Overisnings indflydelse på aeroelastiske egenskaber for broer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Den danske rådgiverbranche, som er verdens førende inden for design af store broer, har i længere tid savnet modelforsøgsfaciliteter til undersøgelse af den aeroelastiske indflydelse af overisning og isdannelse på specielt kablerne i brostrukturerne.

I forbindelse med de kommende vindtunnelstudier af Femern Bælt broen vil der blive opbygget en helt ny vindtunnel, som første gang giver mulighed for studier af overisnings indflydelse på de aeroelastiske egenskaber for broer.

Blandt de aktiviteter der foreslås igangsat vil der blandt andet blive udviklet nye modelforsøgsmetodikker med henblik på at evaluere og optimere designet af specielle broelementer under hensyntagen til forskellige isdannelsesscenarier.

Der ventes opnået en række resultater, som vil være de første af sin art på verdensplan og dermed medvirke til fastholdelse af Danmarks førerposition på det globale marked for design af store broer.