Pålidelig og sikker togdrift

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Erfaringer har vist, at der er et øget behov for undersøgelse og kontrol af kritiske komponenter på det rullende togmateriel. Der er et behov for udvikling af viden og know-how, som kan sikre at kritiske komponenter altid lever op til gældende standarder selv efter mange års intens påvirkning.

På denne baggrund foreslås det at GTS-nettet igangsætter aktiviteter der udvikler:

  • Automatiseret sensorudstyr der kan detektere kritiske tilstande i de roterende komponenter. Hertil skal der implementeres et positioneringssystem som enkelt identificerer de kritiske komponenter, hvorved menneskelige fejl minimeres.
  • Et stationært sensorbaseret system der via lydbilledet kan estimere forbikørende togs kritiske komponenters tilstand.
  • Et integreret ”integrity management” system som med udgangspunkt i den sensorbaserede tilstandsovervågning af togsættene vil understøtte planlægning og prioritering af vedligeholdelsesopgaver

Sensorbaserede overvågningssystemer til måling og kortlægning af luftforureninger, på stationer.

Endvidere vil der blive udviklet teknologier/filtre der kan fjerne partikler og reducere lugtgener fra uforbrændte kulbrinter fra udstødningsgasserne fra dieseltogene.

Der vil således blive opbygget viden som helt generelt vil sikre en mere pålidelig og sikker banedrift, samt viden om hvorledes uregelmæssigheder kan indrapporteres og udbedres.