag. Med dette forslag arbejder vi netop på bl.a. at kunne tilbyde løsninger som nedbringer denne omkostning til gavn for såvel miljø som konkurrenceevne for dansk industri.

Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Vandel
Onsdag d. 9/5-12 kl. 10:44

I Siemens Corporate Technology's afdeling for overfladeteknologi og coatings har vi i det seneste år haft samarbejde med DTI - specielt i forbindelse med udvikling af teknologi til overflade-behandling af let-metaller.
Det er et samarbejde vi har været meget tilfredse med. Vi ser DTI som en spændende partner med internationalt anerkendte kompetencer indenfor materialeteknologi, der med stor fokus og intensitet bidrager til innovation indenfor vores interesseområde.
Vi ser frem til at fortsætte og udvide samarbejdet, som vi forventer os meget af.

Carsten Vandel Nielsen
Projektleder, Siemens Corporate Technology

Flemming Bjørn Hansen
Mandag d. 14/5-12 kl. 13:07

Som lille spinoff virksomhed er det vigtigt for os at få adgang til et netværk af teknologier. At få adgang til DTI´s kompetancer og PVD-laboratoriets sputterbaserede procesanlæg til coating, er overordentligt vigtigt for os.
PVD teknologien´s anvendelse som kontaktering på Termo-elektriske halvleder-materialer, ser vi som et innovativt projekt hvor DTI´s kompetancer i høj grad kan medvirke til udvikling af en industriel skalérbar produktionsproces.

Flemming Bjørn Hansen
TEGnology ApS

Jan Boye
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:50

Vi arbejder med avanceret overfladebehandling, og har haft stor glæde af flere af de involverede parter, herunder DTI og DTU.
Vi har båret det første store projekt fra prototype anlæg til fuldautomatisk anlæg, til plettering af inter connects til brændsels celle anlæg.
Uden deltagelse af institutterne, var dette aldrig opnået !

VITO - Jan Meneve
Onsdag d. 16/5-12 kl. 09:52

I would like to commend DTI's work in connection with PVD for it is very important for supporting small and medium size companies not only in Denmark but also in the EU and beyond generating growth and jobs. Research and Technology Development is extremely important and access to state-of-the-art equipment at DTI will accelerate innovation.

Together with DTI's Tribology Centre manager Lars Pleth Nielsen we are effectively bridging the valley of death by implementing surface engineering research results in industry through the EUREKA E!-SURF networking activities: www.eurekasurf.eu, thereby linking to Danish industry and enabling up-scaling of innovative surface coating technologies.

The expertise of the DTI centre was again clearly demonstrated during a wonderful invited talk by Dr. Lars Pleth Nielsen 'Solution driven R&D of novel nanostructured coatings meeting industrial demands' that was given during our i-SUP2012 congress last May 9th 2012 in Brugge: www.i-sup2012.org.

Jan Meneve
Manager strategic research
Materials Technology
VITO – vision on technology
Boeretang 200, 2400 MOL
Tel +32 14 33 56 69 or mob +32 476 66 03 06; fax +32 14 32 11 86
jan.meneve@vito.be; www.vito.be

martinkaster
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 15:20

Maersk Oil has been evaluating the Sol-gel technology provided by DTI for use in plate heat exchangers, centrifuges and hydro cyclones in offshore oil field installations.

We see that this technology has a good potential to solve the fouling challenges seen in the above mentioned equipment. If the technology is successfully developed and implemented in the oil and gas processing equipment, large maintenance challenges can be solved.

DTU
Søndag d. 20/5-12 kl. 15:53

I closely collaborate with the Tribology Center at Danish Technological Institute (DTI) in several aresearch activities within my research group at DTU for which a major part include surface modification and functionalized surfaces on light alloys and climatically reliable electronic products. The basis for the collaboration has always been the excellent expertise, facilities, and R&D focus at the Tribology Center on plasma based sputtering process, which has high innovative potential for a number of technological applications. Especially the role of up-scaling and close to market is of major impact for the industry. A number of funded projects are presently investigated together with the Tribology Center for technologies such as photo catalytic effects, optical surfaces on aluminium, corrosion and tribological resistant coatings, and surface treatments for electronic applications. Over the last many years collaboration between DTU and DTI in the above mentioned research areas have served a number of industrial sectors including automotive, building, electronics, wind energy, aesthetically designed products, energy, etc., while producing expert human resources (several mastersn and Phd’s) with combined capabilities to serve Danish industries and internationally. Surely, the expertise at Tribology Centre, DTI has been one of the key basis for these innovative developments, and I look forward for more collaborative work with them to further innovative R&D technologies exploiting the full potential of plasma sputtering process including HIPIMS, coating systems for tube interior, new accelerator and e-beam based processes, etc .

Rajan Ambat
Associate Professor
Department of Mechanical Engineering
Technical University of Denmark

Allan Stojko
Onsdag d. 23/5-12 kl. 16:16

På Grundfos’ Teknologicenter arbejder vi bl.a. med at udpege fremtidens bæredygtige produktionsprocesser, og fokus vil i de kommende år pege i retning af overfladefunktionalitet. Her er de højteknologiske processer, som PVD og sol-gel, meget interessante, men de har traditionelt har været ”dyre” processer på komponentniveau og følgelig været tvunget på sidelinien i produktionsudvikling.
Tribologicenterets store kompetencer på dette område har, qua deres engagement i utallige udviklingsprojekter, gjort dem til hovedcenter i Danmark for udviklingen af PVD belagte overflader, og det er særdeles vigtigt for Danmark, at have eksperter i avancerede produktionsteknologier til udvikling af såvel overfladernes funktionalitet som forankring og implementering af disse processer i produktionsvirksomhederne.
Når det kommer til produktion, er der et altoverskyggende spørgsmål: pris? Det er ikke råmaterialerne eller strømmen, der koster, men derimod emnehåndtering og procestid. Kan dette nedbringes til et acceptabelt niveau (?), vil PVD processen holde sit store indtog i Danmark. Den store fremadrettede udfordring bliver opskalering til storproduktion, og her bliver det særdeles interessant at se Tribologicentrets kompetencer og engagement omdanne denne viden til gavn for producerende virksomheder.

Allan Stojko
Grundfos Teknologicenter

njm
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 09:30

Resultatkontrakten og konkurrence fra almennyttige GTS institutter mod private udbydere. Avanceret overfladebehandling.

Af Christen A. Stræde, Niels J. Mikkelsen, Kurt Pedersen og Søren H Fynbo (CemeCon Scandinavia A/S)

Ifølge GTS retningslinjerne skal Resultatkontrakten og GTS institutterne udvikle teknologi ”… så virksomhederne har adgang til grundlæggende teknologisk kompetence, som de ikke selv råder over og som markedet ikke af sig selv ville udbyde.”, og det skal sikres, at ”resultatkontraktmidlerne anvendes uden at medføre strukturelle forvridninger af konkurrencen mellem udbydere på det teknologiske servicemarked”

Det er derfor afgørende for GTS institutternes og resultatkontrakternes fremtidige status og succes, at projektresultaterne og dermed GTS institutternes teknologiydelser ved markedsmodning, enten er kim til dannelse og vækst af innovative teknologivirksomheder, eller at GTS institutterner tilpasser ydelserne til markedet og søger samarbejde med eksisterende erhvervsvirksomheder inden for disse markedsområder.

Det er således vigtigt, at resultatkontrakten ikke finansierer institutternes egen produktudvikling inden for områder, hvor teknologien ikke længere er på grundlæggende niche/prøve niveau, men er påbegyndt industrialisering og udbydes af markedet selv. Dette er desværre ikke altid tilfældet.

Et eksempel er vores teknologiområde. Vi er en uafhængig, privat, dansk SMV, som udvikler og industrielt udbyder avancerede belægningsservice. Teknologisk Institut udbyder på tilsvarende udstyr og på samme markedsområder industriel belægningsservice tilsvarende vores. Inden for disse markedsområder finansierer bl.a. Resultatkontrakten Instituttets produktudvikling og formidling/markedsføring.

Her kan nævnes temaerne diamantlignende tyndfilm, rengøringsvenlige-, skræddersyede-, slidstærke- og lavfriktions-coatings til brugsgenstande og værktøjer i bearbejdnings-/fremstillingsindustrien, reduktion af vedligeholdelsesomkostninger og forlængelse af levetid i værktøjer og produkter.

I annoncer, seminarer og i presseartikler reklamerer Instituttet for belægningsydelser inden for disse temaer henvendt direkte mod flere af vores markedsområder, f.eks. sprøjtestøbe- og medicobranchen.

Samarbejde fra Instituttets belægningscenter og opbakning fra resultatkontraktarbejdet udebliver desværre, i stedet opleves udelukkelse fra projekter og teknologisamarbejder og konkurrence rettet mod os. Det er konkurrenceforvridende og væksthæmmende og falder ikke i spænd med lovgrundlaget for GTS, der bl.a. fokuserer på at fremme dannelsen og vækst af nye videnbaserede virksomheder. Samarbejde derimod vil være til gavn for alle og ikke mindst de mange kunder.

Almindelig konkurrence mellem ligestillede private erhvervsvirksomheder på markedet er sundt. Den afgørende forskel er, at der her ikke er tale om ligestillede parter. Vi er en privat erhvervsvirksomhed og en SMV. De offentligt støttede, EU godkendte, almennyttige og skattefritagede GTS institutter har derimod specielle privilegier og en speciel status.

Institutternes privilegier forpligtiger, specielt i de situationer, hvor teknologierne er ude ovre niche/prøve niveau og er markedsmodnet/industrialiseret. Ellers bliver almennytten til egennytte, og privilegierne, bl.a. skattefritagelsen og resultatkontraktstøtten kan ikke længere forsvares og legalt opretholdes.

De almennyttige GTS institutter spiller generelt en vigtig rolle i samfundet, og vi har således også andet sted på denne portal udtrykt vores støtte til GTS, men det er vores legitime ønske, at GTS systemet og Ministeriet årvågent sørger for at alle aktiviteter hos GTS overholder almennytten og de gældende retningslinjer, og at resultatkontrakten og resultaterne deraf således ikke bruges i konkurrence mod private erhvervsvirksomheder.

Vi ønsker aktivt samarbejde, og at resultatkontrakten bakker op om dette. Skattemidlerne skal ikke bruges til at svække vilkårene for teknologierhvervene i den private sektor.

Vi foreslår derfor også følgende: I samtlige resultatkontrakt-projektforslag (omfattende den aktuelle) bør det være et krav, at institutterne i detaljer oplyser bevillingsmyndighederne om teknologiernes stade mht. markedsmodning. Indberetningen bør omfatter: En liste af samtlige teknologivirksomheder, som findes på markedet inden for området, en individuel beskrivelse af hver virksomheds kompetencer og en beskrivelse af konkurrence-/samarbejdsforhold. Materialet offentliggøres i god tid forbindelse med ansøgningsrunden.

fysfoss
Onsdag d. 30/5-12 kl. 12:05

iNANO, Aarhus University:
Several groups from iNANO collaborate closely with the Tribology Center, Danish Technological Institute. The focus is tailoring surface properties of biomedical materials/devices for specific applications. The Tribology Center has personel with the right expertise in coating technology and the necessary facilities for such collaboration/development. We are currently exploring new processes and optimization of the bone tissue - implant interface with promising results.

Morten Foss
iNANO
Faculty of Science and Technology
Aarhus University

Klaus Bonde Ørskov
Fredag d. 1/6-12 kl. 11:22

DAMRC jagter til stadighed bedre, billigere, sikre og mere økonomisk rentable produktionsmetoder, særligt i den spåntagende industri.
For os er den fortsatte udvikling af nye værktøjsoverflader af stor vigtighed. PVD belægninger er ofte svaret på ebn række af de udfordringer den spåntagende industri står over for. eksempelvis er der i øjeblikket stor fokus på minimering eller eliminering af køle- og smøremidler i industrien, da disse både økonomisk og miljømæssigt er uønskede. PVD belægninger til tørbearbejdning af eksempelvis støbejern og hårde stållegeringer er således et meget interesant udviklingsområde som vi meget gerne så udviklet.
Ud over tørbearbejdning er nedsættelse af friktion og varmeudvikling med forøget levetid på de skærende værktøjer og øget produktkvalitet til følge et udviklingsområde vi meget gerne så videreudviklet
Videreudvikling af PVD området har således vores interesse og fulde opbakning

Klaus Bonde Ørskov
General Manager, CEO
DAMRC

njm
Fredag d. 8/6-12 kl. 10:54

Af Christen A. Stræde, Niels J. Mikkelsen, Kurt Pedersen og Søren H Fynbo (CemeCon Scandinavia A/S)

For god ordens skyld kan vi oplyse, at PVD belægning til spåntagende industri udvikles og udbydes i stort omfang industrielt af markedet selv.

Alene i Danmark findes 4 private erhvervsvirksomheder, som har avanceret PVD udstyr til belægninger på spåntagende værktøjer og som udvikler og industrielt/erhvervsmæssigt udbyder PVD belægningen inden for dette område.

Resultatkontraktmiddelstøtte til produktudvikling og formidling/markedsføring af GTS institutternes egne belægningsprodukter inden for dette område, med det sigte at understøtte en egen kommerciel industriel belægningsproduktion hos GTS vil derfor være konkurrenceforvridende og i strid med retningslinjerne for GTS.