Pålidelig elforsyning

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Det danske energisystem er unikt på grund af den store andel af VE og en bredt distribueret el-produktion. Med den langsigtede målsætning om 100 % VE i energisystemet bliver det fremover en meget stor udfordring at opretholde en pålidelige og stabile elforsyning. Dette er vigtigt for forbrugerne, men også for at sikre en optimal og effektiv produktion fra VE-anlæggene, og for at undgå at overskudsstrøm sælges til spotpriser.
En løsning på dette problem er udvikling af nye effektive energilagre, der intelligent kan tage højde for disse fluktuationer i energiproduktionen. En hurtig og målrettet udvikling på området vil give dansk erhvervsliv store muligheder såvel på det danske som det internationale marked.

Der udvikles og demonstreres nye effektive energilagringsteknologier (f.eks. vakuumis, højtemperatur-lagring i vand og faseskiftende materialer) samt intelligente styringer heraf. Der skal især lægges vægt på at minimere konverteringstabene ved omsætning fra en energiform til en anden. Ved anvendelse af dagens tilgængelige teknologier vil man f.eks. miste mere end 75 % af el-energien ved en konvertering af vindmøllestrøm til brændselscellestrøm via elektrolyse af vand til brint, komprimering og distribution af brint til en brændselscelle. Her er der især brug for nytænkning, hvis brint skal anvendes som energilager. Der skal udvikles og demonstreres energilagringssystemer, der anvender de nyeste batteriteknologier. Internationalt er der store forskningsprojekter i gang omkring udvikling af nye avancerede batterier med ekstremt høje energitætheder og mulighed for hurtig ladning. Danmark skal følge denne udvikling på tæt hold og hjemtage denne viden hurtigt og effektivt. Endelig skal der udvikles modeller, der kan benchmarke de udviklede lagringsteknologier, både med hensyn til effektivitet, pris og udviklingspotentiale.

Innovative danske virksomheder, der kan demonstrere disse teknologier i det danske energisystem, vil kunne opnå en betydelig markedsfordel og international videnopbygning.