Overflader og grænseflader i industrielle produkter (OFGRIP)

Senest opdateret d. 9/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Marianne Strange
Project Manager, Team Coordinator

Djævlen og mulighederne ligger i detaljen. Med karakterisering af materialer ned på mikro- og nanoniveau kan vi udnytte en verden af nye muligheder for design og modificering af overflader. Tag del i opbygningen af nye services i FORCE Technology.

Hvis vi kan forstå og beskrive overflader og grænseflader helt ned på mikro- og nanoniveau, kan vi designe og fremstille nye materialer med specifikke egenskaber og forstå, hvorfor materialer nogen gange fejler. Med aktiviteten vil vi udvikle materialekompetencer og karakteriseringsværktøjer til at analysere, forstå og modificere materialers overflader og grænseflader.

 

Nøgleord

46 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anders Bach (Ph.D. Udviklingsingeniør, ROCKWOOL International A/S)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:08

Få virksomheder i verdenen producerer lige så meget overflade som ROCKWOOL. Den store overflade udgøres at et endeløst antal fibre som bindes sammen af en lille procentdel organisk binder. Overfladevedhæftningen mellem binder og fiber er helt essentiel i defineringen af den endelige ulds mekaniske egenskaber, navnligt under ældning. En god forståelse af overflader, overfladevedhæftning og grænselag er derfor helt essentielt for et firma som ROCKWOOL. Vi håber I opnår støtte og ser frem imod at samarbejde med jer.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:57

Kære Anders
Tusind tak for din/ROCKWOOLs kommentar og opbakning til aktiviteten "Overflader og grænseflader i industrielle produkter". Som du påpeger, er overflade- og grænsefladeegenskaber helt essentielle i jeres produkter. Det samme er tilfældet for næsten ethvert materiale/produkt, lige fra metaller, polymerer, kompositter, keramer mv. Den hastige udvikling indenfor materialeteknologien fordrer imidlertid adgang til/nye karakteriseringsteknikker, og det er noget af det vi ser frem til, i samarbejde med industrien, at kunne udvikle i denne aktivitet.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface characterisation, FORCE Technology

Birgitte Møller Hansen (R & D Manager, Elektro-isola A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:36

Som producent af kompositmaterialer er vi afhængige af en god vedhæftning mellem forstærknings-materiale og matrix for at opnå de ønskede elektriske og mekaniske egenskaber.
Vi er en del af en industri, hvor der anvendes store mængder glas (garner, måtter og væv) som forstærknings-materiale og os bekendt findes der ingen analysemetode til at teste graden af finishbehandlingen. Denne er afgørende for en god vedhæftning og dermed den endelige styrke i materialet. Måske et muligt projekt !

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:48

Kære Birgitte
Tak for din gode kommentar og opbakning til aktiviteten. Og du har helt ret, i kompositmaterialer der består af flere fysisk/kemisk forskellige materialer (fibre og matrice), er græsefladerne (og overfladerne) helt afgørende for det sammensatte materiales egenskaber. Der mangler gode og valide karakteriseringsmetoder indenfor dette område, og vi vil sætte stor pris et samarbejde med jer og andre virksomheder med lignende udfordringer, i nogle virksomhedsnære cases.
Med venlig hilsen Marianne Strange, Head of Dep. Plastics, Composites and surface characterisation, FORCE Technology

Mikkel Kongsfelt (CEO, RadiSurf ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:29

Vi udvikler nano-skala overflade coatings, hvor en effektivt karakterisering af overfladerne er en kæmpe udfordring. At få bedre adgang til at lave den slags analyser vil være ekstremt vigtigt i udvikling af nye smarte overflader og materialer i det hele taget. Selve coatingen fungerer som interface til andre materialer til sikring af høj vedhæftning, så forslag som Birgitte Møller's er også af stor interesse for os.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:09

Kære Mikkel
Tusind tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten. Vedhæftningsevnen (i grænselaget imellem forskellige materialer eller materialefaser) , som du også påpeger, er en rigtig vigtig parameter for holdbarheden/levetiden af en lang række industielle produkter. Vi ser frem til evt. at kunne samarbejde med jer, om nogle for jer relevante problemstillinger, relateret til overflader og grænseflader.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Alexander Bruun Christiansen (Teknisk direktør, SiOx ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:25

SiOx udvikler tynde (<1µm) keramiske coatings til metaloverflader. Vores forretningsområde er fokuseret på anti-fouling coatings til f.eks. varmevekslere, som bl.a. bruges indenfor fødevare- og medicoindustrien. Kritiske parametre for disse coatings er bl.a. overfladeruhed, slidstyrke, tykkelse, og vedhæftning. Mange metoder til måling af disse egenskaber kommer til kort ved meget tynde coatings, og der er brug for nye standarder for karakteriseringsmetoder og kvalitetskontrol. Forslaget rammer således mange af vores udfordringer, og vi indgår gerne i et samarbejde. Jeg sidder også i overfladegruppen i ATV-SEMAPP, hvor vi gerne vil samarbejde omkring formidling af aktivitetens resultater.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:22

Kære Alexander
Tusind tak for opbakning til aktiviteten, og for konkrete input til relevante aktiviteter relateret til tynde keramiske coatings, meget spændende og relevant for fødevare og medico! Og ja, det er generelt en udfordring at der mangler karakteriseringsmetoder og standarder, når man bevæger sig helt i fronten af materialeudviklingen af avancerede materialer, men der er præcis der vi som GTS-institut med vores store palette af dedikerede materialespecialiser kan være med til hjælpe danske virksomheder med at komme først på markedet med nye konkurrencedygtige produkter. Formidlingen er også i fokus, så et samarbejde med overfladegruppen i ATV-SEMAPP er da helt oplagt, så tusind tak for det gode input.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Daniel Jensen (Product Manager, NanoNordic Solutions AB)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:13

Aktivitetsforslaget omhandler brugen og udviklingen af nye karakteriseringsmetoder af overflader og grænseflader i materialer, noget der er meget relevant for os som leverandør af avanceret overfladekarakteriseringsudstyr. Udviklingsaktiviteter der f.eks. foregår i et samarbejde imellem materialespecialister på GTS-institutterne, industrien og analyseudstyrsleverandører kan være med til at løfte og dermed gavne industrien, bla. gennem en bedre forståelse for materialerne på mikro og nanoniveau-og i sidste ende bedre, mere holdbare, mere slidstærke materialer/produkter.
Formidling af aktivitetens resultater igennem konkrete materiale/karakteriseringscases der er relevant for industrien, vil også gavne vores kunder, fordi de herigennem kan se mulighederne for brugen af eller adgang til, avanceret overfladekarakteriseringsudstyr som SEM og FIB-SEM

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 07:37

Kære Daniel
Tusind tak for opbakningen. Jeg er helt enig i, at et tværfagligt samarbejde imellem materialespecialister, virksomheder med konkrete materialerelaterde problemstillinger (eller ideer til nye materialer/overflader) og analyseudstyrsleverandørere der er helt i front, kan være med til at løfte niveauet for nye produkter, igennem et meget bedre kendskal til materialerne karaterisika og de tilhørende egenskaber eller funktionalitet. Når man er på "ukendt grund" ved brugen af (eller analysen af) helt nye avancerede materialer er det også vigtigt at kende fejlkilderne i prøvepræparationen, så det man analyserer, f.eks. i et et skanning elektron mikroskop, er reelt og ikke noget der er skabt som en artifact. Her kan jeg se en værdi af et samarbejde med dedikerede analysespecialister der arbejder med udvikling af nyt analyseudstyr.
Mvh Marianne Strange, Head of plastics, composites and surface characterisation, FORCE Technology

Kasper Bondo Hansen (Afdelingsleder / Projektleder, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S / Fast Track)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:40

Med de udfordringer vi i vindmøllebranchen oplever med slid på vores vindmøllevinger, er det essentielt at forstå hvilke mekanismer der spiller ind på den overflade der ligger på vingen for at beskytte mod slid. Dette gælder både for at forstå de mekanismer der spiller ind ved fejlanalyse, samt til udvikling af nye bedre løsninger.
Ved at have en bedre forståelse vil vi være i stand til at holde en højere AEP over vindmøllens levetid, samt sænke omkostningerne til mulige reparationer. Alt sammen noget der er med til at sænke prisen for grøn energi.
Venlig hilsen
Kasper Hansen
Afdelingsleder, Siemens Gamesa / Project Manager, Fast Track

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:40

Kære Kasper
Tak for din gode kommentar! Jeg er helt enig i dine betragtninger. I rigtig mange brancher er der stigende krav til levetiden af nye materialer/komponenter/produkter, og kun ved at forstå (og evne at karakterisere/visualisere) de mekanismer der får materialerne til at fejle, kan vi forbedre materialerne og dermed forlænge levetiden. At forstå nye materialers påvirkning under forskellige forhold og belastninger kræver imidlertid ofte udvikling af nye karakteriseringsmetoder, målrettet den materialeparameter der er kritisk for den specifikke anvendelse. For en beskyttende belægning på en vindmøllevinge kunne det f.eks. være overfladens mekaniske egenskaber (hårdhed/elasticitet?) det kunne være relevant at karakterisere?
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Jonas Pedersen (Direktør, Tuco Marine Group)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:43

Det lyder som et rigtige spændende projekt vi hos Tuco meget gerne ser udviklet. Hos Tuco arbejder med med hurtige både til profesionelle brugere, og netop de oftes meget hårde miljøer vores fartøjer anvendes i stiller store krav til overfalderne på fartøjerne. - VI kunne ligeldes se et sådan projekt medvirke til et øger fokus på hvordan overflader med specielle egenskaber vil kunne bidrage til langt mere sikre fartøjer og f.eks være med til at nedbringe faren for overisning ved sejlads i arktiske farvande.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:45

Kære Jonas
Tak for din kommentar og opbakning til projektet! Overisning er et problem som mange forskellige brancher slås med, eksempelvis på fly, vindmøllevinger og skibe. Overfladeegenskaberne spiller helt sikkert en vigtig rolle, så identificering af de overfladeegenskaber der er vigtige for at forhindre den indledende overisning vil være et værdifuldt input til udvikling af coatings der forhindrer overisning. Så tak for det gode input, jeg synes det er en relevant problemstilling der fint kan passes ind i projektet, og give værdi for mange virksomheder.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Flemming Christiansen (Markedsudviklingschef, SP Moulding A/S)
Søndag d. 20/5-18 kl. 19:19

SP Group og dermed også SP Moulding har et bredt kompetenceprogram af plastproduktionsprocesser, hvor der i flere afdelinger arbejdes med plastkompositter indenfor både de termohærdende og de termoplastiske materialer.
Disse materialer kan hver især indeholde mange forskellige fyldstoffer i form af fibre eller mineraler af anden geometrisk form, hvor kvaliteten af disse med hensyn til geometrisk form og overfladekarakteristika samt f.eks. coatning af disse additiver, betyder meget for styrken og plastproduktets levetid.. Derfor er projektet meget interessant for os, og i den forbindelse måske mest med plast med lange glasfibre, som vi i øjeblikket fokuserer meget på i både vindmølle- og bygningsindustrien med flere.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 07:37

Kære Flemming
Tak for dit svar og opbakning til projektet! Stort set alle konstruktionsmaterialer er i dag sammensat af forskellige materialer (fx. plast fyldt med fibre, fyldstoffer, additiver, eller andet) fordi det derved er muligt at "skræddersy" de sammensatte materialers egenskaber til en specifik anvendelse. Men STYRKEN af det sammensatte materiale er ikke stærkere end bindingen imellem de forskellige lag/komponenter/faser (grænselaget), så hvis man skal opnå stærke materialer skal der være styr på bindingerne her. Noget af det vi vil fokusere på i dette projekt er at udvikle karakteriseringsmetoder der kan være med til at skabe en bedre forståelse for bindingerne i grænselagene imellem de forskellige komponenter, for derigennem at opnå stærkere, mere holdbare, slidstærke materialer.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Erik Haastrup Müller (Ejer, Futation)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:12

Vi hjælper udviklingsafdelinger med at finde nye materialer til deres produkter. Leverandører lover ofte at deres materialer har funtionelle egenskaber - for eksempel at de er antibakterielle, luftrensende, korrosionsbestandige - men det kan være svært at kvantificere disse effekter uden ekstern validering. Det er derfor interessant, hvis der kan opbygges yderligere kompetencer inden for materialekarakterisering.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:24

Kære Erik
Tak for din kommetar og opbakning til aktiviteten! Ja, der et en udfordring at anvende nye ukendte materialer hvis man ikke ved hvordan man skal karakterisere og validere materialerne (eller ikke har analyseudstyret til det). Det er præcis noget af det vi, i samarbejde med materiale- og analysespecialister, gerne vil hjælpe industrien med, så industrien kan udvikle endnu bedre materialeløsninger, anvende nye materialer til nye innovative anvendelser, og dermed blive mere konkurrencedygtige.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Bo Madsen (Seniorforsker, sektionsleder, DTU Vindenergi)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:52

På DTU Vindenergi har vi i mange år arbejdet indenfor materialeforståelse af kompositmaterialer, med henblik på deres mekaniske performance til specielt vindmøllevinger. En central parameter er interface egenskaber, dvs. binding mellem fibre og matrix. Der er således bred enighed om vigtigheden af denne parameter. Interface egenskaber kan typisk ikke kvantificeres ved simple metoder, men kræver avancerede karakteriseringsmetoder koblet til modellering, for at kunne designe materialeroverflader imod en optimering af performance. Vi ser bestemt OFGRIP projektet som en mulighed for fortsat godt samarbejde med FORCE, hvor vi vil kunne drage nytte af den øget ekspertise, og tilgangen af avanceret udstyr hos FORCE. Konkret vil vores aktiviteter indenfor overfladebehandling ved hjælp af plasma, avanceret mekanisk test, samt mikromekanisk modellering af fibre/matrix spændingsoverførsel og revneudbredelse være områder som vil støtte og bidrage til projektet hos FORCE.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:34

Kære Bo
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten! Et samarbejde med universitetet, med jeres høje faglige og teoretiske niveau ser vi som meget værdifuldt i forbindelse med udvikling og validering af nye karakteriseringsmetoder-eksempelvis koblet til modellering som du foreslår. Det tror jeg der kan komme nogle meget spændende og nyttige resultater ud af, til gavn for industrien i forbindelse med deres design, processering og anvendelse af nye eller eksisterende materialer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde!
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Ole Tietze (Plast Ingeniør, Polykemi Danmark ApS - Rondo Plast)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:28

Polykemi og Rondo Plast lever af at lave skræddersyede plast materiale til vores kunder. Og i den forbindelse tilsætter vi forskellige typer af additiver. Og specielt med øje for de funktionelle additiver – som mineraler og glasfiber – ja så vil dette projekt jo have stor aktualitet. For det er jo helt klar at jo bedre overfalden er på de funktionelle additiver jo større bliver koblingen med polymeren og derved kan vi bedre udnytte styrken i disse additiver. Så ja der er klart at dette projekt har indflydelse på vores hverdag, men optimering af plast.
Vi ser frem til at høre mere til dette projekt.
God arbejdslyst.
Mvh Ole Tietze

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:23

Kære Ole
Tak for kommentaren og opbakning til projektet. Styrken af komplekse materialer (hvilket de fleste materialer i virkeligheden er, når man zoomer ind på "ingredienserne") f.eks en plast eller komposit, der er sammensat af forskellige komponenter er, som du påpeger, meget afhængig af koblingen imellem komponenterne (i dette tilfælde plast og additiver/mineraler/fibre). Den er netop disse materiale-grænseflader vi gerne vil blive klogere på ved at udvide vores karakteriseringspallette, så vi dermed kan blive bedre til at understøtte industriens behov for udvikling og anvendelse af, f.eks. mere holdbare, materialer.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Allan V. Rasmussen (Technical Development Manager , Plastix)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:46

Det er et interessant projekt.
Plastix fremstiller re-granulat af post-use materiale, og der vil altid være en forskel på nyvarer. Derfor kunne det være meget interessant at få undersøgt om, der er målbare forskelle på overfladeegenskaberne.
Vi vil som flere tidligere har nævnt også gerne tilsætte fyldstoffer til vores materiale - eller lave kompounds med andre materialer. Her vil det være meget interessant at undersøge blandbarheden (eller vedhæftningen) mellem de to faser.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:52

Kære Allan
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten! Og for input til problemstillinger relateret til overflader/grænseflader i forbindelse med genanvendelse af plast, som der er meget fokus på i samfundet generelt, men også hos FORCE Technology. Vi vil meget gerne have en nærmere dialog med jer mhp. at identificere og udvikle nogle karakteriseringsmetoder der kan støtte op om de udfordringer branchen har, med henblik på, i sidste ende, at fremme brugen og højne kvaliteten af genbrugsplast.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Christina Malling (Global Category Manager, ALK)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:11

Dette projekt har interesse for vores virksomhed, og medico- og pharmaindustrien generelt, da det kan føre til hurtigere, nemmere og mere præcis identifikation og karakterisering, da materialekarakterisering bliver anvendt til bestemmelse af forureningskilder i fx sterilproduktion.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:51

Kære Christina
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten! Forureninger i produkter og produktionssystemer er meget kritiske, især indenfor medico og pharma, og vi ser derfor et stort behov for at kunne servicere industrien endnu bedre, så produkter kan frigives hurtigere. Det kan ofte være lidt af et detektivarbejde og det er vigtigt at arbejde systematisk og målrettet efter spor af materialerne, men det kræver at man har adgang til det rigtige karakteriseringsudstyr, en karakteriseringsmetode og erfarne materialespecialister. Alt sammen noget som FORCE Technology ser som en naturlig del at løfte for et GTS-institut, som som også løbende skal udvikles, i takt med brugen af nye matrialer og produktionsprocesser i industrien.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Konrad Bienk (R&D Manager, CemeCon Scandinavia )
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:26

Projektet rammer helt centralt i det CemeCon i dag beskæftiger sig med, dvs udvikling og optimering af overflader på mikro og nanoskala for at forbedre egenskaber af overfladerne og af de belagte værktøj. Bedre karakteriseringsmuligheder og forståelse af hvilke overflader virker, hvilke ikke gør, og hvorfor, vil give os bedre muligheder for at præcisere overfladeregenskaber til den konkrete behov. Samtidig vil en bedre forståelse af de kemiske og fysiske egenskabe gøre det mulig hurtigere og mere målrettet at designe nye overflader. Vi ser derfor frem til projektet med spænding, da det kan give virksomheder mulighed for at levere den perfekte belægning til ethvert formål.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:06

Kære Konrad
Tak for kommentaren og opbakning til aktiviteten! Som jeg ser det, er vores karakteriseringsudstyrspakke "spot-on" til virksomheder som jer der arbejder med nye overflader/overflademodificeringsteknikker, men der er stadig behov for løbende at udvikle vores karakteriseringsmetoder, heruder identificere de materialeparametre der er kritiske for specifikke materialer eller specifikke anvendelser. Vi ser frem til en god dialog med jer og et godt samarbejde.!
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Torben Peter Nielsen (Værkfører, RB Glasfiber)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:10

Som producent af glasfiber komponenter med høj kemikalieresistens, ved jeg hvor vigtigt det er at kende overfladeegenskaberne af de materialer som vi bruger, så jeg ser dette forslag, som en måde at få større viden om materialers fysiske og kemiske egenskaber, for os er det særligt relevant med mere viden om kemisk nedbrydning af overfladerne i kompositmaterialer. Det gælder de færdige emner, men også bindingen mellem fibre og matrix. Og samtidig er det vigtigt at have nogen som FORCE Technology, der kan teste egenskaberne, når vi står med materialer der ikke virker. Så derfor bakker vi helt op om dette forslag.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:39

Kære Torben
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten. Og tak for input til problemstillinger relateret til kemisk nedbrydning af overflader, det er helt sikkert et tema der er relevant for rigtig mange, fordi miljøinduceret nedbrydning (f.eks. forårsaget af kemikalier, men også sollys, partikler mv.) i langt de fleste tilfælde starter i overfladen af materialerne. Så kan man med en øget viden om nedbrydningsmekanismerne her, tidligt i forløbet, stoppe nedbrydningen, vil man kunne forsinke eller måske helt stoppe nedbrydningen, og dermed får nogle mere holdbare materialer.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Tim M. Hansen (Managing Director, House of Composites ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:20

House of Composites arbejder primært med kulfiberkompositter, og støtter projektet fuldt ud, da vi finder det både meget relevant og interessant. Vi tror på, at projektet bl.a. kan give en bedre forståelse for og indsigt i, hvilke materialeparametre der kan skrues på for at få høj(ere) kemikalieresistens, samt vedhæftning til forskellige materialer, f.eks. epoxyresiner til styrenbaserede gelcoats.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:58

Kære Tim
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten! Som jeg også skrev i en tidligere kommentar, tak for input til problemstillinger relateret til kemisk nedbrydning af overflader, det er et tema der er relevant for rigtig mange, fordi miljøinduceret nedbrydning (f.eks. forårsaget af kemikalier, men også sollys, partikler mv.) i langt de fleste tilfælde starter i overfladen af materialerne. Så kan man med en øget viden om nedbrydningsmekanismerne her, tidligt i forløbet, stoppe nedbrydningen, vil man kunne forsinke eller måske helt stoppe nedbrydningen, og dermed får nogle mere holdbare materialer. Vedhæftning imellem forskellige materialer, og især forskellige polymerbaserede materialer, er også et meget spændende område, hvor materialeparameter som overfladespænding, ruhed, opløselighedsparametre kan spille en rolle.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Plastindustrien)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:20

Brancheforeningen Plastindustrien vil gerne bakke fuldt op om aktiviteten, som vi finder relevant for mange af vores medlemsvirksomheder.
Adgang til faciliteter, der kan karakterisere og validere materialer er vigtig for de alle moderne plastvirksomheder, med produkter i såvel termoplast som termohærdende plast. Flere af disse har kommenteret og det er tydeligt at både producenter af store plastkonstruktioner til fx vindindustrien og af små støbte emner til fx medico-industrien er interesserede. Det er også tydeligt at anvendelsesområdet er bredt og formålene mange. Herudover er vores store gruppe af leverandører af råvarer, coatings, sammenføjninger etc. oplagt i målgruppen.
Vi mener til slut at denne type facilitet og aktivitet er en god GTS-opgave og at I hos Force er dygtige til at løfte den.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:20

Kære Rasmus
Tak for kommentaren og opbakning fra brancheforeningen Plastindustrien til denne aktivitet, herunder relevansen for mange af plastindustriens medlemsvirksomheder. At udvikle karakteriseringsmetoder til nye materiale/overflader/grænseflader og facilitere adgang til dyrt karakteriseringsudstyr, ser vi også som en oplagt GTS-opgave, idet vi hermed kan hjælpe både små og store virksomheder med at få eller udvikle endnu bedre materialeløsninger til fremtidens produkter. Jeg er glad for, at du tilkendegiver og oplever at vi er dygtige til at løfte en sådan GTS-opgave, jeg vil straks lade denne ros gå videre til mine dygtige kollegaer!
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Andreas Lorenzen (Kemiker, Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:40

Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg bakker fuldt ud op om et sådant projekt. "Dyr" R&D der gøres tilgængelig er guld værd for mindre virksomheder som vores der ikke selv har råd til at købe så avanceret udstyr som vi kunne have lyst til.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 17:34

Kære Andreas
Tak for kommentaren og opbakning til aktiviteten! Som jeg også har skrevet tidligere i andre kommetarer ser vi udvikling af nye karakteriseringsmetoder til materialer/overflader/grænseflader og facilitering af adgang til dyrt karakteriseringsudstyr, som en oplagt GTS-opgave. Hermed kan vi hjælpe, især små og mellemstore virksomheder, med at få eller udvikle endnu bedre materialeløsninger til fremtidens produkter.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Philippe Courrier (Senior Specialist, Terma Aerostructures A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:50

Under produktionen af Termas kompositkomponenter er vi afhængige af den bedst mulige vedhæftning. Forberedelse af overflader til limprocesser er ofte ret tidskrævende og involverer ofte kemikalier til affedtning og rengøring. Terma kunne have interesse i at få udviklet optimerede processer der ville kunne reducere både forberedelsestiden samt anvendelsen af kemikalier.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:55

Kære Philippe
Tak for din kommetar og opbakning til aktiviteten! Vedhæftning imellem materialer er relevant for rigtig mange. Grundlaget vil for en god vedhæftning, i forbindelse med overfladebehandling, ligger i overfladens egenskaber, herunder renhed, topografi, overfladespændning mv. så det er helt sikkert et meget interssant emne indenfor denne aktivitet.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Karsten Larsen (Salgs- og produktionschef, Flex Trim A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:01

Vi er producent af slibevæktøjer, som i dag sælges i hele verden. Over alt er, slibning et nødvendigt onde. Et af de største problemer er at man ofte sliber mere end nødvendigt (for at være på den sikre side), det skyldes at der, i mange industrier, ikke findes nogle normer og retningslinjer. Alle vil gerne automatisere disse processer, men dette er ikke muligt, når kvaliteten afhænger af fingre og øjne. Derfor er det at stor betydning for danske virksomheder, at man får lavet nogle værktøjer/finder nogle værdi, som gør at man får den mest effektive proces. Der er mange penge at spare, hvilket i sidste betyder øget konkurrenceevne for danske virksomheder. Projektet er derfor af stor vigtighed for os.....og givetvis også for andre

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:29

Kære Karsten
Tak for din kommentar og opbakning til projektet! Kvalitetssikring med "fingre og øjne" er sjældent tilstrækkeligt (selvom fingre, eller i hvert fald øjne, kan være næsten lige så følsomme som avancerede sensorer), i de fleste tilfælde stilles der krav til kvantitativ dokumentation, som både kan bruges til dokumentation for eller validering af produkternes egenskaber. Med en målbar overfladeegenskab kan man også lettere effektivisere en produktionsproces, fordi man kan stoppe overfladebehandlingen/bearbejdningen, når overfladeparametrene ligger på det rigtige niveau. Udfordringen kan ligge i at identificere den eller de overfladeegenskabe der er relevant for en specifik applikation eller produkt.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Ross Box
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:33

Ross Box (Composites Specialist, R&D Engineer, Cobham SATCOM).

This project contains topics of direct relevance to us here at Cobham SATCOM, where our systems contain various types of critical composite content. Some of the most important components being: high frequency radomes, radome bases, reflectors and including structural adhesive bonding of various and dissimilar substrates. Current and future developments have us investigating new thermoset and thermoplastic reinforced materials requiring protective paint or films, where surface characterization and activation is clearly of great importance. Another area of relevance is methods and types of gelcoat use with various resin systems, which are currently at the limit or beyond the capabilities of recommended use. These topics, and the ever present need to reduce the cost on current and future products, means Cobham SATCOM are supporters of this project and initiative.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:29

Dear Ross
Thanks for the support! You are raising some very central problems which are “spot on” for the planned activities in this project: new materials, surface characterization and surface activation- with the aim of producing better and more competitive products. We are looking forward to enter into a closer dialogue with you about your material/surface related challenges.
Best regards Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology

Svend Erik Rasmussen (Regional manager, AJ Vaccines A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:29

Svend Erik Rasmussen
Det lyder som et meget spændende og yderst relevant projektforslag. AJ Vaccines fremstiller vacciner i Danmark som sælges verden over. Overflader og produktkontakt med overflader er en væsentlig faktor for kvaliteten af det færdige produkt. Det er derfor vigtigt at den teknologiske udvikling indenfor overfladekarakterisering følger med den øvrige innovation indenfor vaccinefremstilling.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:41

Kære Svend Erik
Tak for kommentaren og opbakning til aktiviteten, den sætter vi stor pris på! Urenheder, forureninger og partikler er særlig kritiske i produktionssystemer i pharma/medico, så her er det vigtigt at have den optimale kvalitet og holdbarhed af de overflader der kommer i kontakt med de færdige lægemidler/ vaccine, så man kan forebygge eller forhindre at produkterne bliver forurenet. Overfladekarakteriseringsmetoder der, allerede tidligt i designet af produktionssystemet, kan kvalificere overfladerne, kan være med til at sikre grundlaget for en stabil produktion og minimere risikoen for tilbageholdelse eller kassering af hele produktionsbatch.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surfaace Characterisation, FORCE Technology

Nicolai Schmidt (Materials Specialist, Novo Nordisk A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:27

Overflader og coatings har afgørende betydning for funktion og kvalitet af medicinsk udstyr og primær emballage markedsført af Novo Nordisk, med hensyn til en række egenskaber som friktion og slid mellem overflader, vedhæftning til andre materialer, antikorrosion, biokompatibilitet, adsorption og grænselag for transportprocesser mm. Forbedrede og nye karakteriseringsværktøjer og metoder til at skabe øget forståelse for sådan egenskaber af overflader og coatings gennem produktets levetid åbner muligheder for nye innovative løsninger, hvorfor dette initiativ bestemt har vores interesse.

Marianne Strange (Afdelingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:49

Kære Nicolai
Tak for kommentaren og opbakning til aktiviteten! Dejligt at så stor en organisation som Novo Nordisk kan se relevansen af vores projektforslag, og se at der er behov for, til stadighed, at udvikle karakteriseringsmetoder der kan støtte op om anvendelsen af nye og innovative materialeløsninger, blandt andet til medico-industrien.
Mvh Marianne Strange, Head of Plastics, Composites and Surface Characterisation, FORCE Technology