Overflademetrologi til fremtidens produktion

Senest opdateret d. 14/1-2019
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan Hald
Teamleder

Overfladers egenskaber har en central betydning i mange nye produkter og produktionsprocesser. Aktiviteten adresserer behovet for nye målemetoder til overflader, således at produktkvalitet og -specifikationer kan forbedres og dokumenteres.

Overflader har en central betydning for en række danske industrielle styrkepositioner, fx produktion inden for plast, medicin og fødevarer. Virksomhederne har behov for konstant at udvikle nye og bedre overflade egenskaber i deres produkter og for at kunne dokumentere kvaliteten af disse over-flader.

Aktivitetsforslaget har fokus på udvikling af nye måletekniske kompetencer og ydelser inden for områder af stigende betydning for danske højteknologiske SMV’er. Forslaget adresserer måling og dokumentation på områderne overflademodifikation, produktionsprocesser til nanostrukturerede og andre avancerede overflader, overflader af 3D printede emner samt overfladehygiejne. Digitalisering inddrages i delaktiviteterne.

Videnspredningsaktiviteterne omfatter møder med virksomheder, virksomhedscases, seminarer og temadage, publikationer og konferencedeltagelse. Aktiviteten er koordineret med en komplementær ansøgning fra FORCE Technology, som fokuserer på forbedring af materialeegenskaber og fejlfin-ding i produktionen.

Budget:
2019: 3.400.000 kr.
2020: 3.400.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Måleteknologi til deep tech og fremtidens produktion

Nøgleord